Aktuelt

I ”Nyheder” får du seneste nyt fra GTS-foreningen, GTS-institutterne samt udvalgte nyheder fra innovationsområdet. I kategorien ”GTS mener” kan du læse debatindlæg og høringssvar.

Sæt kryds i kalenderen: GTS-institutter afholder Power-to-X-konference

D. 29. januar 2025 får du mulighed for at blive meget klogere på det komplekse PtX-landskab. Her går en række GTS-institutter sammen om at give dig indsigt i den nyeste viden om PtX, teknologiske fremskridt, og udfordringer ved skalering, implementering og sektorkobling i Europa.

Raketdele fra netop opsendte Ariane 6 er testet og produceret på dansk jord

Det Europæiske Rumagentur sendte i går aftes løfteraketten Ariane 6 i rummet. FORCE Technology har været med til at udvikle raketdysen, og det er blevet gjort med øje for effektivitet og pålidelighed.

Innovationsfonden søger medlemmer til fire nye Grand Solutions-udvalg

Innovationsfonden nedsætter nu fire nye udvalg til at vurdere ansøgninger og til at afgøre, hvilke af disse der skal opnå bevilling. I den forbindelse opfordres forskere og impact-eksperter, der kan vurdere det kommercielle og samfundsmæssige impact for Danmark, til at stå til rådighed som medlemmer for udvalgene.

Miniguide: Design, projektering, etablering og drift af brintanlæg

Det er vigtigt, at få styr på alle sikkerhedsaspekter af design, projektering, etablering og drift af brintanlæg samt den efterfølgende distribution af det grønne brændstof. Derfor gør FORCE Technology dig nu klogere på, hvad du skal være opmærksom på.

Tre gode AI-podcasts til din sommerferie

Mangler du inspiration til, hvad du skal proppe i ørene til sommer? Og har du lyst til at blive klogere på en af tidens helt store temaer? Så har du nu muligheden for at finde tre gode podcasts om AI, sikkerheden i sprogmodeller og behovet for danske sprogmodeller.

Alexandra Instituttet er repræsenteret i nyt Cybersikkerhedsråd

Regeringen har netop udpeget det nye Cybersikkerhedsråd for perioden 2024-2027, hvor Gert Læssøe Mikkelsen fra Alexandra Instituttet er blandt de nye medlemmer. Han påpeger, at cybersikkerheden i fremtiden bør prioriteres lige så højt som digitalisering har været.

Teknologisk Institut udpeget til at forvalte ny godkendelsesordning for energi- og klimasyn

Fra den 1. juli 2024 træder nye regler for energiledelse samt energi- og klimasyn i kraft. Teknologisk Institut er blevet udpeget af Energistyrelsen til at administrere den nye godkendelsesordning for de virksomheder, der ønsker at blive godkendt til at udføre energi- og klimasyn.

Mere privat forskning er en del af regeringsudspil til et stærkere erhvervsliv

Regeringen har lagt sit udspil for et styrket erhvervsliv frem. Det omhandler sanering af erhvervsstøtte og en række nye initiativer, der har som mål at skabe bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv.

Debat: Opbyg kapaciteter nu og gør Danmark resilient

Der er brug for at styrke Danmarks evne til at modstå en lang række hændelser. Behovet findes både i den offentlige sektor, i erhvervslivet og hos borgerne. Et lovkrav om resiliens for alle virksomheder samt et nyoprettet…

Debat: Regeringens iværksætterstrategi overser behovet for faciliteter til udvikling, test og demonstration

Danmark har brug bedre for test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter, hvis regeringen vil indfri iværksætterstrategiens ambition om at bringe forskning og erhvervsliv tættere på hinanden.

Mange gode takter i ny iværksætterstrategi

Onsdag offentliggjorde regeringen sin længe ventede iværksætterstrategi. Udspillet rummer rigtig mange gode initiativer til at skabe bedre betingelser for iværksættere - både med styrket finansiering og mindre administrativt bøvl. I…

12 organisationer: Stop modregningen af EU-forskningsmidler!

I Danmark har vi en 1 pct. målsætning for finansiering af forskning. Men beregningsgrundlaget for 1 pct.-målsætningen bør ændres, så kun det bidrag, som Danmark giver til EU’s forskningsprogrammer, tæller med i forskningsbudgettet. De…

Uden en vis risikovillighed i byggebranchen sætter vi den grønne udvikling i stå

KOMMENTAR: Selvom der er bred enighed i branchen om, at den grønne omstilling haster, så hører enigheden op, når talen falder på, hvem der skal bære den økonomiske risiko, skriver Mette Glavind i denne kommentar, der har været bragt i…

GTS-institutterne styrker innovation og vækst i virksomheder med ny teknologi

DEBATINDLÆG: Danmark skal op på den store klinge for at løse verdens kriser og sikre sig i den globale konkurrence. Med kunstig intelligens kan vi agere klogere og hurtigere. Med ændringer i vores forbrug og produktion skal vi forbedre…

Biotek-aktører: De fysiske rammer bør optimeres, hvis det fulde potentiale af dansk life science skal udnyttes

Der er brug for at satse langt mere på at skabe de fysiske rammer for optimeringen af dansk life science, da disse virksomheder skaber stærke eksportmuligheder for Danmark, skriver Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen og…

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud under programmet SMV:DIGITAL

I et nyt høringssvar forholder GTS-foreningen sig til tilskudsmulighederne ved låneordningen SMV:ROBOT. GTS byder implementeringen velkommen, men understreger samtidig behovet for at afgrænse ordningen således at den supplerer, snarere end…

Høringssvar vedr. “Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU”

I et nyt høringssvar bidrager GTS-foreningen med kommentarer til EU-kommissionens oplæg om bioteknologisk og biologisk baseret produktion. I GTS glæder man sig over det store fokus på sikring af kapacitet indenfor test, demonstration og…

Høring om to bekendtgørelser vedr. det nationale standardiseringsorgan

I et nyt høringssvar velkommer GTS-foreningen oprettelsen af Forum for Standardisering og foreslår på samme tid indstillingen af Digitaliseringsstyrelsen. Læs høringssvaret her.

GTS-evaluering – nye muligheder!

I dette notat samler GTS-foreningen de vigtigste pointer og anbefalinger fra GTS-evalueringen suppleret med de behov og potentialer, som vi i GTS ser, kan styrke fremtidens GTS-indsats.

Høring om ændring af bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

I et nyt høringssvar til ændringen af bekendtgørelsen om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, ligger GTS op til en eksplicit betegnelse af GTS-institutterne som en del af kategorierne ”private forskningsinstitutioner og lignende” og…

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Fonden for Plantebaserede Fødevarer

I et nyt høringssvar bidrager GTS-foreningen med kommentarer til ændringen af bekendtgørelsen om Fonden for Plantebaserede Fødevarer. Høringssvaret skal sikre de rette rammer for GTS-deltagelse i fremtiden.

Teknologisk Institut om cirkulær økonomi: Vi har brug for en strategi på linje med klimaloven

Hver dansker forbruger 24,5 tons nye materialer om året, og af dem genanvender vi sølle fire procent. Skal vi gøre os nogen forhåbninger om en grøn førertrøje, kræver det en storstilet indsats, skriver Mette Glavind og Sune Dowler Nygaard…

Debatindlæg: Ny iværksætterstrategi bør tage højde for forskelligheden af iværksættere

Med den kommende strategi for iværksætteri har regeringen en gylden mulighed for at styrke dansk iværksætteri og øge udbyttet af den offentlige investering i området. Det kræver en strategi, der giver iværksættere den vifte af tilbud, som…

GTS-foreningen bidrager med anbefaling til udformningen af erhvervsfremmestrategi

I et nyt høringssvar fra GTS fremhæves behovet for at styrke synergi og samarbejde på tværs i systemet. Dette med henblik på at nye projekter ikke overlapper eller overser samarbejdsmuligheder med eksisterende projekter.

Høring om ændring af bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

GTS fremlægger høringssvar til ændringen af bekendtgørelsen om et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. I høringssvaret fremgår blandt andet en anmodning om præcisering af betegnelsen "Forsknings- og……

Høring vedrørende ændringen af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol

I et nyt høringssvar påpeger GTS, at mulighederne for innovation og udvikling ikke bør begrænses, af risikoen for helt eller delvist bortfald af tilskud i tilfælde af uforudsete resultater.

Debatindlæg: Den danske vandsektor har nøglen til den globale vandkrise

Det globale behov for nye bæredygtige vandløsninger og villigheden til nye investeringer i vandteknologi har aldrig været højere. Halvdelen af verdens befolkning er udfordret med for meget, for lidt og urent vand som konsekvens af…

Debatindlæg: Sats på de erhvervsstøtteordninger, der bidrager mest til innovation

Det er vigtigt at gå uden om de indsatser, som bidrager størst til virksomheders innovation, når erhvervsstøtten skal saneres, da det er med til at gøde jorden for nye teknologiske gennembrud og danske industrisuccesser, skriver Ragnar…

Debatindlæg: Langsigtet forskning i grøn omstil­ling gør det ikke alene – der mangler ressourcer til implemen­te­ring og test

Med et historisk stort beløb på 3,6 mia. kr. kan den nyligt indgåede aftale om fordeling af forskningsreserven få afgørende indflydelse på Danmarks fremtid som grønt foregangsland.

Debatindlæg: Der er brug for flere innovative virksomheder som ”Næste” fra Gadstrup

Debatindlæg: Danmark og resten af verden står både i en økonomisk krise og en energi- og klimakrise. Der er brug for ekstra fokus på, hvordan Danmark kan fastholde jobs og skabe en grøn og bæredygtig vækst. Det kalder på flere innovative…

Høring vedrørende Bekendtgørelse om Fonden for Plantebaserede Fødevarer

I et nyt høringssvar anbefaler GTS, at fonden både i sammensætningen af bestyrelsen, ledelsen og i bemandingen af sekretariatet får de nødvendige kompetencer til at varetage tilskudsforvaltning på alle de dækkede TRL-niveauer fra…

Debatindlæg: Klimaet er en større trussel mod mennesker end brand

Der er behov for, at vi allerede i dag finder den rette balance mellem overdreven forsigtighed i forhold til brand og det akutte behov for at handle på de omfattende kriser, der berører mennesker over hele kloden.

Materialerevolution kan sætte turbo på Power-to-X

Alle større teknologiske landvindinger i nyere tid er vokset ud af revolutioner på materialeområdet. Tænk blot på de gigantiske vindmøllevinger, der i dag sættes op i havvindmølleparker over hele verden, og som er så massive, at de ligger…

Debatindlæg: Flere gode ideer skal finde vej til markedet

Debatindlæg: Danmark og resten af verden står i en økonomisk krise med stigende priser og inflation. For at komme godt ud af krisen er det vigtigt, at den kommende regering sikrer, at vi kan fastholde danske jobs og skabe en grøn og…

DEBATINDLÆG: Power-to-X kan blive et dansk guldæg. Men de grundlæg­gende betingelser mangler endnu

Kriserne står i kø i øjeblikket, og de har energi som fællesnævner. Danmark har taget en række beslutninger om, at vi skal nedbringe mængden af CO2, som vi udleder, og her spiller Power-to-X (PtX) en vigtig rolle. Der handler det om at…

Testfaciliteter baner vejen for Danmark som grøn frontløber

Hvis Danmark skal have en grøn styrkeposition, skal vi samtidig være et førende testland for nye grønne løsninger. Det slår Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) fast på grundlag af en ny analyse af den danske…

GTS ser positivt på vejledning om effektiv tilskudsforvaltning

I dag oplever GTS-institutterne en betydelig forskel i forvaltningspraksis mellem de enkelte myndigheder, hvilket leder til en stor administrativ byrde. GTS-institutterne ser derfor positivt på en ny vejledning, der sikrer en…

GTS glæder sig over ny fond for plantebaserede fødevarer

Planterbaserede fødevarer er helt centrale for udviklingen af dansk fødevareproduktion. Derfor er der brug for den nye fond. Men det bliver afgørende at sikre, at fonden benytter attraktive regler, rammer og vilkår for at både virksomheder…

Brug for klarhed i nye regler for GUDP

Nye regler for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram efterlader uklarhed om, hvornår en organisation falder ind under kategorien ”forsknings- og videnformidlingsorganisationer”. For GTS-institutterne er det helt afgørende, at de…

Styrket sammenhæng på vej

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt de nye regler for administration og støtte under de europæiske regional- og socialfonde. I GTS glæder vi os over, at der lægges op til at anvende reglerne fra Innovationsfonden i programmerne.

Erhvervsstyrelsen risikerer at svække SMV’ernes innovationskraft

Debatindlæg: Netop nu er Erhvervsstyrelsen ved at udarbejde nye regler for støtte til samarbejde om teknologisk udvikling for SMV'erne. Til vores overraskelse svækker reglerne SMV'ernes mulighed for at få vigtig teknologisk assistance fra…

Nye støtteberettigelsesregler modarbejder en sammenhængende erhvervsfremmeindsats

Nye støtteberettigelsesregler for strukturfondene gør det svært for vidensinstitutioner at deltage i programmerne. Derfor opfordrer GTS i et nyt høringssvar til, at det bliver muligt for vidensinstitutioner at anvende en omkostningsneutral…

Vigtigt at sikre at vidensinstitutioner kan deltage i strukturfondene

I et nyt høringssvar opfordrer GTS-foreningen til, at Erhvervsstyrelsen i ny bekendtgørelse sikrer regler og vilkår, der gør det muligt for vidensinstitutioner (herunder universiteter og GTS-institutter) at deltage i strukturfondene.…

Viden er det basale næringstof

Debatindlæg: Danmark er lykkedes! Vi er lykkedes med at skabe en stærk iværksætterkultur igennem målrettede initiativer fra idéskabelse til kapitalrejsning. Men det er ikke nok at være gode til at så frø. Vi er nødt til at blive langt…

De regionale erhvervsfyrtårne skal gro på national viden

Med regeringens udspil - Danmark kan mere - investerer regeringen nu hele 1 mia. kr. fra EU i otte lokale erhvervsfyrtårne. Allerede i næste uge udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midlerne. Formålet er at skabe vækst og nye…

Administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af loven om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og……

Decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

Staten investerer 1,2 mia. kr. i teknologisk service

Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig…

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen…

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen.…

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi…

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.

Nem adgang til ny viden afgør, om vi udvikler fremtidens grønne løsninger

De massive klimaudfordringer kalder på en hurtig grøn omstilling af det danske samfund og erhvervsliv. Heldigvis tilbyder forskningen viden og teknologi, der hjælper i omstillingen, skriver Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist,…

Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren…

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser…

Sæt kryds i kalenderen: GTS-institutter afholder Power-to-X-konference

D. 29. januar 2025 får du mulighed for at blive meget klogere på det komplekse PtX-landskab. Her går en række GTS-institutter sammen om at give dig indsigt i den nyeste viden om PtX, teknologiske fremskridt, og udfordringer ved skalering,…

Fermenterede fungi er nøglen til bæredygtigt og innovativt produkt

Da startuppen Tempty Foods satte gang i iværksættereventyret for tre år siden, var det med et formål om at skabe en mere bæredygtig madkultur gennem et alternativ til kød og tofu. Efter samarbejder med bl.a. DTU og Teknologisk Institut har…

Raketdele fra netop opsendte Ariane 6 er testet og produceret på dansk jord

Det Europæiske Rumagentur sendte i går aftes løfteraketten Ariane 6 i rummet. FORCE Technology har været med til at udvikle raketdysen, og det er blevet gjort med øje for effektivitet og pålidelighed.

Ny teknologi skal optimere dyrevelfærd og søers benstyrke i griseavl

Teknologisk Institut arbejder i samarbejde med Danish Pig Genetics og Aarhus Universitet på at udvikle en digital platform, der skal forbedre dyrevelfærden og benstyrken hos søer i dansk griseproduktion.

PE Redskaber får hjælp på bæredygtighedsrejsen

PE Redskaber, som fremstiller trampoliner og gymnastikredskaber, er på en ambitiøs rejse mod en mere bæredygtig produktion. Virksomheden samarbejder med Alexandra Instituttet i projektet Afkobling 2030 for at reducere klima- og…

Innovationsfonden søger medlemmer til fire nye Grand Solutions-udvalg

Innovationsfonden nedsætter nu fire nye udvalg til at vurdere ansøgninger og til at afgøre, hvilke af disse der skal opnå bevilling. I den forbindelse opfordres forskere og impact-eksperter, der kan vurdere det kommercielle og…

Debat: Opbyg kapaciteter nu og gør Danmark resilient

Der er brug for at styrke Danmarks evne til at modstå en lang række hændelser. Behovet findes både i den offentlige sektor, i erhvervslivet og hos borgerne. Et lovkrav om resiliens for alle virksomheder samt et nyoprettet…

Debat: Regeringens iværksætterstrategi overser behovet for faciliteter til udvikling, test og demonstration

Danmark har brug bedre for test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter, hvis regeringen vil indfri iværksætterstrategiens ambition om at bringe forskning og erhvervsliv tættere på hinanden.

Mange gode takter i ny iværksætterstrategi

Onsdag offentliggjorde regeringen sin længe ventede iværksætterstrategi. Udspillet rummer rigtig mange gode initiativer til at skabe bedre betingelser for iværksættere - både med styrket finansiering og mindre administrativt bøvl. I…

12 organisationer: Stop modregningen af EU-forskningsmidler!

I Danmark har vi en 1 pct. målsætning for finansiering af forskning. Men beregningsgrundlaget for 1 pct.-målsætningen bør ændres, så kun det bidrag, som Danmark giver til EU’s forskningsprogrammer, tæller med i forskningsbudgettet. De…

Uden en vis risikovillighed i byggebranchen sætter vi den grønne udvikling i stå

KOMMENTAR: Selvom der er bred enighed i branchen om, at den grønne omstilling haster, så hører enigheden op, når talen falder på, hvem der skal bære den økonomiske risiko, skriver Mette Glavind i denne kommentar, der har været bragt i…

GTS-institutterne styrker innovation og vækst i virksomheder med ny teknologi

DEBATINDLÆG: Danmark skal op på den store klinge for at løse verdens kriser og sikre sig i den globale konkurrence. Med kunstig intelligens kan vi agere klogere og hurtigere. Med ændringer i vores forbrug og produktion skal vi forbedre…