Aktuelt

I ”Nyheder” får du seneste nyt fra GTS-foreningen, GTS-institutterne samt udvalgte nyheder fra innovationsområdet. I kategorien ”GTS mener” kan du læse debatindlæg og høreingssvar.

Bredt partnerskab inden for CO2-fangst og lagring

DTU er gået sammen med 18 interessenter - herunder fire GTS-institutter - om at implementere en køreplan for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Partnerskabet kaldes INNO-CCUS og støttes af Innovationsfonden.

Nye podcasts om aktuelle trends og tendenser inden for Servitization

Servitization.DK har produceret en podcast serie med 9 afsnit, der sætter fokus på aktuelle emner inden for servitization. Afsnittene henvender sig primært til ledere i SMV’er, der gerne vil vide mere om, hvordan man booster sin virksomheds serviceforretning.

Robustheden i det murede byggeri skal dokumenteres

Ny vejledning skal sikre, at robustheden i det murede byggeri ikke bliver overdimensioneret og at fuldmurede løsninger ikke bliver fravalgt på grund af manglende dokumentation. En problemstilling der er særlig aktuel i bygninger over 12 meter og ikke mindst i et bæredygtighedsperspektiv.

Hvorfor er cirkulær økonomi så svært?

GTS er partner i ”LOOP – Waste To Resources”, der samler førende eksperter, virksomheder, myndigheder og startups til to dage med messeudstilling, seminarer, inspiration og netværk på tværs af værdikæder, industrier og lande. Eventet finder sted d. 27. og 28. april 2022 i København.

Storskalakarakterisering – viden om dine produkter og processer

Storskalakarakterisering er avancerede røntgen- og neutronmålinger, der giver information om materialer og processer på nanometerskala. Denne viden kan virksomheder bruge til at forstå og udvikle deres produkt.

Ny guide: Øget cybersikkerhed i IoT-produkter

IoT-produkter er på mange måder med til at gøre hverdagen nemmere, men øger også risikoen for cyberangreb. En ny guide fra Dansk Standard udviklet i samarbejde med to GTS-institutter skal være med til at øge cybersikkerheden i produkter.

Gode testresultater for strå imprægneret med ler

Ler er en overraskende velfungerende brandimprægnering på stråtækte facader. Det viser tests foretaget hos et GTS-institut som en del af et udviklings- og demonstrationsprojekt.

GTS giver adgang til Danmarks teknologiske infrastruktur

På teknologiskinfrastruktur.dk kan du finde beskrivelser af de mange forskellige test- og udviklingsfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår.

Vigtigt at sikre at vidensinstitutioner kan deltage i strukturfondene

I et nyt høringssvar opfordrer GTS-foreningen til, at Erhvervsstyrelsen i ny bekendtgørelse sikrer regler og vilkår, der gør det muligt for vidensinstitutioner (herunder universiteter og GTS-institutter) at deltage i strukturfondene.…

Viden er det basale næringstof

Debatindlæg: Danmark er lykkedes! Vi er lykkedes med at skabe en stærk iværksætterkultur igennem målrettede initiativer fra idéskabelse til kapitalrejsning. Men det er ikke nok at være gode til at så frø. Vi er nødt til at blive langt…

De regionale erhvervsfyrtårne skal gro på national viden

Med regeringens udspil - Danmark kan mere - investerer regeringen nu hele 1 mia. kr. fra EU i otte lokale erhvervsfyrtårne. Allerede i næste uge udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midlerne. Formålet er at skabe vækst og nye…

Administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af loven om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og……

Decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

Staten investerer 1,2 mia. kr. i teknologisk service

Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig…

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen…

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen.…

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi…

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.

Nem adgang til ny viden afgør, om vi udvikler fremtidens grønne løsninger

De massive klimaudfordringer kalder på en hurtig grøn omstilling af det danske samfund og erhvervsliv. Heldigvis tilbyder forskningen viden og teknologi, der hjælper i omstillingen, skriver Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist,…

Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren…

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser…

Bredt partnerskab inden for CO2-fangst og lagring

DTU er gået sammen med 18 interessenter - herunder fire GTS-institutter - om at implementere en køreplan for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Partnerskabet kaldes INNO-CCUS og støttes af Innovationsfonden.

Nye podcasts om aktuelle trends og tendenser inden for Servitization

Servitization.DK har produceret en podcast serie med 9 afsnit, der sætter fokus på aktuelle emner inden for servitization. Afsnittene henvender sig primært til ledere i SMV’er, der gerne vil vide mere om, hvordan man booster sin…

ISO 9001 certificering skaber tryghed for Altan.dk’s kunder

Virksomheden Altan.dk fik gennem effektiv og troværdig rådgivning fra et GTS-institut hjælp til at opbygge et kvalitetsledelsessystem, så de kunne opnå en ISO 9001 certificering.

Lokale vindmøller kan hjælpe med grønnere biogasproduktion

I projektet H2GreenGas skal der arbejdes for at forbedre både biogasproduktionen og energiudnyttelsen fra lokale, mindre vindmøller. Målet er at forbedre produktionen af biogas.

Robustheden i det murede byggeri skal dokumenteres

Ny vejledning skal sikre, at robustheden i det murede byggeri ikke bliver overdimensioneret og at fuldmurede løsninger ikke bliver fravalgt på grund af manglende dokumentation. En problemstilling der er særlig aktuel i bygninger over 12…

Vigtigt at sikre at vidensinstitutioner kan deltage i strukturfondene

I et nyt høringssvar opfordrer GTS-foreningen til, at Erhvervsstyrelsen i ny bekendtgørelse sikrer regler og vilkår, der gør det muligt for vidensinstitutioner (herunder universiteter og GTS-institutter) at deltage i strukturfondene.…

Vigtigt at sikre at vidensinstitutioner kan deltage i strukturfondene

I et nyt høringssvar opfordrer GTS-foreningen til, at Erhvervsstyrelsen i ny bekendtgørelse sikrer regler og vilkår, der gør det muligt for vidensinstitutioner (herunder universiteter og GTS-institutter) at deltage i strukturfondene.…

Viden er det basale næringstof

Debatindlæg: Danmark er lykkedes! Vi er lykkedes med at skabe en stærk iværksætterkultur igennem målrettede initiativer fra idéskabelse til kapitalrejsning. Men det er ikke nok at være gode til at så frø. Vi er nødt til at blive langt…

De regionale erhvervsfyrtårne skal gro på national viden

Med regeringens udspil - Danmark kan mere - investerer regeringen nu hele 1 mia. kr. fra EU i otte lokale erhvervsfyrtårne. Allerede i næste uge udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midlerne. Formålet er at skabe vækst og nye…

Administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af loven om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og……