GTS-instituttet

TEKNOLOGISKINSTITUT

Hjem / Institutter / De syv GTS-institutter / Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er et uafhængigt og almennyttigt forsknings- og udviklingsinstitut. Instituttet har siden 1906 arbejdet for at fremme udnyttelsen af teknologiske fremskridt. Både til gavn for den enkelte virksomhed og til gavn for samfundets fortsatte udvikling, vækst og velstand.

Instituttet leverer årligt 40.000 avancerede, teknologiske løsninger, som er svaret på konkrete behov og udfordringer hos vores mere end 12.000 kunder. Til det formål er vi omkring 1.000 specialister, der – i tæt samarbejde med 800 forsknings- og udviklingspartnere – hjælper både små og store virksomheder til at forblive konkurrencedygtige og innovative. Vi stiller en solid teknologisk infrastruktur til rådighed, som hviler på både specialiseret fag- og domæneviden samt udstyr i verdensklasse.

Instituttet leverer teknologiske serviceydelser, som bidrager til den nødvendige udvikling og omstilling i danske virksomheder. Det gælder i forbindelse med de tværgående og højaktuelle samfundsdrivers: digital transformation, grøn omstilling, cirkulær økonomi samt vækst, produktivitet og innovationskapacitet.

Og det gælder inden for følgende fagdomæner, hvor Instituttet er højtspecialiseret: Landbrug og bioressourcer, Energi, Byggeri og Anlæg, Miljøteknologi og ressourcer, Produkter og Materialer, Fødevarer, Agil Produktion, Big Science.

KERNEKOMPETENCER


Validering

Vi validerer og dokumenterer produkter, materialer og teknologiske løsninger gennem tests og afprøvninger.

Integration

Vi integrerer og implementerer teknologiske løsninger, som er afstemt med marked, organisation, miljø og kultur.

Udvikling

Vi gennemfører omfattende forskningsprojekter og udvikler banebrydende teknologiske løsninger.

Uddannelse

Vi styrker den danske arbejdsstyrkes kompetencer gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Opbygning af ny viden

Teknologisk Institut udvikler ny viden gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter, som omsættes til teknologiske serviceydelser og stilles til rådighed for virksomheder på markedsvilkår.

Instituttet gennemfører gennemsnitligt mere end 350 FoU-projekter med en omsætning på over 450 mio. kr. årligt. Instituttets FoU-aktiviteter spænder over:

 

Test, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

Teknologisk Institut råder over mere end 70 højteknologiske laboratorier, som, i kobling med Instituttets specialistkompetencer, danner en unik teknologisk infrastruktur for test, udvikling og demonstration.

VI sikrer, at virksomheder har adgang til udstyr, viden og faciliteter, som bringer dem hurtigt fra ide til marked, hvad enten de har behov for at udvikle prototyper, opskalere fra laboratorie til pilotproduktion, forbedre produkter, metoder og produktionsprocesser eller opnå den dokumentation, som er afgørende for markedsadgang.

Her kan du få et overblik over vores laboratorier: Laboratorier – Laboratorier – Teknologisk Institut

Du kan også få et overblik over vores teknologiske infrastruktur til test, demonstration og udvikling her: Faciliteter – Danmarks Teknologiske Infrastruktur (teknologiskinfrastruktur.dk)

Samlet omsætning,mio. kr.

1093

FoU-indsats,mio. kr.

219,2

Resultatkontrakter,mio. kr.

118,9

Antalmedarbejdere

980

Ejerskab, ledelse og bestyrelse


Ejerskab
 • Teknologisk Institut er en selvejende virksomhed med et almennyttigt formål
Ledelse
 • Adm. direktør Juan Farré
Bestyrelsesformand
 • Jens Maaløe
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Mikael Bay Hansen, Næstformand, Sekretariatschef, Dansk Metal
 • Anders Bjarklev, Rektor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Niels Techen, Direktør, Helmer Christiansen A/S
 • Connie Hedegaard, Forhenværende EU-kommissær
 • Claus von Elling, Formand for Byggegruppen, 3F
 • Per Laursen, VP Production Pork, Danish Crown
Medarbejderrepræsentanter
 • Frederik R. Steenstrup, Sektionsleder, Plast og Emballage
 • Lotte Bjerrum Friis-Holm, Centerchef, Vand- og Bioteknologi

Teknologisk Institut

Gregersensvej 8
DK-2630 Taastrup

Tlf: (+45) 72 20 20 00
Mail:
info@teknologisk.dk
Web: teknologisk.dk

Nyheder og cases fra Teknologisk Institut

Bredt partnerskab inden for CO2-fangst og lagring

DTU er gået sammen med 18 interessenter - herunder fire GTS-institutter - om at…

Lokale vindmøller kan hjælpe med grønnere biogasproduktion

I projektet H2GreenGas skal der arbejdes for at forbedre både biogasproduktionen og…

Robustheden i det murede byggeri skal dokumenteres

Ny vejledning skal sikre, at robustheden i det murede byggeri ikke bliver…

Storskalakarakterisering – viden om dine produkter og processer

Storskalakarakterisering er avancerede røntgen- og neutronmålinger, der giver…

Planterester kan gøre vaskemidler mere bæredygtige

I samarbejde med et GTS-institut har virksomheden Nopa Nordic arbejdet med…

Miljøprojekt skal udnytte ressourcer fra industrispildevand

Et nyt stort MUDP-projekt skal hjælpe virksomheder med at trække varme og…