Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

Med ny laserteknologi kan sensorbåd fungere i udfordrende miljø

Sensemakers fik hjælp af FORCE Technology til at producere deres sensorbåd. Efter rådgivning indenfor bl.a. lasersvejsning, kan sensorbåden nu foretage målinger af havmiljøet under udfordrende vejrforhold.

Danish Tool Productions fik hjælp til automatisering

Virksomheden Danish Tool Productions fra Randers udvikler og producerer savklinger, der kan skære i stål og aluminium. Efter sparring med Teknologisk Institut gennem produktionsklyngen MADE, kan virksomheden nu producere mere effektivt.

Acambee fik screenet deres bæredygtighed

Virksomheden Acembee gennemgik en grundig bæredygtighedsscreening af deres IoT-løsning, der effektivt indsamler data fra sensorer. Screeningen gav virksomheden ny viden og resulterede i et betydeligt mere konkurrencedygtigt produkt på…

Test af elektrificerede klassiske biler giver markedsadgang

Virksomheden Banke producerer store lithium-ion-batteripakker og elektriske drivlinjer til tunge køretøjer. Nu er Banke gået ind på markedet for elektrisk ombygning af udvalgte klassiske biler, og her har FORCE Technology bistået med test…

GreenTec får eksperthjælp til grøn omstilling af virksomheden

GreenTec A/S i Kolding producerer maskiner til pleje og vedligeholdelse af grønne arealer. Nu er virksomheden midt i en større digital og bæredygtig omstilling og har bl.a. halveret udgifterne og sparet 70 ton CO2-udslip på deres transport…

Raptor Services hjælper virksomheder med kunstig kundeintelligens

Kunstig intelligens som værktøj til indsamling og analyse af kundedata har tidligere været forbeholdt store, ressourcestærke virksomheder. Med rådgivning fra Alexandra Instituttet kan Raptor Services nu gøre teknologien tilgængelig for små…

Nyt samarbejde skal udvikle tekstilimprægnering uden PFAS

Et nyt projekt mellem Teknologisk Institut og Guardian Protection Products A/S skal udvikle en effektiv PFAS-fri imprægneringsspray til tekstiler. Initiativet kommer i kølvandet på Folketingets beslutning om at forbyde PFAS i tøj, sko og…

Tilskud til lån og afprøvning af robot

Tal fra International Federation of Robotics viser, at der er flere installerede robotter i Danmark end nogensinde før. Alt for mange virksomheder går dog stadig glip af de potentialer, der ligger i automatisering og robotteknologi. Derfor…

Nyt værktøj skal fjerne brandbarrierer for grønnere skibsfart

Den grønne omstilling af den maritime sektor kræver klare standarder og retningslinjer for brandsikkerhed. Særligt når nye skibstyper skal kunne sejle på grønne brændstoffer som metanol, ammoniak eller brint.

Er fremtiden for bygningsdrift -og vedligehold digital?

I disse år oplever vi en stigende digitalisering i vores samfund, og bygge- og anlægsbranchen er ingen undtagelse. Ifølge en ny rapport udarbejdet af Teknologisk Institut, er der dog stadig et enormt potentiale for at bruge digitale…

Nu skal lattergas-udledninger fra landbruget fjernes

Nyt projekt vil reducere udledningen af lattergas fra landbrugsarealer betydeligt inden 2030. Teknologisk Institut er projektleder - og formålet er at udvikle en platform på markniveau, som gør det muligt at teste og validere teknologier…

Matematisk design kan skabe energibesparelser i industrien

Kan matematiske modeller optimere energieffektiviteten? Udviklingsprojektet EASY-E har sammen med en række virksomheder vist, hvordan køle- og varmeelementer kan formes og omplaceres, så de forbedrer energieffektiviteten og derved mindsker…

Nu skal lattergas-udledninger fra landbruget fjernes

Nyt projekt vil reducere udledningen af lattergas fra landbrugsarealer betydeligt inden 2030. Teknologisk Institut er projektleder - og formålet er at udvikle en platform på markniveau, som gør det muligt at teste og validere teknologier…

Teknologisk Institut indvier Biosolutions Technology Center

Teknologisk Institut indvier nyt anlæg, som med teknologiske løsninger og procesviden skal hjælpe industrien med at skabe klimavenlige produkter ved at forarbejde biologiske råvarer med naturens egne processer.

3D-printede knogler genskaber Koelbjergmanden

Koelbjergmanden er for nyligt blevet genskabt og udstillet på sit eget museum i Vissenbjerg. Teknologisk Institut har 3D-printet de fundne knoglerester, så gæster nu kan opleve en tro kopi af Nordens ældste menneske.

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Med ny laserteknologi kan sensorbåd fungere i udfordrende miljø

Sensemakers fik hjælp af FORCE Technology til at producere deres sensorbåd. Efter rådgivning indenfor bl.a. lasersvejsning, kan sensorbåden nu foretage målinger af havmiljøet under udfordrende vejrforhold.

Danish Tool Productions fik hjælp til automatisering

Virksomheden Danish Tool Productions fra Randers udvikler og producerer savklinger, der kan skære i stål og aluminium. Efter sparring med Teknologisk Institut gennem produktionsklyngen MADE, kan virksomheden nu producere mere effektivt.

Acambee fik screenet deres bæredygtighed

Virksomheden Acembee gennemgik en grundig bæredygtighedsscreening af deres IoT-løsning, der effektivt indsamler data fra sensorer. Screeningen gav virksomheden ny viden og resulterede i et betydeligt mere konkurrencedygtigt produkt på…

Test af elektrificerede klassiske biler giver markedsadgang

Virksomheden Banke producerer store lithium-ion-batteripakker og elektriske drivlinjer til tunge køretøjer. Nu er Banke gået ind på markedet for elektrisk ombygning af udvalgte klassiske biler, og her har FORCE Technology bistået med test…

GreenTec får eksperthjælp til grøn omstilling af virksomheden

GreenTec A/S i Kolding producerer maskiner til pleje og vedligeholdelse af grønne arealer. Nu er virksomheden midt i en større digital og bæredygtig omstilling og har bl.a. halveret udgifterne og sparet 70 ton CO2-udslip på deres transport…

Raptor Services hjælper virksomheder med kunstig kundeintelligens

Kunstig intelligens som værktøj til indsamling og analyse af kundedata har tidligere været forbeholdt store, ressourcestærke virksomheder. Med rådgivning fra Alexandra Instituttet kan Raptor Services nu gøre teknologien tilgængelig for små…

Nyt samarbejde skal udvikle tekstilimprægnering uden PFAS

Et nyt projekt mellem Teknologisk Institut og Guardian Protection Products A/S skal udvikle en effektiv PFAS-fri imprægneringsspray til tekstiler. Initiativet kommer i kølvandet på Folketingets beslutning om at forbyde PFAS i tøj, sko og…

Tilskud til lån og afprøvning af robot

Tal fra International Federation of Robotics viser, at der er flere installerede robotter i Danmark end nogensinde før. Alt for mange virksomheder går dog stadig glip af de potentialer, der ligger i automatisering og robotteknologi. Derfor…

Nyt værktøj skal fjerne brandbarrierer for grønnere skibsfart

Den grønne omstilling af den maritime sektor kræver klare standarder og retningslinjer for brandsikkerhed. Særligt når nye skibstyper skal kunne sejle på grønne brændstoffer som metanol, ammoniak eller brint.

Er fremtiden for bygningsdrift -og vedligehold digital?

I disse år oplever vi en stigende digitalisering i vores samfund, og bygge- og anlægsbranchen er ingen undtagelse. Ifølge en ny rapport udarbejdet af Teknologisk Institut, er der dog stadig et enormt potentiale for at bruge digitale…

Nu skal lattergas-udledninger fra landbruget fjernes

Nyt projekt vil reducere udledningen af lattergas fra landbrugsarealer betydeligt inden 2030. Teknologisk Institut er projektleder - og formålet er at udvikle en platform på markniveau, som gør det muligt at teste og validere teknologier…

Matematisk design kan skabe energibesparelser i industrien

Kan matematiske modeller optimere energieffektiviteten? Udviklingsprojektet EASY-E har sammen med en række virksomheder vist, hvordan køle- og varmeelementer kan formes og omplaceres, så de forbedrer energieffektiviteten og derved mindsker…

Nu skal lattergas-udledninger fra landbruget fjernes

Nyt projekt vil reducere udledningen af lattergas fra landbrugsarealer betydeligt inden 2030. Teknologisk Institut er projektleder - og formålet er at udvikle en platform på markniveau, som gør det muligt at teste og validere teknologier…

Teknologisk Institut indvier Biosolutions Technology Center

Teknologisk Institut indvier nyt anlæg, som med teknologiske løsninger og procesviden skal hjælpe industrien med at skabe klimavenlige produkter ved at forarbejde biologiske råvarer med naturens egne processer.

3D-printede knogler genskaber Koelbjergmanden

Koelbjergmanden er for nyligt blevet genskabt og udstillet på sit eget museum i Vissenbjerg. Teknologisk Institut har 3D-printet de fundne knoglerester, så gæster nu kan opleve en tro kopi af Nordens ældste menneske.

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.