Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

Grønne løsninger til bygge- og anlægsbranchen demonstreres på Aarhus Havn

I et nyt projekt bliver byggepladsen på Mindet, Aarhus Havn, udstillingsvindue for en række konkrete miljø- og klimatiltag, der skal bidrage til den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen.

AR-teknologi skal træne mejerister i digital beslutningsstøtte

I et nyt samarbejde har man udviklet en digital tvilling af et pasteuriseringsanlæg. Den digitale tvilling skal være med til at optimere driften ved hjælp af AR-teknologi og sikre, at fremtidens mejerister kender teknologien.

Dansk robotteknologi skal med på Mars mission

Et GTS-institut er udvalgt til at deltage i et internationalt teknologikonsortium, hvis opgave er at udvikle robotteknologi til opsamling af jord- og klippeprøver fra Mars.

Udvikling af højeffektive elektroder til Power-to-X-elektrolyse

Gennem et intensivt udviklingsforløb blev den bedst mulige proces og den optimale belægningssammensætning fundet til højeffektive elektroder, beregnet til Power-to-X-elektrolyse.

Industrien skal være bedre rustet til krisetider

I det europæiske projekt Eur3ka bliver der arbejdet for at sikre forsyningskæder til fremtidige krisesituationer. Projektet er udsprunget af de udfordringer, som Corona-pandemien medførte. Målet er at sikre et bedre beredskab forud for…

Hvordan kan en digital tvilling og AI facilitere mere intelligente beslutninger i produktioner?

En digital tvilling kan hjælpe enhver produktionsfacilitet med at træffe smartere beslutninger og udvikle mere intelligente procedurer. Det kan reducere omkostningerne og forbedre sikkerheden, hygiejne og bæredygtighed.

Facedeløsninger på forkant af den grønne omstilling

Det er afgørende, at man tænker bæredygtige principper ind i sine produkter. Det er den tilgang, virksomheden Komproment arbejder med i deres indsats for at fremme grøn omstilling via deres produkter.

Struers har optimeret præparation af porøse elektrodeoverflader til Power-to-X

Virksomheden Struers ApS har gennem et projektsamarbejde optimeret indstøbningen af porøse emner til brintfremstilling og opnår dermed skarpere billeder og bedre analyser med elektronmikroskopi.

Virusdræbende ventilator udviklet under corona

Hvad gør man, når man sælger store ventilatorer til bl.a. kontorer - og coronavirus dukker op og skaber usikkerhed om, hvorvidt de er sikre at bruge? I Nordicco A/S opstod en ny idé om en ventilator, der fjerner vira fra luften. Med støtte…

På sporet af IoT og sensorteknologi

Gennem et samarbejde med FORCE Technology og Nordic IoT Centre har DSB fået teknisk viden om IoT og sensorteknologi. Målet er billigere, bedre og smartere togdrift.

Nyt projekt vil accelerere biobaseret etagebyggeri

Brandkrav er i dag en showstopper for etagebyggeri med træ og biobaserede materialer til bærende konstruktioner og isolering. Det vil projektet Wood:UpHigh ændre ved at tilvejebringe dokumentation til nye præaccepterede løsninger.

Brandtest baner vejen for højt træbyggeri uden brandimprægnering

En succesfuld brandtest i verdensmålsprojektet UN17 Village i København kan give mere højt træbyggeri i Danmark. NREP er nu i gang med at opføre en syv etagers træbygning med træfacade uden træimprægnering.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Metal Binder Jetting – gevinst for virksomheder med højvolumenproduktioner

En af de nyere teknologier inden for 3D-print er Metal Binder Jetting, der med sin skalérbarhed kan blive en rentabel og effektiv løsning for virksomheder med højvolumenproduktioner.

Drikkevand skal renses med naturlige mikroorganismer

Driftssikker og effektiv produktion af drikkevand afhænger af de helt rette fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold under sandfiltrering. Her kan et GTS-institut bidrage med ekspertviden og rådgivning.

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af digitale løsninger til gavn for både grøn omstilling og vækst. Fokus er på intelligente energiløsninger, der kan optimere samspillet mellem forskellige…

Grønne løsninger til bygge- og anlægsbranchen demonstreres på Aarhus Havn

I et nyt projekt bliver byggepladsen på Mindet, Aarhus Havn, udstillingsvindue for en række konkrete miljø- og klimatiltag, der skal bidrage til den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen.

AR-teknologi skal træne mejerister i digital beslutningsstøtte

I et nyt samarbejde har man udviklet en digital tvilling af et pasteuriseringsanlæg. Den digitale tvilling skal være med til at optimere driften ved hjælp af AR-teknologi og sikre, at fremtidens mejerister kender teknologien.

Dansk robotteknologi skal med på Mars mission

Et GTS-institut er udvalgt til at deltage i et internationalt teknologikonsortium, hvis opgave er at udvikle robotteknologi til opsamling af jord- og klippeprøver fra Mars.

Udvikling af højeffektive elektroder til Power-to-X-elektrolyse

Gennem et intensivt udviklingsforløb blev den bedst mulige proces og den optimale belægningssammensætning fundet til højeffektive elektroder, beregnet til Power-to-X-elektrolyse.

Industrien skal være bedre rustet til krisetider

I det europæiske projekt Eur3ka bliver der arbejdet for at sikre forsyningskæder til fremtidige krisesituationer. Projektet er udsprunget af de udfordringer, som Corona-pandemien medførte. Målet er at sikre et bedre beredskab forud for…

Hvordan kan en digital tvilling og AI facilitere mere intelligente beslutninger i produktioner?

En digital tvilling kan hjælpe enhver produktionsfacilitet med at træffe smartere beslutninger og udvikle mere intelligente procedurer. Det kan reducere omkostningerne og forbedre sikkerheden, hygiejne og bæredygtighed.

Facedeløsninger på forkant af den grønne omstilling

Det er afgørende, at man tænker bæredygtige principper ind i sine produkter. Det er den tilgang, virksomheden Komproment arbejder med i deres indsats for at fremme grøn omstilling via deres produkter.

Struers har optimeret præparation af porøse elektrodeoverflader til Power-to-X

Virksomheden Struers ApS har gennem et projektsamarbejde optimeret indstøbningen af porøse emner til brintfremstilling og opnår dermed skarpere billeder og bedre analyser med elektronmikroskopi.

Virusdræbende ventilator udviklet under corona

Hvad gør man, når man sælger store ventilatorer til bl.a. kontorer - og coronavirus dukker op og skaber usikkerhed om, hvorvidt de er sikre at bruge? I Nordicco A/S opstod en ny idé om en ventilator, der fjerner vira fra luften. Med støtte…

På sporet af IoT og sensorteknologi

Gennem et samarbejde med FORCE Technology og Nordic IoT Centre har DSB fået teknisk viden om IoT og sensorteknologi. Målet er billigere, bedre og smartere togdrift.

Nyt projekt vil accelerere biobaseret etagebyggeri

Brandkrav er i dag en showstopper for etagebyggeri med træ og biobaserede materialer til bærende konstruktioner og isolering. Det vil projektet Wood:UpHigh ændre ved at tilvejebringe dokumentation til nye præaccepterede løsninger.

Brandtest baner vejen for højt træbyggeri uden brandimprægnering

En succesfuld brandtest i verdensmålsprojektet UN17 Village i København kan give mere højt træbyggeri i Danmark. NREP er nu i gang med at opføre en syv etagers træbygning med træfacade uden træimprægnering.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Metal Binder Jetting – gevinst for virksomheder med højvolumenproduktioner

En af de nyere teknologier inden for 3D-print er Metal Binder Jetting, der med sin skalérbarhed kan blive en rentabel og effektiv løsning for virksomheder med højvolumenproduktioner.

Drikkevand skal renses med naturlige mikroorganismer

Driftssikker og effektiv produktion af drikkevand afhænger af de helt rette fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold under sandfiltrering. Her kan et GTS-institut bidrage med ekspertviden og rådgivning.

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af digitale løsninger til gavn for både grøn omstilling og vækst. Fokus er på intelligente energiløsninger, der kan optimere samspillet mellem forskellige…