GTS-instituttet

TEKNOLOGISKINSTITUT

Hjem / Institutter / De syv GTS-institutter / Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er et uafhængigt og almennyttigt forsknings- og udviklingsinstitut. Instituttet har siden 1906 arbejdet for at fremme udnyttelsen af teknologiske fremskridt. Både til gavn for den enkelte virksomhed og til gavn for samfundets fortsatte udvikling, vækst og velstand.

Instituttet leverer årligt 40.000 avancerede, teknologiske løsninger, som er svaret på konkrete behov og udfordringer hos vores mere end 10.000 kunder. Til det formål er vi omkring 1.000 specialister, der – i tæt samarbejde med 1.200 forsknings- og udviklingspartnere – hjælper både små og store virksomheder til at forblive konkurrencedygtige og innovative. Vi stiller en solid teknologisk infrastruktur til rådighed, som hviler på både specialiseret fag- og domæneviden samt udstyr i verdensklasse.

Instituttet leverer teknologiske serviceydelser, som bidrager til den nødvendige udvikling og omstilling i danske virksomheder. Det gælder i forbindelse med de tværgående og højaktuelle samfundsdrivers: digital transformation, grøn omstilling, cirkulær økonomi samt vækst, produktivitet og innovationskapacitet.

Og det gælder inden for følgende fagdomæner, hvor Instituttet er højtspecialiseret: Landbrug og bioressourcer, Energi, Byggeri og Anlæg, Miljøteknologi og ressourcer, Produkter og Materialer, Fødevarer, Agil Produktion, Big Science.

KERNEKOMPETENCER


Validering

Vi validerer og dokumenterer produkter, materialer og teknologiske løsninger gennem tests og afprøvninger.

Integration

Vi integrerer og implementerer teknologiske løsninger, som er afstemt med marked, organisation, miljø og kultur.

Udvikling

Vi gennemfører omfattende forskningsprojekter og udvikler banebrydende teknologiske løsninger.

Uddannelse

Vi styrker den danske arbejdsstyrkes kompetencer gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Opbygning af ny viden

Teknologisk Institut udvikler ny viden gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter, som omsættes til teknologiske serviceydelser og stilles til rådighed for virksomheder på markedsvilkår.

Instituttet gennemfører gennemsnitligt mere end 360 FoU-projekter om året. Instituttets FoU-aktiviteter spænder over:

 

Test, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

Teknologisk Institut råder over mere end 70 højteknologiske laboratorier, som, i kobling med Instituttets specialistkompetencer, danner en unik teknologisk infrastruktur for test, udvikling og demonstration.

VI sikrer, at virksomheder har adgang til udstyr, viden og faciliteter, som bringer dem hurtigt fra ide til marked, hvad enten de har behov for at udvikle prototyper, opskalere fra laboratorie til pilotproduktion, forbedre produkter, metoder og produktionsprocesser eller opnå den dokumentation, som er afgørende for markedsadgang.

Her kan du få et overblik over vores laboratorier: Laboratorier – Laboratorier – Teknologisk Institut

Du kan også få et overblik over vores teknologiske infrastruktur til test, demonstration og udvikling her: Faciliteter – Danmarks Teknologiske Infrastruktur (teknologiskinfrastruktur.dk)

Samlet omsætning,mio. kr.

1156

FoU-indsats,mio. kr.

436,8

Resultatkontrakter,mio. kr.

113

Antalmedarbejdere

971

Ejerskab, ledelse og bestyrelse


Ejerskab
 • Teknologisk Institut er en selvejende virksomhed med et almennyttigt formål
Ledelse
 • Adm. direktør Juan Farré
Bestyrelsesformand
 • Mikael Bay Hansen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Carsten Toft Boesen, Næstformand, Adm. Direktør, NIRAS
 • Anders Bjarklev, Rektor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Mette Kynne Frandsen, CEO, Henning Larsen
 • Claus von Elling, Formand for Byggegruppen, 3F
 • Per Laursen, VP Production Pork, Danish Crown
 • Dorte Zacho, Ejer, SMV360°
Medarbejderrepræsentanter
 • Peter L. Frederiksen, Centerprojektleder
 • Lotte Bjerrum Friis-Holm, Centerchef, Vand- og Bioteknologi

Teknologisk Institut

Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup

Tlf: (+45) 72 20 20 00
Mail:
info@teknologisk.dk
Web: teknologisk.dk

Nyheder og cases fra Teknologisk Institut

Kom til LOOP Forum 2024!

Hvis du ikke allerede har skrevet LOOP Forum i kalenderen, så vær opmærksom på, at…

Testbygning af træ i Taastrup

Der er en helt særlig bygning på vej hos Teknologisk Institut i Taastrup. Det er…

Nyt projekt skal effektivisere rensningsprocessen af spildevand med miljøfarlige stoffer

I et nyt projekt med Teknologisk Institut for bordenden, skal der udvikles en…

Robotbrag 2024

Kom til Robotbrag med Teknologisk Institut og DIRA den 30. maj 2024 i Odense. Her…

Dansk tekstilprojekt baner vej for øget genanvendelse af tøjaffald

Det danske tekstilprojekt "Den cirkulære tekstilindustri" øger…

Ny udgivelse: Fremtidens genbrugscenter for byggematerialer

Eksperter fra Teknologisk Institut understreger, at der ligger et stort uudnyttet…