Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

Ny velfærdsteknologi skal undersøge arbejdsmiljøet

Der findes ikke nok viden om, hvordan ny velfærdsteknologi påvirker arbejdsmiljøet for de ansatte på danske plejecentre. Det skal et GTS-institut nu finde ud af i ny undersøgelse.

Det skal være lettere og billigere at bygge brandsikkert med træ

Den grønne omstilling står højt på den samfundsmæssige agenda. Derfor har et af landets GTS-institutter de seneste år arbejdet målrettet for at finde måder at hjælpe byggebranchen med at bygge både brandsikkert, bæredygtigt og inden for de…

Skader på altaner er ikke altid synlige

Ny undersøgelse viser, at en visuel inspektion ikke kan garantere sikkerheden på gamle betonaltaner med udliggerjern. Derfor anbefales en revideret undersøgelsesmetode for gamle altaner.

Spildevandsanlæg optimerer energiforbrug med ny digital tvilling

De danske spildevandsanlæg kæmper dagligt med høje energipriser, CO2-udledninger og nye, stramme lovkrav. Løsningen kan være en digital tvilling af hele spildevandsanlægget, som kan give energibesparelser på op til 30 pct. og mere…

Affald skal omdannes til nye byggematerialer

I samarbejde med producenterne Troldtekt og Komproment samt affaldsaftageren RGS Nordic skal et GTS-institut i de kommende 3 år udvikle pilotanlæg, der skal anvende byggeaffald til at producere geopolymer-bindemiddel. Det kan erstatte…

Ny læringsplatform giver unge mulighed for at arbejde med klima- og energikriserne

En ny læringsplatform til ungdomsuddannelserne bringer tusindvis af geologiske, hydrogeologiske og geografiske data i spil. Det skal bl.a. øge interessen for STEM-fagene.

Ballard vil sikre grønne skibe med brintteknologi og brændselsceller

Virksomheden Ballard Power Systems, har som den første virksomhed i verden fået typegodkendt et brintbaseret brændselscellemodul til maritimt brug, af det internationale klassifikationsselskab DNV.

Risikoscreening giver overblik over risici

Gennem en risikoscreening er Hydrogen Valley blevet klædt på til bedre at kunne håndtere dialog med bl.a. myndigheder og investorer. Screeningen har skabt en værdifuld ramme for projektets videre risikostyring.

Hvordan genanvender vi 6 mia. kasserede strømpebukser?

Strømpevirksomheden Dear Denier fra København har gennem Virksomhedsprogrammet udviklet en bæredygtig teknologi til at genanvende strømpebukser. Teknologien er ikke bare et godt bud på en løsning på en klimaudfordring, men på længere sigt…

Robot fjerner tyggegummi fra fortovet

Der er er et stort potentiale for robotter til mange af de ensformige, tidskrævende - og for de fleste usynlige - inspektions- og vedligeholdsopgaver, som sikrer samfundets infrastruktur. Capra Robotics og Gumbusters har med sparring fra…

Ny løsning til inspektion af betonkonstruktioner bidrager til grøn omstilling

Sund & Bælt og Alexandra Instituttet lancerer nu gennem et partnerskab en innovativ løsning, der sikrer billigere inspektion og vedligeholdelse af betonkonstruktioner og forlænger levetiden af anlæg.

Nordjysk virksomhed slukker elbiler i brand

Den nordjyske virksomhed Jøni har udviklet en række innovative løsninger, der skal imødekomme de udfordringer, som overgangen fra benzin- og dieseldrevne biler til elbiler medfører. Løsningerne er allerede taget i brug af beredskaber og…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Metal Binder Jetting – gevinst for virksomheder med højvolumenproduktioner

En af de nyere teknologier inden for 3D-print er Metal Binder Jetting, der med sin skalérbarhed kan blive en rentabel og effektiv løsning for virksomheder med højvolumenproduktioner.

Ny velfærdsteknologi skal undersøge arbejdsmiljøet

Der findes ikke nok viden om, hvordan ny velfærdsteknologi påvirker arbejdsmiljøet for de ansatte på danske plejecentre. Det skal et GTS-institut nu finde ud af i ny undersøgelse.

Det skal være lettere og billigere at bygge brandsikkert med træ

Den grønne omstilling står højt på den samfundsmæssige agenda. Derfor har et af landets GTS-institutter de seneste år arbejdet målrettet for at finde måder at hjælpe byggebranchen med at bygge både brandsikkert, bæredygtigt og inden for de…

Skader på altaner er ikke altid synlige

Ny undersøgelse viser, at en visuel inspektion ikke kan garantere sikkerheden på gamle betonaltaner med udliggerjern. Derfor anbefales en revideret undersøgelsesmetode for gamle altaner.

Spildevandsanlæg optimerer energiforbrug med ny digital tvilling

De danske spildevandsanlæg kæmper dagligt med høje energipriser, CO2-udledninger og nye, stramme lovkrav. Løsningen kan være en digital tvilling af hele spildevandsanlægget, som kan give energibesparelser på op til 30 pct. og mere…

Affald skal omdannes til nye byggematerialer

I samarbejde med producenterne Troldtekt og Komproment samt affaldsaftageren RGS Nordic skal et GTS-institut i de kommende 3 år udvikle pilotanlæg, der skal anvende byggeaffald til at producere geopolymer-bindemiddel. Det kan erstatte…

Ny læringsplatform giver unge mulighed for at arbejde med klima- og energikriserne

En ny læringsplatform til ungdomsuddannelserne bringer tusindvis af geologiske, hydrogeologiske og geografiske data i spil. Det skal bl.a. øge interessen for STEM-fagene.

Ballard vil sikre grønne skibe med brintteknologi og brændselsceller

Virksomheden Ballard Power Systems, har som den første virksomhed i verden fået typegodkendt et brintbaseret brændselscellemodul til maritimt brug, af det internationale klassifikationsselskab DNV.

Risikoscreening giver overblik over risici

Gennem en risikoscreening er Hydrogen Valley blevet klædt på til bedre at kunne håndtere dialog med bl.a. myndigheder og investorer. Screeningen har skabt en værdifuld ramme for projektets videre risikostyring.

Hvordan genanvender vi 6 mia. kasserede strømpebukser?

Strømpevirksomheden Dear Denier fra København har gennem Virksomhedsprogrammet udviklet en bæredygtig teknologi til at genanvende strømpebukser. Teknologien er ikke bare et godt bud på en løsning på en klimaudfordring, men på længere sigt…

Robot fjerner tyggegummi fra fortovet

Der er er et stort potentiale for robotter til mange af de ensformige, tidskrævende - og for de fleste usynlige - inspektions- og vedligeholdsopgaver, som sikrer samfundets infrastruktur. Capra Robotics og Gumbusters har med sparring fra…

Ny løsning til inspektion af betonkonstruktioner bidrager til grøn omstilling

Sund & Bælt og Alexandra Instituttet lancerer nu gennem et partnerskab en innovativ løsning, der sikrer billigere inspektion og vedligeholdelse af betonkonstruktioner og forlænger levetiden af anlæg.

Nordjysk virksomhed slukker elbiler i brand

Den nordjyske virksomhed Jøni har udviklet en række innovative løsninger, der skal imødekomme de udfordringer, som overgangen fra benzin- og dieseldrevne biler til elbiler medfører. Løsningerne er allerede taget i brug af beredskaber og…

Hurtigere vej til nye vindmølleparker med automatiseret modelleringsværktøj

En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres…

GTS-institut øger fokus på brandundersøgelser i Sverige

GTS-institut udbygger sit nordiske fokus og åbner kontor i Gøteborg, Sverige, pr. 1. november 2022. Dermed tilbyder instituttet nu brandundersøgelser fra lokale kontorer i både Danmark, Sverige og Norge.

Nyt testlaboratorium skal sikre bedre indeklima

Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Metal Binder Jetting – gevinst for virksomheder med højvolumenproduktioner

En af de nyere teknologier inden for 3D-print er Metal Binder Jetting, der med sin skalérbarhed kan blive en rentabel og effektiv løsning for virksomheder med højvolumenproduktioner.