I et nyt høringssvar velkommer GTS-foreningen oprettelsen af Forum for Standardisering og foreslår på samme tid indstillingen af Digitaliseringsstyrelsen. Læs høringssvaret her.

Høring om to bekendtgørelser vedr. det nationale standardiseringsorgan

Hermed fremsender GTS-foreningen vores kommentarer. Vi takker for muligheden for at indgive høringssvar.

Vi har alene to kommentarer til ”Bekendtgørelse om regler for det nationale standardiseringsorgan og oprettelse af Forum for Standardisering.”

Fra GTS vil vi gerne kvittere for, at GTS-foreningen nu indgår som indstillingsberettiget organisation med mulighed for at udpege en person til at deltage i Forum for standardiserings arbejde. Vi ser forummet, som godt og vigtigt for at sikre en løbende dialog om, hvordan samarbejdet mellem det nationale standardiseringsorgan og interessenterne kan styrkes og udvikles.

I forhold til indstillingsberettigede organisationer vil vi foreslå, at man også overvejer at invitere Digitaliseringsstyrelsen ind som indstillingsberettiget. Dette med afsæt i digitaliseringens stadig større betydning i sig selv om som tværgående nøgleteknologi på tværs af brancher, teknologier mm.

Hvis der er behov for uddybning af ovenstående synspunkter, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Lars Fremerey, Udviklingschef, GTS-foreningen