Aktuelt

I ”Nyheder” får du seneste nyt fra GTS-foreningen, GTS-institutterne samt udvalgte nyheder fra innovationsområdet. I kategorien ”GTS mener” kan du læse debatindlæg og høreingssvar.

Danske virksomheder skal rustes med nye robot-kompetencer

Mange danske virksomheder mangler stadig viden og kompetencer til at udnytte potentialet ved at indføre cobots i egen produktion. Nyt projekt skal hjælpe virksomhederne på vej.

GTS-institutter skal fremtidssikre Venedig

I et nyt projekt får Venedig hjælp til at udvide Malamocco-kanalen. Projektet skal sikre at store krydstogtskibe ikke længere skal sejle gennem byen med forøget vandstand og forurening til følge.

GTS-institut er en genvej for biobaserede byggevarer

Lige nu arbejdes der på at løse markedets udfordringer med biobaserede byggevarer til en overskuelig pris. Det kan ikke lykkes, hvis ikke arkitekter, bygherrer og producenter gør brand til et designparameter fra start, påpeger Christian Fundby Schou.

Få et overblik over 3D-print teknologierne – processer, navne og forkortelser

Der findes et hav af forkortelser inden for 3D-print, og det kan være svært at holde styr på dem alle sammen. I denne artikel giver 3D-print ekspert, Nikolaj Vedel-Smith, et overblik over forkortelserne, og hvad de betyder.

Fremtidens energisystemer og energikomponenter skal kobles sammen

I resultatkontrakten ’20’ernes energisystem’ arbejdes der for, at fremtidens grønne energisystemer kan kobles sammen på mere optimal vis. Projektet kan bl.a. føre til store CO2-besparelser.

Forklarlig kunstig intelligens skal øge brug af AI på sygehuse

I et nyt DIREC-projekt er AI-forskere og sygehuse gået sammen om at skabe mere nyttig AI og AI-algoritmer, der er lettere at forstå. Målet med projektet er at øge brugen af AI på sygehuse.

Relevansen af hygiejnisk design – nu og i fremtiden

Der er stadig mange ting som skal på plads, før hygiejniske hensyn er helt integreret i designprocessen for fødevareproduktionsanlæg. I artiklen giver FORCE Technology et bredt indblik i situationen.

Åbning af Center for Avancerede Sensorteknologier (CAST)

Onsdag d. 1. december inviterer FORCE Technology til åbningsdag for det nye Center for Avancerede SentorTeknologier. På dagen vil der være en række oplæg om det nye center, samt mulighed for networking efterfølgende.

Vigtigt at sikre at vidensinstitutioner kan deltage i strukturfondene

I et nyt høringssvar opfordrer GTS-foreningen til, at Erhvervsstyrelsen i ny bekendtgørelse sikrer regler og vilkår, der gør det muligt for vidensinstitutioner (herunder universiteter og GTS-institutter) at deltage i strukturfondene.…

Viden er det basale næringstof

Debatindlæg: Danmark er lykkedes! Vi er lykkedes med at skabe en stærk iværksætterkultur igennem målrettede initiativer fra idéskabelse til kapitalrejsning. Men det er ikke nok at være gode til at så frø. Vi er nødt til at blive langt…

De regionale erhvervsfyrtårne skal gro på national viden

Med regeringens udspil - Danmark kan mere - investerer regeringen nu hele 1 mia. kr. fra EU i otte lokale erhvervsfyrtårne. Allerede i næste uge udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midlerne. Formålet er at skabe vækst og nye…

Administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af loven om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og……

Decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

Staten investerer 1,2 mia. kr. i teknologisk service

Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig…

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen…

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen.…

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi…

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.

Nem adgang til ny viden afgør, om vi udvikler fremtidens grønne løsninger

De massive klimaudfordringer kalder på en hurtig grøn omstilling af det danske samfund og erhvervsliv. Heldigvis tilbyder forskningen viden og teknologi, der hjælper i omstillingen, skriver Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist,…

Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren…

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser…

Hvorfor er cirkulær økonomi så svært?

GTS er partner i ”LOOP – Waste To Resources”, der samler førende eksperter, virksomheder, myndigheder og startups til to dage med messeudstilling, seminarer, inspiration og netværk på tværs af værdikæder, industrier og lande. Eventet…

Trifork skal med GTS-institut som underleverandør levere telemedicinske løsninger til borgere med KOL

IT-virksomheden Trifork er med et GTS-institut som underleverandør valgt til at udvikle, levere og vedligeholde telemedicinske løsninger til borgere med KOL. Udbuddet er lavet på vegne af alle landes regioner og kommuner.

Storskalakarakterisering – viden om dine produkter og processer

Storskalakarakterisering er avancerede røntgen- og neutronmålinger, der giver information om materialer og processer på nanometerskala. Denne viden kan virksomheder bruge til at forstå og udvikle deres produkt.

Ny guide: Øget cybersikkerhed i IoT-produkter

IoT-produkter er på mange måder med til at gøre hverdagen nemmere, men øger også risikoen for cyberangreb. En ny guide fra Dansk Standard udviklet i samarbejde med to GTS-institutter skal være med til at øge cybersikkerheden i……

Planterester kan gøre vaskemidler mere bæredygtige

I samarbejde med et GTS-institut har virksomheden Nopa Nordic arbejdet med udvikling af nye vaskeaktive stoffer til vaskemidler. Råolie eller palmekerneolie i de vaskeaktive stoffer skal erstattes af planterester.

Lasersvejsning er nu en del af processen i Peak Biotechs produktudvikling

En virksomhed havde et ønske om at videreudvikle deres udstyr til kemiske processer til pharma- og medicinalindustrien. Gennem et MADE Materiale Demonstrationsprojekt viste lasersvejsning sig at være vejen frem.

Decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

Staten investerer 1,2 mia. kr. i teknologisk service

Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig…

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen…

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen.…

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi…

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.