Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

XVIVO’s Heart Tech: Test og dokumentation af livreddende medicinsk udstyr

Når det drejer sig om hjertetransplantationer, er tiden, hvor hjertet er uden for kroppen, afgørende. GTS-instituttet FORCE Technology har hjulpet XVIVO med tests og dokumentation af deres medicinske udstyr, der forlænger levetiden ved…

Norske iværksættere flytter til Danmark for at realisere robot-startup

To norske iværksættere og tidligere soldater er netop flyttet til Odense, efter at Odense Robotics StartUp Fund har bevilliget plads i Teknologisk Instituts eftertragtede robotinkubator. Her skal de videreudvikle deres robot, der hjælper…

Jysk SMV blev bedre rustet ved hackerangreb

VICA Danmark deltog i et udviklingsforløb hos Modstandsdygtig.dk – med DBI som sikkerhedsrådgiver. Resultatet af forløbet var bl.a. omfattende beredskabsplaner, hvor virksomheden blev mere forberedte til at håndtere krisesituationer.

Ammongas får dokumentation for effektiv og sikker CO2-fangst

Virksomheden Ammongas, der arbejder med CO2-fangst har nu opnået vigtig dokumentation, der bekræfter kvaliteten af deres anlæg til CO2-fangst på kraftvarmeværker. Virksomhedens samarbejde med FORCE Technology viste positive resultater for…

Skræddersyet kursus hjælper Ørsteds drift- og vedligeholdsorganisation

Med et skræddersyet kursus hjælper FORCE Technology Ørsteds drift- og vedligeholdsorganisation med at blive endnu bedre klædt på til at arbejde med risiko og sikkerhed på et elektrolyseanlæg.

Tankskibsrederi får testet brændstof hos GTS-institut på rejsen mod lavere emissioner

Uni-Tankers har som erklæret mål at sænke sine emissioner og reducere klimaaftrykket. Et af midlerne er at bruge 30% biobrændsel på skibene. Effekten er nu målt og dokumenteret i et samarbejde med FORCE Technology.

Kunstig intelligens skal være laboratoriespecialisternes højre hånd

Teknologisk Institut tager store skridt mod fuld integrering af kunstig intelligens ved sporing af skimmelsvampe. Skimmelsvampespecialist, Ulf Thrane, står klar til at tage imod den nye hverdag med åbne arme.

Genanvendelse og længere levetid: Vejen til cirkulær elektronikindustri

Blot 17% af alt elektronikaffald på verdensplan genanvendes på en miljømæssig forsvarlig måde. Dermed går værdifuldt materiale tabt, og det, som faktisk bliver indsamlet til genanvendelse, bliver det på baggrund af en proces, som kræver…

Analyse af levetiden for solcelleincertere

Kan man sige noget om forventet levetid ved at lave et par dages praktiske undersøgelser af elektroniske produkter? Det kan man faktisk, men det er med forbehold og væsentlige nuancer er budskabet fra FORCE Technology i denne artikel.

Nyt projekt vil skabe cirkulær løsning for udbredt plasttype

Ambitionen med det nye projekt er at øge genanvendelse af plast fra køleskabe, madrasser, sko og vindmøllevinger. Det skal ske med udgangspunkt i en tidligere udviklet teknologi. I projektet indgår en række store virksomheder og…

Fra Windows 98 og fastfrysning til 3D-visualisering

Clip-Lok SimPak har fået en prototype til ny software-løsning, som kan mindske fejl og effektivisere produktionen af deres retur- og transportkasser. Alexandra Instituttet har bidraget i udviklingsarbejdet.

Nyt EU-projekt samler aktører inden for AI

Stort EU-projekt samler førende aktører inden for AI. De skal sammen udvikle fremtidens tillidsvækkende og CO2-reducerede kunstige intelligens – og føre AI ind i en grønnere og mere pålidelig retning. Teknologisk Institut repræsenterer…

3D-printede knogler genskaber Koelbjergmanden

Koelbjergmanden er for nyligt blevet genskabt og udstillet på sit eget museum i Vissenbjerg. Teknologisk Institut har 3D-printet de fundne knoglerester, så gæster nu kan opleve en tro kopi af Nordens ældste menneske.

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

XVIVO’s Heart Tech: Test og dokumentation af livreddende medicinsk udstyr

Når det drejer sig om hjertetransplantationer, er tiden, hvor hjertet er uden for kroppen, afgørende. GTS-instituttet FORCE Technology har hjulpet XVIVO med tests og dokumentation af deres medicinske udstyr, der forlænger levetiden ved…

Norske iværksættere flytter til Danmark for at realisere robot-startup

To norske iværksættere og tidligere soldater er netop flyttet til Odense, efter at Odense Robotics StartUp Fund har bevilliget plads i Teknologisk Instituts eftertragtede robotinkubator. Her skal de videreudvikle deres robot, der hjælper…

Jysk SMV blev bedre rustet ved hackerangreb

VICA Danmark deltog i et udviklingsforløb hos Modstandsdygtig.dk – med DBI som sikkerhedsrådgiver. Resultatet af forløbet var bl.a. omfattende beredskabsplaner, hvor virksomheden blev mere forberedte til at håndtere krisesituationer.

Ammongas får dokumentation for effektiv og sikker CO2-fangst

Virksomheden Ammongas, der arbejder med CO2-fangst har nu opnået vigtig dokumentation, der bekræfter kvaliteten af deres anlæg til CO2-fangst på kraftvarmeværker. Virksomhedens samarbejde med FORCE Technology viste positive resultater for…

Skræddersyet kursus hjælper Ørsteds drift- og vedligeholdsorganisation

Med et skræddersyet kursus hjælper FORCE Technology Ørsteds drift- og vedligeholdsorganisation med at blive endnu bedre klædt på til at arbejde med risiko og sikkerhed på et elektrolyseanlæg.

Tankskibsrederi får testet brændstof hos GTS-institut på rejsen mod lavere emissioner

Uni-Tankers har som erklæret mål at sænke sine emissioner og reducere klimaaftrykket. Et af midlerne er at bruge 30% biobrændsel på skibene. Effekten er nu målt og dokumenteret i et samarbejde med FORCE Technology.

Kunstig intelligens skal være laboratoriespecialisternes højre hånd

Teknologisk Institut tager store skridt mod fuld integrering af kunstig intelligens ved sporing af skimmelsvampe. Skimmelsvampespecialist, Ulf Thrane, står klar til at tage imod den nye hverdag med åbne arme.

Genanvendelse og længere levetid: Vejen til cirkulær elektronikindustri

Blot 17% af alt elektronikaffald på verdensplan genanvendes på en miljømæssig forsvarlig måde. Dermed går værdifuldt materiale tabt, og det, som faktisk bliver indsamlet til genanvendelse, bliver det på baggrund af en proces, som kræver…

Analyse af levetiden for solcelleincertere

Kan man sige noget om forventet levetid ved at lave et par dages praktiske undersøgelser af elektroniske produkter? Det kan man faktisk, men det er med forbehold og væsentlige nuancer er budskabet fra FORCE Technology i denne artikel.

Nyt projekt vil skabe cirkulær løsning for udbredt plasttype

Ambitionen med det nye projekt er at øge genanvendelse af plast fra køleskabe, madrasser, sko og vindmøllevinger. Det skal ske med udgangspunkt i en tidligere udviklet teknologi. I projektet indgår en række store virksomheder og…

Fra Windows 98 og fastfrysning til 3D-visualisering

Clip-Lok SimPak har fået en prototype til ny software-løsning, som kan mindske fejl og effektivisere produktionen af deres retur- og transportkasser. Alexandra Instituttet har bidraget i udviklingsarbejdet.

Nyt EU-projekt samler aktører inden for AI

Stort EU-projekt samler førende aktører inden for AI. De skal sammen udvikle fremtidens tillidsvækkende og CO2-reducerede kunstige intelligens – og føre AI ind i en grønnere og mere pålidelig retning. Teknologisk Institut repræsenterer…

3D-printede knogler genskaber Koelbjergmanden

Koelbjergmanden er for nyligt blevet genskabt og udstillet på sit eget museum i Vissenbjerg. Teknologisk Institut har 3D-printet de fundne knoglerester, så gæster nu kan opleve en tro kopi af Nordens ældste menneske.

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.