GTS-instituttet

TEKNOLOGISKINSTITUT

Hjem / Institutter / De syv GTS-institutter / Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er et uafhængigt og almennyttigt forsknings- og udviklingsinstitut. Instituttet har siden 1906 arbejdet for at fremme udnyttelsen af teknologiske fremskridt. Både til gavn for den enkelte virksomhed og til gavn for samfundets fortsatte udvikling, vækst og velstand.

Instituttet leverer årligt 40.000 avancerede, teknologiske løsninger, som er svaret på konkrete behov og udfordringer hos vores mere end 12.000 kunder. Til det formål er vi omkring 1.000 specialister, der – i tæt samarbejde med 800 forsknings- og udviklingspartnere – hjælper både små og store virksomheder til at forblive konkurrencedygtige og innovative. Vi stiller en solid teknologisk infrastruktur til rådighed, som hviler på både specialiseret fag- og domæneviden samt udstyr i verdensklasse.

Instituttet leverer teknologiske serviceydelser, som bidrager til den nødvendige udvikling og omstilling i danske virksomheder. Det gælder i forbindelse med de tværgående og højaktuelle samfundsdrivers: digital transformation, grøn omstilling, cirkulær økonomi samt vækst, produktivitet og innovationskapacitet.

Og det gælder inden for følgende fagdomæner, hvor Instituttet er højtspecialiseret: Landbrug og bioressourcer, Energi, Byggeri og Anlæg, Miljøteknologi og ressourcer, Produkter og Materialer, Fødevarer, Agil Produktion, Big Science.

KERNEKOMPETENCER


Validering

Vi validerer og dokumenterer produkter, materialer og teknologiske løsninger gennem tests og afprøvninger.

Integration

Vi integrerer og implementerer teknologiske løsninger, som er afstemt med marked, organisation, miljø og kultur.

Udvikling

Vi gennemfører omfattende forskningsprojekter og udvikler banebrydende teknologiske løsninger.

Uddannelse

Vi styrker den danske arbejdsstyrkes kompetencer gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Opbygning af ny viden

Teknologisk Institut udvikler ny viden gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter, som omsættes til teknologiske serviceydelser og stilles til rådighed for virksomheder på markedsvilkår.

Instituttet gennemfører gennemsnitligt mere end 350 FoU-projekter med en omsætning på over 450 mio. kr. årligt. Instituttets FoU-aktiviteter spænder over:

 

Test, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

Teknologisk Institut råder over mere end 70 højteknologiske laboratorier, som, i kobling med Instituttets specialistkompetencer, danner en unik teknologisk infrastruktur for test, udvikling og demonstration.

VI sikrer, at virksomheder har adgang til udstyr, viden og faciliteter, som bringer dem hurtigt fra ide til marked, hvad enten de har behov for at udvikle prototyper, opskalere fra laboratorie til pilotproduktion, forbedre produkter, metoder og produktionsprocesser eller opnå den dokumentation, som er afgørende for markedsadgang.

Her kan du få et overblik over vores laboratorier: Laboratorier – Laboratorier – Teknologisk Institut

Du kan også få et overblik over vores teknologiske infrastruktur til test, demonstration og udvikling her: Faciliteter – Danmarks Teknologiske Infrastruktur (teknologiskinfrastruktur.dk)

Samlet omsætning,mio. kr.

1093

FoU-indsats,mio. kr.

219,2

Resultatkontrakter,mio. kr.

118,9

Antalmedarbejdere

980

Ejerskab, ledelse og bestyrelse


Ejerskab
 • Teknologisk Institut er en selvejende virksomhed med et almennyttigt formål
Ledelse
 • Adm. direktør Juan Farré
Bestyrelsesformand
 • Jens Maaløe
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Mikael Bay Hansen, Næstformand, Sekretariatschef, Dansk Metal
 • Anders Bjarklev, Rektor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Niels Techen, Direktør, Helmer Christiansen A/S
 • Connie Hedegaard, Forhenværende EU-kommissær
 • Claus von Elling, Formand for Byggegruppen, 3F
 • Per Laursen, VP Production Pork, Danish Crown
Medarbejderrepræsentanter
 • Frederik R. Steenstrup, Sektionsleder, Plast og Emballage
 • Lotte Bjerrum Friis-Holm, Centerchef, Vand- og Bioteknologi

Teknologisk Institut

Gregersensvej 8
DK-2630 Taastrup

Tlf: (+45) 72 20 20 00
Mail:
info@teknologisk.dk
Web: teknologisk.dk

Nyheder og cases fra Teknologisk Institut

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af…

Fremtidens energisystemer og energikomponenter skal kobles sammen

I resultatkontrakten ’20’ernes energisystem’ arbejdes der for, at fremtidens grønne…

Nordbo Robotics vil automatisere efterbehandling af 3D-print

I et MADE Demonstrationsprojekt har virksomheden Nordbo Robotics undersøgt…

BrickCycling – mursten af murværksaffald

I et nyt projekt har virksomheden BrickCycling arbejdet sammen med Teknologisk…

Teknologisk Institut styrker strategisk arbejde

Teknologisk Institut vil styrke sit arbejde inden for den innovationspolitiske…

GenstartNu projekt baner vejen for automatisering

Når man står overfor et automatiseringsprojekt, kan det for mange virksomheder være…