Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

Teknologisk Institut indvier Biosolutions Technology Center

Teknologisk Institut indvier nyt anlæg, som med teknologiske løsninger og procesviden skal hjælpe industrien med at skabe klimavenlige produkter ved at forarbejde biologiske råvarer med naturens egne processer.

3D-printede knogler genskaber Koelbjergmanden

Koelbjergmanden er for nyligt blevet genskabt og udstillet på sit eget museum i Vissenbjerg. Teknologisk Institut har 3D-printet de fundne knoglerester, så gæster nu kan opleve en tro kopi af Nordens ældste menneske.

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Test af elektrificerede klassiske biler giver markedsadgang

Virksomheden Banke producerer store lithium-ion-batteripakker og elektriske drivlinjer til tunge køretøjer. Nu er Banke gået ind på markedet for elektrisk ombygning af udvalgte klassiske biler, og her har FORCE Technology bistået med test…

GreenTec får eksperthjælp til grøn omstilling af virksomheden

GreenTec A/S i Kolding producerer maskiner til pleje og vedligeholdelse af grønne arealer. Nu er virksomheden midt i en større digital og bæredygtig omstilling og har bl.a. halveret udgifterne og sparet 70 ton CO2-udslip på deres transport…

Raptor Services hjælper virksomheder med kunstig kundeintelligens

Kunstig intelligens som værktøj til indsamling og analyse af kundedata har tidligere været forbeholdt store, ressourcestærke virksomheder. Med rådgivning fra Alexandra Instituttet kan Raptor Services nu gøre teknologien tilgængelig for små…

Unik digital løsning til byggeri

Virksomheden Exigo A/S laver databaserede løsninger til projekt- og risikostyring på komplekse byggeprojekter. Her har virksomheden i samarbejde med Alexandra Instituttet udviklet en digital løsning, der binder 3D-bygningsmodeller sammen…

MADE demonstrationsprojekt førte til robot-vinterdæk

Den danske virksomhed, CAPRA Robotics hjælper robotter med at komme fra A til B. I et MADE materiale demonstrationsprojekt har de sammen med Teknologisk Institut udviklet et nyt hjul, der kan bruges i minus 20 grader.

Kan AI sikre optimal udnyttelse af mødelokaler?

Den danske virksomhed, Ubiqisense har udviklet en intelligent sensor, der registrerer personer med henblik på eksempelvis at optimere brugen af mødelokaler. Efter et samarbejde med Alexandra Instituttet er præcisionen af Ubiqisense's…

Brandtests baner vejen for mere biobaseret byggeri

Forskningsprojektet Wood:UpHigh, ledet af DBI, har udviklet et vigtigt videnskatalog om biobaseret byggeri. Projektet har genereret 10 testrapporter, der nu er frit tilgængelige for byggebranchen, og som tilbyder afgørende data om…

Ny røggas-sensor til dokumentation af skibes udledning af sodpartikler på vej

Den kan blive et vigtigt dokumentationsværktøj for skibsfarten med måling af udledninger i realtid. Samtidig kan den bruges til at få indsigt i effekten af konkrete tiltag mod udledning. Projektets mål er at udvikle en banebrydende…

Fremtidens fodertilskud skal mindske metanudledningen fra køer

I et nyt forskningsprojekt, MethaCow, forsøger man at udvikle et fodertilskud til køer, som ikke blot reducerer udledningen af metan, men også forbedrer mælkeproduktionen gennem et højere proteinindhold.

Nyt projekt skal understøtte cirkulariteten for industritekstiler

Tekstilprojektet DECOUPLE vil sikre bedre tekstiler med længere levetid. Det skal ske gennem indblik i millioner af produktdata, samt arbejde med tekniske og designmæssige metoder, der sænker barriererne for genbrug og genanvendelse.

Nyt projekt skal effektivisere rensningsprocessen af spildevand med miljøfarlige stoffer

I et nyt projekt med Teknologisk Institut for bordenden, skal der udvikles en løsning, så rensning af spildevand sker direkte ved forureningskilden fremfor ved et renseanlæg. På den måde reduceres mængden af spildevand, der skal……

Dansk tekstilprojekt baner vej for øget genanvendelse af tøjaffald

Det danske tekstilprojekt "Den cirkulære tekstilindustri" øger genanvendelsesmulighederne for tøjaffald. Det sker gennem en ny renseproces for brugt polyester samt en forbedret genanvendelsesteknologi.

Teknologisk Institut indvier Biosolutions Technology Center

Teknologisk Institut indvier nyt anlæg, som med teknologiske løsninger og procesviden skal hjælpe industrien med at skabe klimavenlige produkter ved at forarbejde biologiske råvarer med naturens egne processer.

3D-printede knogler genskaber Koelbjergmanden

Koelbjergmanden er for nyligt blevet genskabt og udstillet på sit eget museum i Vissenbjerg. Teknologisk Institut har 3D-printet de fundne knoglerester, så gæster nu kan opleve en tro kopi af Nordens ældste menneske.

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Test af elektrificerede klassiske biler giver markedsadgang

Virksomheden Banke producerer store lithium-ion-batteripakker og elektriske drivlinjer til tunge køretøjer. Nu er Banke gået ind på markedet for elektrisk ombygning af udvalgte klassiske biler, og her har FORCE Technology bistået med test…

GreenTec får eksperthjælp til grøn omstilling af virksomheden

GreenTec A/S i Kolding producerer maskiner til pleje og vedligeholdelse af grønne arealer. Nu er virksomheden midt i en større digital og bæredygtig omstilling og har bl.a. halveret udgifterne og sparet 70 ton CO2-udslip på deres transport…

Raptor Services hjælper virksomheder med kunstig kundeintelligens

Kunstig intelligens som værktøj til indsamling og analyse af kundedata har tidligere været forbeholdt store, ressourcestærke virksomheder. Med rådgivning fra Alexandra Instituttet kan Raptor Services nu gøre teknologien tilgængelig for små…

Unik digital løsning til byggeri

Virksomheden Exigo A/S laver databaserede løsninger til projekt- og risikostyring på komplekse byggeprojekter. Her har virksomheden i samarbejde med Alexandra Instituttet udviklet en digital løsning, der binder 3D-bygningsmodeller sammen…

MADE demonstrationsprojekt førte til robot-vinterdæk

Den danske virksomhed, CAPRA Robotics hjælper robotter med at komme fra A til B. I et MADE materiale demonstrationsprojekt har de sammen med Teknologisk Institut udviklet et nyt hjul, der kan bruges i minus 20 grader.

Kan AI sikre optimal udnyttelse af mødelokaler?

Den danske virksomhed, Ubiqisense har udviklet en intelligent sensor, der registrerer personer med henblik på eksempelvis at optimere brugen af mødelokaler. Efter et samarbejde med Alexandra Instituttet er præcisionen af Ubiqisense's…

Brandtests baner vejen for mere biobaseret byggeri

Forskningsprojektet Wood:UpHigh, ledet af DBI, har udviklet et vigtigt videnskatalog om biobaseret byggeri. Projektet har genereret 10 testrapporter, der nu er frit tilgængelige for byggebranchen, og som tilbyder afgørende data om…

Ny røggas-sensor til dokumentation af skibes udledning af sodpartikler på vej

Den kan blive et vigtigt dokumentationsværktøj for skibsfarten med måling af udledninger i realtid. Samtidig kan den bruges til at få indsigt i effekten af konkrete tiltag mod udledning. Projektets mål er at udvikle en banebrydende…

Fremtidens fodertilskud skal mindske metanudledningen fra køer

I et nyt forskningsprojekt, MethaCow, forsøger man at udvikle et fodertilskud til køer, som ikke blot reducerer udledningen af metan, men også forbedrer mælkeproduktionen gennem et højere proteinindhold.

Nyt projekt skal understøtte cirkulariteten for industritekstiler

Tekstilprojektet DECOUPLE vil sikre bedre tekstiler med længere levetid. Det skal ske gennem indblik i millioner af produktdata, samt arbejde med tekniske og designmæssige metoder, der sænker barriererne for genbrug og genanvendelse.

Nyt projekt skal effektivisere rensningsprocessen af spildevand med miljøfarlige stoffer

I et nyt projekt med Teknologisk Institut for bordenden, skal der udvikles en løsning, så rensning af spildevand sker direkte ved forureningskilden fremfor ved et renseanlæg. På den måde reduceres mængden af spildevand, der skal……

Dansk tekstilprojekt baner vej for øget genanvendelse af tøjaffald

Det danske tekstilprojekt "Den cirkulære tekstilindustri" øger genanvendelsesmulighederne for tøjaffald. Det sker gennem en ny renseproces for brugt polyester samt en forbedret genanvendelsesteknologi.