Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af digitale løsninger til gavn for både grøn omstilling og vækst. Fokus er på intelligente energiløsninger, der kan optimere samspillet mellem forskellige…

GTS-institutternes teknologiske infrastruktur

På hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk finder du beskrivelser af mange af de test- og udviklingsfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår.

DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre

DBI har udviklet en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Det gør det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime…

Nye og spændende materialer til 3D-print – hvad er på vej og hvad rykker?

Materialeudviklingen inden for 3D-print er et område, der tiltrækker sig stor interesse. Et godt 3D-print afhænger nemlig ikke kun af den maskine, man printer på – det afhænger i høj grad også af de materialer, man bruger.

Er 3D-print en grøn teknologi – og hvornår?

3D-print rummer et stort potentiale for at hjælpe den grønne omstilling på vej, men det er vigtigt at skelne fakta fra fiktion og fokusere på, hvor den virkelige værdi ligger. Det stiller denne artikel skarpt på herunder.

Nye brandtestmuligheder hos DBI

Brandspjæld og brandbeskyttede bjælker og søjler er nogle af de nye elementer, som DBI nu kan teste. Som noget nyt tilbydes også streaming af brandtests.

ISO 9001 certificering skaber tryghed for Altan.dk’s kunder

Virksomheden Altan.dk fik gennem effektiv og troværdig rådgivning fra et GTS-institut hjælp til at opbygge et kvalitetsledelsessystem, så de kunne opnå en ISO 9001 certificering.

Trifork skal med GTS-institut som underleverandør levere telemedicinske løsninger til borgere med KOL

IT-virksomheden Trifork er med et GTS-institut som underleverandør valgt til at udvikle, levere og vedligeholde telemedicinske løsninger til borgere med KOL. Udbuddet er lavet på vegne af alle landes regioner og kommuner.

Planterester kan gøre vaskemidler mere bæredygtige

I samarbejde med et GTS-institut har virksomheden Nopa Nordic arbejdet med udvikling af nye vaskeaktive stoffer til vaskemidler. Råolie eller palmekerneolie i de vaskeaktive stoffer skal erstattes af planterester.

Lasersvejsning er nu en del af processen i Peak Biotechs produktudvikling

En virksomhed havde et ønske om at videreudvikle deres udstyr til kemiske processer til pharma- og medicinalindustrien. Gennem et MADE Materiale Demonstrationsprojekt viste lasersvejsning sig at være vejen frem.

Avanceret software skal give feedback på bogmanuskripter

Er det muligt at udvikle en digital redaktør, der kan hjælpe forfattere i skriveprocessen, så det bliver muligt at udgive en bog, der rammer plet? Ja, mener Eva Götzsche. Men først skal den digitale redaktør udvikles, og det sker med…

BrickCycling – mursten af murværksaffald

I et nyt projekt har virksomheden BrickCycling arbejdet sammen med Teknologisk Institut om at udvikle en ny type mursten, der er baseret på nedknust murværksaffald. Projektet skal muliggøre produktion af bæredygtige mursten.

Lokale vindmøller kan hjælpe med grønnere biogasproduktion

I projektet H2GreenGas skal der arbejdes for at forbedre både biogasproduktionen og energiudnyttelsen fra lokale, mindre vindmøller. Målet er at forbedre produktionen af biogas.

Miljøprojekt skal udnytte ressourcer fra industrispildevand

Et nyt stort MUDP-projekt skal hjælpe virksomheder med at trække varme og ressourcer ud af deres procesvand. Der er potentiale for, at mange tons kemikalier og drikkevand kan genindvindes og genbruges.

Indsatsen for renere luft bliver styrket

I resultatkontrakten ’Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi’, skal et nyt innovationscenter udvikle tværfaglige løsninger, for at reducere luftforurening og skabe sundere luft.

Nyt varslingssystem skal forsvare gartnerier mod angreb

I et nyt udviklingsprojekt vil man udvikle et varslingssystem, som kan advare mod skadelige svampesporer i gartnerier. Derved kan der sættes tidligt ind, og brugen af sprøjtemidler kan reduceres.

Fremtidens hybride arbejdsplads skal understøttes af digitale værktøjer

I DIREC-projektet 'REWORK' skal lektor Eve Hoggan lede arbejdet, som skal nytænke og udvikle fremtidens hybride arbejdsformer. Projektet vil samle forskere og industrielle samarbejdspartnere.

Nordbo Robotics vil automatisere efterbehandling af 3D-print

I et MADE Demonstrationsprojekt har virksomheden Nordbo Robotics undersøgt mulighederne og potentialet for at automatisere manuelle processer ved efterbehandlingen af metal 3D-print.

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af digitale løsninger til gavn for både grøn omstilling og vækst. Fokus er på intelligente energiløsninger, der kan optimere samspillet mellem forskellige…

GTS-institutternes teknologiske infrastruktur

På hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk finder du beskrivelser af mange af de test- og udviklingsfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår.

DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre

DBI har udviklet en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Det gør det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime…

Nye og spændende materialer til 3D-print – hvad er på vej og hvad rykker?

Materialeudviklingen inden for 3D-print er et område, der tiltrækker sig stor interesse. Et godt 3D-print afhænger nemlig ikke kun af den maskine, man printer på – det afhænger i høj grad også af de materialer, man bruger.

Er 3D-print en grøn teknologi – og hvornår?

3D-print rummer et stort potentiale for at hjælpe den grønne omstilling på vej, men det er vigtigt at skelne fakta fra fiktion og fokusere på, hvor den virkelige værdi ligger. Det stiller denne artikel skarpt på herunder.

Nye brandtestmuligheder hos DBI

Brandspjæld og brandbeskyttede bjælker og søjler er nogle af de nye elementer, som DBI nu kan teste. Som noget nyt tilbydes også streaming af brandtests.

ISO 9001 certificering skaber tryghed for Altan.dk’s kunder

Virksomheden Altan.dk fik gennem effektiv og troværdig rådgivning fra et GTS-institut hjælp til at opbygge et kvalitetsledelsessystem, så de kunne opnå en ISO 9001 certificering.

Trifork skal med GTS-institut som underleverandør levere telemedicinske løsninger til borgere med KOL

IT-virksomheden Trifork er med et GTS-institut som underleverandør valgt til at udvikle, levere og vedligeholde telemedicinske løsninger til borgere med KOL. Udbuddet er lavet på vegne af alle landes regioner og kommuner.

Planterester kan gøre vaskemidler mere bæredygtige

I samarbejde med et GTS-institut har virksomheden Nopa Nordic arbejdet med udvikling af nye vaskeaktive stoffer til vaskemidler. Råolie eller palmekerneolie i de vaskeaktive stoffer skal erstattes af planterester.

Lasersvejsning er nu en del af processen i Peak Biotechs produktudvikling

En virksomhed havde et ønske om at videreudvikle deres udstyr til kemiske processer til pharma- og medicinalindustrien. Gennem et MADE Materiale Demonstrationsprojekt viste lasersvejsning sig at være vejen frem.

Avanceret software skal give feedback på bogmanuskripter

Er det muligt at udvikle en digital redaktør, der kan hjælpe forfattere i skriveprocessen, så det bliver muligt at udgive en bog, der rammer plet? Ja, mener Eva Götzsche. Men først skal den digitale redaktør udvikles, og det sker med…

BrickCycling – mursten af murværksaffald

I et nyt projekt har virksomheden BrickCycling arbejdet sammen med Teknologisk Institut om at udvikle en ny type mursten, der er baseret på nedknust murværksaffald. Projektet skal muliggøre produktion af bæredygtige mursten.

Lokale vindmøller kan hjælpe med grønnere biogasproduktion

I projektet H2GreenGas skal der arbejdes for at forbedre både biogasproduktionen og energiudnyttelsen fra lokale, mindre vindmøller. Målet er at forbedre produktionen af biogas.

Miljøprojekt skal udnytte ressourcer fra industrispildevand

Et nyt stort MUDP-projekt skal hjælpe virksomheder med at trække varme og ressourcer ud af deres procesvand. Der er potentiale for, at mange tons kemikalier og drikkevand kan genindvindes og genbruges.

Indsatsen for renere luft bliver styrket

I resultatkontrakten ’Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi’, skal et nyt innovationscenter udvikle tværfaglige løsninger, for at reducere luftforurening og skabe sundere luft.

Nyt varslingssystem skal forsvare gartnerier mod angreb

I et nyt udviklingsprojekt vil man udvikle et varslingssystem, som kan advare mod skadelige svampesporer i gartnerier. Derved kan der sættes tidligt ind, og brugen af sprøjtemidler kan reduceres.

Fremtidens hybride arbejdsplads skal understøttes af digitale værktøjer

I DIREC-projektet 'REWORK' skal lektor Eve Hoggan lede arbejdet, som skal nytænke og udvikle fremtidens hybride arbejdsformer. Projektet vil samle forskere og industrielle samarbejdspartnere.

Nordbo Robotics vil automatisere efterbehandling af 3D-print

I et MADE Demonstrationsprojekt har virksomheden Nordbo Robotics undersøgt mulighederne og potentialet for at automatisere manuelle processer ved efterbehandlingen af metal 3D-print.