Med regeringens udspil – Danmark kan mere – investerer regeringen nu hele 1 mia. kr. fra EU i otte lokale erhvervsfyrtårne. Allerede i næste uge udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midlerne. Formålet er at skabe vækst og nye arbejdspladser i hele landet med afsæt i regionale styrkepositioner identificeret af regeringens syv regionale Vækstteams.

Af: Juan Farré, formand for GTS-foreningen og adm. direktør i Teknologisk Institut; Hanne Christensen, næstformand i GTS-foreningen og CEO FORCE Technology og Niels Husted Kjær, næstformand i GTS-foreningen og CEO Alexandra Instituttet

Den massive politiske interesse for genstart af dansk erhvervsliv er grundlæggende positiv. Men i politikernes iver for at gøre det gode, er det vigtigt at fastholde den politiske ambition om forenkling og overskuelighed. Vi har derfor ét vigtigt budskab til politikerne.

Byg de regionale erhvervsfyrtårne på erfaringer og viden fra hele landet. Fyrtårnene skal forankres omkring regionale og lokale aktører. Men samtidig er det helt afgørende, at der i de konsortier, der skal udvikle de otte fyrtårne, også indgår samarbejde med de mange nationale indsatser, der allerede er sat i søen og fungerer godt. Uanset, hvor i landet de måtte ligge. Bornholm skal fx stå som Østersøens fyrtårn for udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller. De kan med fordel inddrage allerede opbyggede kompetencer fra bl.a. Teknologisk Institut, DHI og FORCE Technology.

På den måde undgår vi at opbygge parallelle kompetencer i et relativt lille land. De gode og dårlige erfaringer, der allerede er skabt, kan og bør sættes i spil. Det giver en stærk platform af viden at stå på. Det accelererer innovation og udvikling – og giver dermed hurtigere resultater til gavn for danske virksomheder.

I opbygningen af de nye indsatser kan man også med fordel lade sig inspirere af den fynske indsats inden for robotteknologi. Ved at samle GTS, universiteter, virksomheder samt regionale og kommunale aktører er det her lykkedes at skabe et regionalt fyrtårn af internationalt niveau. Det har resulteret i vækst og arbejdspladser på Fyn. Et andet eksempel er Region Midtjylland, der med IT-byen i Katrinebjerg i Aarhus har bygget et fyrtårn inden for digitalisering. I dag huser IT-byen alt fra tech start-ups til danske og internationale virksomheder, som har let adgang til it-forskning i verdensklasse.

Der er brug for at forstærke det, der virker i dag. Derfor hilser vi i GTS-institutterne tankerne bag de regionale erhvervsfyrtårne velkommen, hvis de vel at mærke kommer til at gro oven på allerede eksisterende viden. Vi er klar – for sammen kan vi løfte dansk innovation til nye højder.

Dette indlæg blev bragt i Altinget Erhverv d. 23. september 2021