Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig for danske virksomheder.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har indgået aftaler med de syv danske GTS-institutter om udvikling af ny teknologisk service målrettet centrale behov i dansk erhvervsliv. Samlet set bliver der uddelt 1,2 mia. kr. hen over de næste fire år (2021-2024).

”Der er ofte et stykke vej før ny banebrydende forskning og teknologi skaber værdi i erhvervslivet. Statens investering i teknologisk service gør vejen meget kortere. I de udvalgte områder har GTS fokus på at gøre det muligt for bredden af dansk erhvervsliv at implementere ny teknologi. Det gavner dansk innovation og konkurrenceevne”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

GTS i den grønne omstilling

Der har i denne ansøgningsrunde især været fokus på grøn omstilling. Det betyder, at mange af aktiviteterne sikrer en mere energi- og ressourceeffektiv produktion.

”Danmark har sat nogle ambitiøse mål for klimaet. Desuden er der en global interesse for nye grønne løsninger. Derfor giver det god mening, at der denne gang er et særligt fokus på den grønne omstilling. GTS er klar til at bygge oven på den eksisterende kerne af viden og state-of-the-art faciliteter. Det gør det nemmere for virksomheder at udvikle løsninger til både det danske og det globale marked”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

En af de nye teknologier, der har et stort potentiale, er Power-to-X. Teknologien kan blive et vigtigt element i at mindske udledningen fra CO2, og den kan gøre tung landtransport og skibsfart klimaneutral. Men der er tale om en ny teknologi. Der er en række barrierer for, at den hurtigt kommer på markedet og gør en forskel. Derfor går Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut sammen om at fjerne disse og bane vejen for at skabe et dansk Power-to-X-eventyr. På hver deres felt vil GTS-institutterne bidrage til, at Power-to-X bliver klar til konkret anvendelse. Dermed tager GTS et medansvar for, at Danmark kan nå sit mål om en reduktion af CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030.

Andre indsatsområder

Udover den grønne omstilling vil der også blive arbejdet med bl.a. metrologi, standarder, produktsikkerhed og Life Science.

På sundhedsområdet står vi i de kommende år over for stigende udfordringer. Der bliver flere ældre, flere med kroniske sygdomme, og der bliver behov for individuelle behandlingsforløb. Det betyder, at der er brug for nye typer af produkter og behandlinger, der bedre kan forebygge, behandle og diagnosticere sygdomme.

Derfor vil Bioneer i indsatsområdet ”Den sunde krop” styrke danske virksomheders tidlige udvikling af nye lægemidler, højværdi-ingredienser og medicinsk udstyr. Aktiviteterne handler især om immunologi, cellemodeller, biomolekylær detektion samt kunstig intelligens.

I de kommende uger vil du kunne læse mere om de enkelte institutters indsatsområder på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev.

Find indsatsområderne her

Alle de 48 nye GTS-indsatsområder kan ses her 

På hjemmesiden er det muligt løbende at blive opdateret om GTS-institutternes aktiviteter inden for de nye indsatsområder.

Du kan også læse nyhed fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her

Foto: Teknologisk Institut