Netop nu er Erhvervsstyrelsen ved at udarbejde nye regler for støtte til samarbejde om teknologisk udvikling for SMV’erne. Til vores overraskelse svækker reglerne SMV’ernes mulighed for at få vigtig teknologisk assistance fra vidensinstitutioner som for eksempel Teknologisk Institut. Finansieringen kommer til at halte, og papirarbejdet kan blive en belastning, hvis det nye forslag bliver til virkelighed.

Af Niels Techen, formand for SMVdanmark og Juan Farré, formand for GTS-foreningen

Analyse efter analyse viser, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, oplever en højere værditilvækst end tilsvarende virksomheder, der ikke samarbejder. Produktivitet og konkurrenceevnen hos SMV’erne styrkes, og det skaber arbejdspladser og eksportindtægter.

Men forslaget til de nye regler for administration og støtte under de europæiske regional- og socialfonde vil efter vores opfattelse på to afgørende punkter svække mulighederne for samarbejde.

Får ikke ryddet op i papirarbejdet

For det første forringer det finansieringen for de deltagende virksomheder og videninstitutioner. Dernæst får man ikke ryddet op i papirarbejdet for de deltagende parter.

De nationale regler for finansiering af projekter ligger allerede i dag på et niveau, som gør det svært for virksomheder og videninstitutioner at få økonomien i projektet til at hænge sammen.

Særligt for en vigtig partner som videninstitutioner udgør de økonomiske rammer for samarbejdet i regionalfondsprojekterne en så stor udfordring, at de ikke dækker deres reelle omkostninger.

Offentlige og private aktører, som besidder vigtig og specialiseret innovationskapacitet såsom specialistkompetencer og teknologiske faciliteter afholder sig derfor fra denne type projekter.

Den omfattende administration

Et andet område, som lægger hindringer i vejen for det vigtige samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, er den omfattende administration med denne type projekter.

De aktuelle regler burde lette dagligdagen for støttemodtagerne, men ser ud til at lægge nye lag på en allerede tung administration i form af krav om yderligere dokumentation, central revision og krav om at gemme dokumentation indtil 2039.

Viser man ikke større tillid til projektdeltagerne, vil en stor del af projektmidlerne gå til administrationsopgaver og ikke til værdiskabende projekter mellem SMV’er og videninstitutioner.

Selvom mange rapporter og analyser peger på behovet for flere innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, ser dette forslag ud til at trække den gale vej.

SMV’erne har været igennem en barsk omgang under pandemien og har et stærkt behov for – også på den længere bane – at styrke produktivitet og konkurrenceevne. Derfor har vi brug for en stærk innovationspartner, som for eksempel GTS-institutterne.

Vi beder derfor om, at Erhvervsstyrelsen igen trækker i arbejdstøjet og ser, om de nye regler reelt styrker innovationskraften hos SMV’erne.

Debatindlægget blev bragt i Altinget Erhverv d. 31. januar 2022

Foto: Teknologisk Institut, robotcentret