I et nyt høringssvar til ændringen af bekendtgørelsen om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, ligger GTS op til en eksplicit betegnelse af GTS-institutterne som en del af kategorierne ”private forskningsinstitutioner og lignende” og ”Forsknings og videnformidlingsorganisation”.

Høring om ændring af bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Hermed fremsendes GTS-foreningens kommentarer til ændring af bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. GTS takker for muligheden for at indgive høringssvar.

Vi noterer os med tilfredshed at private forskningsinstitutioner og lignende kan opnå en højere overhead procentsats end tidligere. Desværre må vi også konstatere, at GUDP kun har implementeret ganske få af vores øvrige kommentarer fra høringen i maj 2023. Find høringen fra d. 19. maj 2023 her.

1. Behov for tydelig indplacering af GTS-institutterne som ”private forskningsinstitutioner og lignende”, samt som ”Forsknings og videnformidlingsorganisation”

Særligt har vi stadig ingen eksplicit benævnelse af, at GTS-institutterne hører under kategorien ”private forskningsinstitutioner og lignende” jf. paragraf 26, stk. 2. Vi er derfor afhængig af, at GUDP sekretariatets medarbejdere ved, hvordan GTS-institutter skal klassificeres.

Vi anbefaler derfor, at dette ekspliciteres, så der ikke kan opstå misforståelser.

Ligeledes anbefaler vi, at det præciseres, at GTS-institutterne hører under gruppen ”Forsknings og videnformidlingsorganisationer”, som det defineres i §2 punkt 10, der også anvende i bilag 1 søjle 2. Dette for forebygge, at der kan opstå misforståelser.

2. Behov for bred accept af den omkostningsneutrale GTS-sats på tværs af programmer

Vi kvitterer for fremadrettet at kunne anvende en højere overhead sats som et skridt på vejen til bedre økonomiske vilkår for GTS-institutterne.

Vi anbefaler dog stadig, at den omkostningsneutrale GTS-sats anvendes på tværs af offentlige programmer, og fastholder derfor også denne anbefaling ift. GUDP, jf. også det tidligere høringssvar.

En korrekt kategorisering og anerkendelse af de reelle omkostninger er afgørende for at sikre, at alle relevante aktører kan deltage i regi af GUDP på et forsvarligt økonomisk grundlag i forhold de vilkår, de er underlagt.

Den omkostningsneutrale GTS-sats, der er beregnet og godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet benyttes i dag bredt for GTS-institutter, både i regi af bevillinger fra Innovationsfonden, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Struktur- og Regionalfonden m.v. jf. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ”Vejledning for Godkendt Teknologisk Service”, samt ”VEJLEDNING OM STØTTEBERETTIGELSE – Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027”.

Hvis der er behov for uddybning af ovenstående synspunkter, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Ragnar Heldt Nielsen Direktør, GTS-foreningen