Vi forbinder teknologi og erhvervsliv

GTS-institutterne stiller en omfattende teknologisk infrastruktur af laboratorier og testfaciliteter til rådighed for dansk erhvervsliv og udvikler nye innovative, teknologiske løsninger. Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Vil du gerne have et samlet overblik over den omfattende teknologiske infrastruktur, der er opbygget på GTS-institutterne?

Så tjek databasen: Danmarks teknologiske infrastruktur