Alle større teknologiske landvindinger i nyere tid er vokset ud af revolutioner på materialeområdet. Tænk blot på de gigantiske vindmøllevinger, der i dag sættes op i havvindmølleparker over hele verden, og som er så massive, at de ligger på kanten af det teknisk og materialemæssigt mulige.

Af Jens Roedsted, Executive Vice President i FORCE Technology

Alligevel bliver de ved med at vokse år for år, fordi vi med nye bedre, stærkere, sikrere og mere langtidsholdbare materialer hele tiden udvider, hvad der kan lade sig gø.

Det samme kan ske inden for Power-to-X. Det samme SKAL ske inden for Power-to-X – hvis vi vil lykkes med den omfattende omstilling til grønne brændstoffer, som de fleste af os er enige om er nødvendig.

For lige nu står vi i en forsyningskrise, der gør det svært at få de materialer, vi har brug for til udbygning af infrastruktur, komponenter og anlæg. Samtidig vil vi gerne skalere Power-to-X i et historisk højt tempo, som kræver, at vi presser materialerne til det yderste. Så uden en materialerevolution kommer vi ikke i mål. Vi må tænke kreativt og undersøge, om alternative eksisterende materialer kan løse samme opgave som dem, vi plejer at bruge. Vi må udvikle og teste, om helt nye materialesammensætninger kan holde til eksempelvis brint og CO2 m.m. Og vi må tænke cirkulært. For øget genbrug kan være ét af svarene på, hvordan vi får adgang til de rette materialer i de rette mængder.

Materialeudvikling er med andre ord en af de afgørende nøgler til at lykkes med Power-to-X – og samtidig en potentiel bremseklods, hvis vi ikke rykker hurtigt nok. Det viser bl.a. en erhvervsøkonomisk analyse, som vi sammen med tre andre GTS-institutter, Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Teknologisk Institut står bag.

Ifølge analysen vurderer tre ud af fire virksomheder med interesse i Power-to-X, at de får brug for teknologisk service de kommende år for at lykkes, men det er ikke basale behov, som grundforskning eller idéudvikling, der efterspørges, men derimod hjælp til demonstration, test, dokumentation og verifikation – ikke mindst af materialer.

Så de danske virksomheder er altså allerede godt i gang med den materialerevolution, vi har brug for. Men materialerne skal testes og dokumenteres, for at de kan komme på markedet. Derfor er det så afgørende, at vi sikrer virksomhederne adgang til særlige rådgiverkompetencer, specialistviden og testfaciliteter.

Dette indlæg blev bragt i Energiwatch d. 16. december 2022