Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser som muligt.

Kronik skrevet af Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i DI, Per Diget, formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i IDA og Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

De færreste af os har lyst til at møde selvkørende biler i trafikken – på nuværende tidspunkt i hvert fald – og det er næppe heller en god idé at slippe robotter med indbygget kunstig intelligens løs på operationsstuerne. Det er vigtigt, at vi som forbrugere og kunder kan have tillid til de produkter, vi køber og anvender.

I en tid, hvor vi ved hjælp af digitalisering og lovende ny teknologi konstant udvikler nye løsninger, er det vigtigere end nogensinde, at vi kan afprøve de gode ideer. Derfor har vi i Danmark hårdt brug for nye og bedre faciliteter til at teste dem.

Et internationalt panel skal i de kommende måneder vurdere det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan Danmarks indsats for vidensbaseret innovation kan komme i verdensklasse. Her er test- og udviklingsfaciliteter et centralt element, som panelet særligt bør give opmærksomhed.

Udenlandske studier viser, at især mindre virksomheder ikke tager mere end i omegnen af 200 km væk for at bruge testcentre. Derfor er danske testcentre af høj kvalitet særlig vigtigt for herboende virksomheder mht. at fastholde og udvikle deres konkurrenceevne.

I den sammenhæng spiller GTS-institutterne en nøglerolle, da de allerede i dag har opbygget testfaciliteter i hele Danmark.

”Som dansk eksportvirksomhed er det ekstremt vigtigt, at GTS-institutterne foretager investeringer i nye faciliteter, der gør det muligt også i fremtiden at foretage test og certificeringer i Danmark. Uden disse investeringer ville know-how forsvinde ud af Danmark, og det ville gøre det svært for os at bevare fleksibiliteten i forhold til vores kunder.”

Sådan forklarer Frederik Juul Eilersen, Eilersen Electric A/S, behovet for at have adgang til unikke testfaciliteter i Danmark.

Frederik Juul Eilersen er ikke alene med dette behov. Når virksomheder udvikler nye miljøteknologier, materialer, robotter eller fødevarer, skal løsningerne testes på avancerede anlæg, der ofte er så komplekse og dyre, at virksomhederne ikke selv har råd til at købe dem.

Testfaciliteter af høj kvalitet kan også være med til at tiltrække større udenlandske virksomheder og få dem til at investere og placerer sig i Danmark.

Robotklyngen i Odense, off shore centret LORC og vindtestcenteret i Thy er eksempler på stærke danske testfaciliteter, der har positioneret Danmark globalt.
Udfordringen er, at det kræver en løbende investering i testanlæg, hvis Danmark skal være et interessant sted at arbejde med innovation og udvikling. Ellers er danske testcentre ikke attraktive samarbejdspartnere for virksomheder fx i EU’s Horizon 2025 program.

Der er brug for at skabe et overblik over danske testfaciliteter af høj kvalitet. Både for at guide danske virksomheder hen til relevante faciliteter og testmiljøer – og som ”salgsargument” for at tiltrække udenlandske virksomheder. Et sådan overblik vil desuden vise, om der er ”huller i osten” og dermed behov for at investere yderligere i danske testfaciliteter.

Sverige har lanceret ”Testbed Sweden” og Tyskland har med deres ambitiøse High-tech strategi 2025 etableret en række ”Industrie 4.0 testcentre”.

I Danmark har vi i dag alene en strategisk dialog, der handler om udbygning af forskningsfaciliteter i regi af universiteter. Men der er i høj grad brug for løbende strategiske investeringer i testfaciliteter, fordi de teknologiske muligheder udvikler sig i et stadig hurtigere tempo.

På den korte bane er der brug for en prioritering af testcentre i erhvervsfremmestrategien, som der skrives på i dette øjeblik. For den sætter rammerne for prioritering af penge til erhvervsfremme i årene fremover. Samtidig er der brug for at styrke koordineringen mellem erhvervsfremme og den vidensbaserede innovationsindsats.

I DI, IDA og GTS-foreningen anbefaler vi, at der i lighed med handlingsplanen for forskningsinfrastruktur laves en plan for innovationsområdet. Et stærkt netværk af testfaciliteter er helt afgørende, hvis Danmark skal udvikle sig til et attraktivt testland for både danske og internationale virksomheder.

Denne kronik blev bragt i Børsen d. 11. januar 2019.