Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Metal Binder Jetting – gevinst for virksomheder med højvolumenproduktioner

En af de nyere teknologier inden for 3D-print er Metal Binder Jetting, der med sin skalérbarhed kan blive en rentabel og effektiv løsning for virksomheder med højvolumenproduktioner.

Næste: Skure af genbrugsmaterialer bringer cirkulær økonomi ind i byggeriet

Virksomheden Næste producerer højkvalitetsskure ud af genbrugsmaterialer og slår hermed et slag for den cirkulære økonomi. Virksomheden har samarbejdet med Teknologisk Institut, fordi ”det var her, der fandtes viden fra øverste hylde om,…

MADE projekt: Lovende forsøg med innovativ lagring af vindenergi

Virksomheden SAN Electro Heat vil lave et varmeelement til lagring af grøn energi. Udfordringen er, at varmeelementet skal kunne modstå meget varm afløbsrens. Det har et MADE Materiale Demonstrationsprojekt fundet en løsning på.

Ballard vil sikre grønne skibe med brintteknologi og brændselsceller

Virksomheden Ballard Power Systems, har som den første virksomhed i verden fået typegodkendt et brintbaseret brændselscellemodul til maritimt brug, af det internationale klassifikationsselskab DNV.

Risikoscreening giver overblik over risici

Gennem en risikoscreening er Hydrogen Valley blevet klædt på til bedre at kunne håndtere dialog med bl.a. myndigheder og investorer. Screeningen har skabt en værdifuld ramme for projektets videre risikostyring.

Hvordan genanvender vi 6 mia. kasserede strømpebukser?

Strømpevirksomheden Dear Denier fra København har gennem Virksomhedsprogrammet udviklet en bæredygtig teknologi til at genanvende strømpebukser. Teknologien er ikke bare et godt bud på en løsning på en klimaudfordring, men på længere sigt…

Robot fjerner tyggegummi fra fortovet

Der er er et stort potentiale for robotter til mange af de ensformige, tidskrævende - og for de fleste usynlige - inspektions- og vedligeholdsopgaver, som sikrer samfundets infrastruktur. Capra Robotics og Gumbusters har med sparring fra…

Nyt projekt skal bringe dansk taleteknologi i front

Teknologi, der kan forstå og gengive talt sprog, er i voldsom vækst, men det danske sprog er for småt et marked til, at private virksomheder alene kan drive udvikling af teknologien. Innovationsfonden har bevilliget 14 mio. kroner til et…

Fremtidens printede elektronik trykkes på cirkulær folie og med biobaseret lim og blæk

Projektet BIOMAC skal give virksomheder adgang til ekspertise og pilotfaciliteter på tværs af Europa, som kan revolutionere den cirkulære økonomi i fremstillingsindustrien. GTS-institut skal bidrage ved at hjælpe virksomheder med at…

Brugt elektronik og elektronikaffald skal i højere grad genbruges

I et nyt projektpartnerskab, CirkEL, vil aktører fra elektronikindustrien øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter, for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri.

Matematiske beregninger skal effektivisere maskiner til isproduktion

Easy-E projektet, der er støttet af Energistyrelsens EUDP-program, undersøger det store potentiale som computersimuleringer har, når det kommer til at energi-effektivisere processer i den danske industri.

Betons cirkulære potentiale

Beton er blandt de største affaldsfraktioner i Danmark. Men hvordan kan beton bedst indgå i den cirkulære økonomi og hvornår er klimapotentialet størst i forhold til håndtering af materialet, når det bliver til affald?

Kunstig intelligens skal hjælpe med at teste nye lægemidler

I et nyt projekt er to GTS-institutter gået sammen med DTU, om at stille værktøjer baseret på kunstig intelligens til rådighed. Værktøjerne skal bl.a. bruges til at teste nye metoder til behandling af kræft og Alzheimers.

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Metal Binder Jetting – gevinst for virksomheder med højvolumenproduktioner

En af de nyere teknologier inden for 3D-print er Metal Binder Jetting, der med sin skalérbarhed kan blive en rentabel og effektiv løsning for virksomheder med højvolumenproduktioner.

Næste: Skure af genbrugsmaterialer bringer cirkulær økonomi ind i byggeriet

Virksomheden Næste producerer højkvalitetsskure ud af genbrugsmaterialer og slår hermed et slag for den cirkulære økonomi. Virksomheden har samarbejdet med Teknologisk Institut, fordi ”det var her, der fandtes viden fra øverste hylde om,…

MADE projekt: Lovende forsøg med innovativ lagring af vindenergi

Virksomheden SAN Electro Heat vil lave et varmeelement til lagring af grøn energi. Udfordringen er, at varmeelementet skal kunne modstå meget varm afløbsrens. Det har et MADE Materiale Demonstrationsprojekt fundet en løsning på.

Ballard vil sikre grønne skibe med brintteknologi og brændselsceller

Virksomheden Ballard Power Systems, har som den første virksomhed i verden fået typegodkendt et brintbaseret brændselscellemodul til maritimt brug, af det internationale klassifikationsselskab DNV.

Risikoscreening giver overblik over risici

Gennem en risikoscreening er Hydrogen Valley blevet klædt på til bedre at kunne håndtere dialog med bl.a. myndigheder og investorer. Screeningen har skabt en værdifuld ramme for projektets videre risikostyring.

Hvordan genanvender vi 6 mia. kasserede strømpebukser?

Strømpevirksomheden Dear Denier fra København har gennem Virksomhedsprogrammet udviklet en bæredygtig teknologi til at genanvende strømpebukser. Teknologien er ikke bare et godt bud på en løsning på en klimaudfordring, men på længere sigt…

Robot fjerner tyggegummi fra fortovet

Der er er et stort potentiale for robotter til mange af de ensformige, tidskrævende - og for de fleste usynlige - inspektions- og vedligeholdsopgaver, som sikrer samfundets infrastruktur. Capra Robotics og Gumbusters har med sparring fra…

Nyt projekt skal bringe dansk taleteknologi i front

Teknologi, der kan forstå og gengive talt sprog, er i voldsom vækst, men det danske sprog er for småt et marked til, at private virksomheder alene kan drive udvikling af teknologien. Innovationsfonden har bevilliget 14 mio. kroner til et…

Fremtidens printede elektronik trykkes på cirkulær folie og med biobaseret lim og blæk

Projektet BIOMAC skal give virksomheder adgang til ekspertise og pilotfaciliteter på tværs af Europa, som kan revolutionere den cirkulære økonomi i fremstillingsindustrien. GTS-institut skal bidrage ved at hjælpe virksomheder med at…

Brugt elektronik og elektronikaffald skal i højere grad genbruges

I et nyt projektpartnerskab, CirkEL, vil aktører fra elektronikindustrien øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter, for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri.

Matematiske beregninger skal effektivisere maskiner til isproduktion

Easy-E projektet, der er støttet af Energistyrelsens EUDP-program, undersøger det store potentiale som computersimuleringer har, når det kommer til at energi-effektivisere processer i den danske industri.

Betons cirkulære potentiale

Beton er blandt de største affaldsfraktioner i Danmark. Men hvordan kan beton bedst indgå i den cirkulære økonomi og hvornår er klimapotentialet størst i forhold til håndtering af materialet, når det bliver til affald?

Kunstig intelligens skal hjælpe med at teste nye lægemidler

I et nyt projekt er to GTS-institutter gået sammen med DTU, om at stille værktøjer baseret på kunstig intelligens til rådighed. Værktøjerne skal bl.a. bruges til at teste nye metoder til behandling af kræft og Alzheimers.