Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

Cirkulær løsning: Genanvendelse af vindmøllevinger

Unikt vindmølleprojekt mellem forskning, industri og Teknologisk Institut har ført til udviklingen af banebrydende teknologi, der gør det muligt at genanvende epoxybaserede vindmøllevinger.

Højaktuel cirkulær vejviser

Den 28. marts havde vi Earth Overshoot Day i Danmark. Ikke ligefrem noget at fejre, men nu viser nyt Roadmap vejen for cirkulær handling som en del af løsningen i byggebranchen.

Gene fra vejstøj kan dæmpes uden at sænke støjen

Europæisk FAMOS-projekt har undersøgt muligheden for reduktion af den oplevede gene ved trafikstøj, uden at reducere det faktiske støjniveau.

Storstilet nyt forskningsprojekt vil på samme tid sikre grøn og sikker digital fremtid

Nyt dansk forskningssamarbejde vil skabe en avanceret innovationsplatform, der sikrer langt mere intelligent og sikker digitalisering i alle hjørner af samfundet samt en væsentligt grønnere og mere energieffektiv brug af digitale…

Motorvejsstøj er mere generende end støj fra byveje

Den vejledende grænseværdi for støj fra veje er i Danmark fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje og motorveje. Dette svarer til, at ca. 10 pct. af befolkningen er stærkt generet af støjen.

Tre nye tiltag skal sænke Legionella i brugsvandet

I et tværfagligt projektsamarbejde, hvor bl.a. et GTS-institut og SSI er gået sammen, er der udviklet tre konkrete løsningsforslag, der skal medvirke til at nedsætte forekomsten af den dødelige bakterie Legionella i brugsvandet i……

Test af ammoniak for Alfa Laval mod grønnere skibsfart

Ammoniak har stort potentiale som grønt brændstof, men kræver forskning. Forsøg viser lavere emissioner ved høje ammoniakkoncentrationer.

Nyt brandslukningsudstyr til elbilbrande på færger testet af GTS-institut

Dansk virksomhed har fået testet anvendeligheden af sin EV Firefighter i et samarbejde med et GTS-institut. Dokumentationen har stor værdi for virksomheden på et nyt verdensmarked, som har stort fokus på at finde måder at slukke brande i…

Dynamica Ropes har knækket koden og får konkurrencefordel ved at genbruge løfteslings

SMV´en Dynamica Ropes udruller nyt Take Back-system for brugte løfteslings, så det dyre kunstfibermateriale ikke skal smides ud i stort brændbart, men genanvendes og bruges i andre plast- og kompositprodukter.

Fra bleer til kødbakker: RC Plast vil upcycle genbrugsplast og ind på kæmpe marked

Kunderne står i kø, hvis RC Plast lykkes med at levere genbrugsplast til indpakning af fødevarer, men det sker kun hvis den vestjyske SMV kan få tilstrækkeligt med råvarer.

Avanceret måleteknologi skal fjerne nedetid og spild i produktion

Selv små variationer i tykkelsen af et smøremiddel kan stoppe Plus Packs produktion af alubakker det meste af et døgn. De fik forslag til en teknologi, der potentielt kan reducere nedetid og spild.

Fra enkelt test til dedikeret partnerskab med WS Audiology

WS Audiology har fået hjælp til at sikre, at deres produkter lever op til relevante standarder og understøttes af korrekt dokumentation og processer for at fastholde eksisterende markeder og komme ind på nye.

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Cirkulær løsning: Genanvendelse af vindmøllevinger

Unikt vindmølleprojekt mellem forskning, industri og Teknologisk Institut har ført til udviklingen af banebrydende teknologi, der gør det muligt at genanvende epoxybaserede vindmøllevinger.

Højaktuel cirkulær vejviser

Den 28. marts havde vi Earth Overshoot Day i Danmark. Ikke ligefrem noget at fejre, men nu viser nyt Roadmap vejen for cirkulær handling som en del af løsningen i byggebranchen.

Gene fra vejstøj kan dæmpes uden at sænke støjen

Europæisk FAMOS-projekt har undersøgt muligheden for reduktion af den oplevede gene ved trafikstøj, uden at reducere det faktiske støjniveau.

Storstilet nyt forskningsprojekt vil på samme tid sikre grøn og sikker digital fremtid

Nyt dansk forskningssamarbejde vil skabe en avanceret innovationsplatform, der sikrer langt mere intelligent og sikker digitalisering i alle hjørner af samfundet samt en væsentligt grønnere og mere energieffektiv brug af digitale…

Motorvejsstøj er mere generende end støj fra byveje

Den vejledende grænseværdi for støj fra veje er i Danmark fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje og motorveje. Dette svarer til, at ca. 10 pct. af befolkningen er stærkt generet af støjen.

Tre nye tiltag skal sænke Legionella i brugsvandet

I et tværfagligt projektsamarbejde, hvor bl.a. et GTS-institut og SSI er gået sammen, er der udviklet tre konkrete løsningsforslag, der skal medvirke til at nedsætte forekomsten af den dødelige bakterie Legionella i brugsvandet i……

Test af ammoniak for Alfa Laval mod grønnere skibsfart

Ammoniak har stort potentiale som grønt brændstof, men kræver forskning. Forsøg viser lavere emissioner ved høje ammoniakkoncentrationer.

Nyt brandslukningsudstyr til elbilbrande på færger testet af GTS-institut

Dansk virksomhed har fået testet anvendeligheden af sin EV Firefighter i et samarbejde med et GTS-institut. Dokumentationen har stor værdi for virksomheden på et nyt verdensmarked, som har stort fokus på at finde måder at slukke brande i…

Dynamica Ropes har knækket koden og får konkurrencefordel ved at genbruge løfteslings

SMV´en Dynamica Ropes udruller nyt Take Back-system for brugte løfteslings, så det dyre kunstfibermateriale ikke skal smides ud i stort brændbart, men genanvendes og bruges i andre plast- og kompositprodukter.

Fra bleer til kødbakker: RC Plast vil upcycle genbrugsplast og ind på kæmpe marked

Kunderne står i kø, hvis RC Plast lykkes med at levere genbrugsplast til indpakning af fødevarer, men det sker kun hvis den vestjyske SMV kan få tilstrækkeligt med råvarer.

Avanceret måleteknologi skal fjerne nedetid og spild i produktion

Selv små variationer i tykkelsen af et smøremiddel kan stoppe Plus Packs produktion af alubakker det meste af et døgn. De fik forslag til en teknologi, der potentielt kan reducere nedetid og spild.

Fra enkelt test til dedikeret partnerskab med WS Audiology

WS Audiology har fået hjælp til at sikre, at deres produkter lever op til relevante standarder og understøttes af korrekt dokumentation og processer for at fastholde eksisterende markeder og komme ind på nye.

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.