Hjem / Institutter / Særlige SMV-tilbud

Særlige SMV-tilbud

Udover at GTS-institutterne sælger sine ydelser på kommercielle vilkår, er der også gode muligheder for, at virksomheder kan indgå i innovationsforløb med GTS med (delvis) ekstern finansiering. 

Herunder kan du se en oversigt over de forskellige projekter, som GTS-institutterne udbyder og læse mere om projektets tema, ansøgningsfrist og tilskudsmuligheder. Der er kun medtaget de projekter, som et eller flere GTS-institutter er projektledere for. 

Der findes herudover en lang række andre muligheder for ekstern finansiering af innovationsforløb, hvor det også er muligt at samarbejde med GTS. Disse forløb fremgår ikke af listen. Men besøg Innovationsfonden eller Erhvervshusene for at få mere information om disse.

Her kan du hente en samlet oversigt over projekterne, hvor det er muligt at få mere info om det konkrete forløb (Excel ark)

OVERSIGT OVER PROJEKTER

Afkobling 2030

Projektet hjælper danske virksomheder til at blive mere konkurrencedygtige gennem omstilling til bæredygtig produktion.

 • Aktivitet: 1:1 forløb og værdikædelabs med rådgivning fra GTS til at sikre grøn omstilling af virksomheder og værdikæder
 • Målgruppe: 10-500 ansatte, fremstillingsindustri eller leverandører hertil – i første omgang i Trekantområdet
 • Tilskudsmuligheder: Et ikke fastlagt antal timer
 • Deltagende GTS-institutter: Alexandra Instituttet, FORCE Technology & Teknologisk Institut
 • Tema: Grøn omstilling og afkobling af vækst fra skade til mennesker, natur, miljø og klima
 • Link: https://www.afkobling2030.dk/
 • Kontaktperson: Peter Lemcke Frederiksen, plf@teknologisk.dk, +45 72 20 20 74
 • Periode: Start marts 2023
 • Finansieret af: Industriens Fond

AI Denmark

AI Denmark bidrager til virksomheders brug af AI-drevne løsninger. Projektet skaber viden om, hvordan teknologien kan styrke din forretning.

 • Aktivitet: 1:1 forløb med AI Denmarks specialister (fra TI, DTU, Alexandra Instituttet, AAU og KU)
 • Målgruppe: 5-500 ansatte, fremstillings- og servicevirksomheder
 • Tilskudsmuligheder: 120 timer
 • Deltagende GTS-institutter: Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut
 • Tema: Digitalisering og kunstig intelligens, praksisnært og forståeligt
 • Link: https://aidenmark.dk/
 • Kontaktperson: Peter L. Frederiksen, plf@teknologisk.dk, +45 72 20 20 74
 • Periode: 2021 – 2023
 • Finansieret af: Industriens Fond

AM-Link

AM-Link skaber løsninger for din virksomhed gennem brugen af 3D-print. Dette både i form af rådgivning og testfaciliteter.

 • Aktivitet: 1:1 forløb, rådgivning, adgang til kompetencer indefor 3D print/Additive manufacturing.
 • Målgruppe: Uspecificeret - generelt tilbud til alle virksomheder
 • Tilskudsmuligheder: Adgang til kompetencer og faciliteter
 • Deltagende GTS-institutter: FORCE Technology
 • Tema: 3D-print, AM (additive manufacturing), rådgivning, produktudvikling
 • Link: https://forcetechnology.com/da/alle-faciliteter/3d-print-og-additiv-fremstilling-faciliteter/am-link
 • Kontaktperson: Ivar Dale, ivd@forcetechnology.com, +45 42 62 73 94
 • Periode: 2019 – ikke fastsat
 • Finansieret af: FORCE Technology

Boost Væksten

Projektet BOOST Vækstens formål er at udbygge og udbrede det digitale optimeringsværktøj BrownieBee i dansk erhvervsliv.

 • Aktivitet: 1:1 forløb om let digitalisering af udvikling- og produktionsoptimering
 • Målgruppe: Primært til SMV’er inden for fremstillingsindustrien
 • Tilskudsmuligheder: Rådgivningsforløb, efterfølgende adgang til brug digitalt værktøj Brownie Bee til optimering
 • Deltagende GTS-institutter: Teknologisk Institut
 • Tema: Digitalisering, udvikling og produktions optimering.
 • Link: www.browniebee.dk
 • Kontaktperson: Peter Rosborg, pros@teknologisk.dk
 • Periode: 2021 – 2023
 • Finansieret af: Industriens Fond

CyPro

I projektet CyPro tilbydes industrivirksomheder at deltage i udviklingsforløb, hvor de bliver opkvalificeret til at arbejde strategisk med cybersikkerhed.

 • Aktivitet: Både 1:1 forløb og gruppeforløb med rådgivning, 3 forskellige forløb alt efter virksomhedens modenhed, inden for IoT-cybersikkerhed. Fokus på både organisation, forretning og teknik.
 • Målgruppe: Industrivirksomheder, der enten bruger IoT produktet i deres produktion eller producerer og sælger IoT produkter. Kurserne er primært målrettet SMV’er og gerne med en bæredygtig virksomhedsprofil, men ikke et krav
 • Tilskudsmuligheder: Gratis forløb, tidsforbrug varierer
 • Deltagende GTS-institutter: Alexandra Instituttet, FORCE Technology
 • Tema: IoT-sikkerhed, Cybersikkerhed, IoT-produkter, forretningsudvikling og omstilling
 • Link: https://cybersikker.alexandra.dk/
 • Kontaktperson: Frederik Mølgaard Thayssen, frederik.thayssen@alexandra.dk, 20553278
 • Periode: 2022 – 2025
 • Finansieret af: Industriens Fond

Den Digitale Fabrik

Den Digitale Fabrik er designet til at hjælpe danske små og mellemstore virksomheder med at omsætte digital innovation til værdi.

 • Aktivitet: Forløb hvor virksomhed får hjælp til at udnytte IoT m.m. i produktionen. 1:1 Forløb med rådgivning
 • Målgruppe (krav): 10-250 ansatte, SMV’er der beskæftiger sig med produktion
 • Tilskudsmuligheder: Forløb på 6-9 måneder
 • Deltagende GTS-institutter: FORCE Technology
 • Tema: Digitalisering, digital transformation, omstilling, digitaliseringspotentiale
 • Link: https://forcetechnology.com/da/innovation/projekter/den-digitale-fabrik-digitalisering-produktionsprocesser
 • Kontaktperson: Jens Ulrich Nielsen, Jeun@forcetechnology.com, +45 42 62 70 39
 • Periode: september 2021 – start 2024
 • Finansieret af: Industriens Fond

Iværksætterrådgivningen

Iværksætterrådgivningen giver jer mulighed for at udvikle jeres iværksættervirksomhed og produkt i et skræddersyet forløb med udgangspunkt i de problematikker, I står over for.

 • Aktivitet: 1:1 forløb med rådgivning af specialister til fx bæredygtig forretningsudvikling og markedsvalidering
 • Målgruppe: Virksomheder med færre end 20 ansatte, som er startet for under fem år siden
 • Tilskudsmuligheder: Behov for hjælp vurderes
  individuelt og varierer fra virksomhed til virksomhed
 • Deltagende GTS-institutter: Teknologisk Institut
 • Tema: Teknologisk sparring og validering, Forretningsudvikling og IPR, Bæredygtighed, Produktudvikling
 • Link: https://www.teknologisk.dk/ydelser/ivaerksaetterraadgivningen/40335?cms.query=iv%E6rk
 • Kontaktperson: Rune Rex, Teknologisk Institut,
  +45 72 20 11 53, rrx@teknologisk.dk
 • Finansieret af: Otto Bruuns Fond & Nordeas Iværksætterfond

Modstandsdygtig.DK

Få hjælp til at få overblik over din virksomheds modstandsdygtighed, og skab gennem projektet nye modstandsdygtige initiativer.

 • Aktivitet: 1:1 forløb med rådgivning fra GTS til at opbygge robusthed i virksomheden
 • Målgruppe: 10-500 ansatte, fremstillingsindustri eller leverandører hertil
 • Tilskudsmuligheder: Forløb med rådgivning, 50-150 timer (behov vurderes pr. virksomhed)
 • Deltagende GTS-institutter: Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology, Teknologisk Institut
 • Tema: Modstandsdygtighed, herunder krisestyring, bæredygtighed, forsyningskæder, cybersikkerhed m.m.
 • Link: https://modstandsdygtig.dk/
 • Kontaktperson: Troels B. Andersen, tbea@teknologisk.dk, +45 72 20 16 89
 • Periode: 2022 – ultimo 2024
 • Finansieret af: Industriens Fond

Opfinderrådgivningen

Har du en god ide og behov for rådgivning til at komme videre med den? Så kan Opfinderrådgivningen hjælpe.

 • Aktivitet: 1:1 forløb, rådgivning, licensering
 • Målgruppe: Tilbud til virksomheder og borgere
 • Tilskudsmuligheder: Rådgivning, markedsoverblik, uspecificeret timeantal
 • Deltagende GTS-institutter: Teknologisk Institut
 • Tema: Produktudvikling, sparring, markedsindblik, fra idé til marked
 • Link: https://opfind.nu/
 • Kontaktperson: Opfinderrådgivningen, +45 72 20 27 50
 • Periode: 1972 – ikke fastsat
 • Finansieret af: Uddannelses- og forskningsstyrelsen

SbD3 (SecurityByDesign)

Med Security by Design kan din virksomhed spare penge og tid, og gøre jeres software mere sikker.

 • Aktivitet: Forløb, hvor virksomheden får rådgivning i at implementere Cybersikkerhed i produktudviklingen
 • Målgruppe (krav): Softwareudviklere og -leverandører, softwareudviklingshuse, samt virksomhedsrådgivere
 • Tilskudsmuligheder: Forløb med rådgivning, timeantal ikke fastlagt
 • Deltagende GTS-institutter: Alexandra Instituttet
 • Tema: Cybersikkerhed, Softwareudvikling, Implementering af cybersikkerhed i eksisterende software
 • Link: http://securitybydesign.alexandra.dk/
 • Kontaktperson: Sebastian Holmgaard Christophersen, s.christophersen@alexandra.dk, +45 93 52 26 54
 • Periode: 2022 – 2023
 • Finansieret af: Industriens Fond

Servitize – Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter

Få gennem projektet rådgivning til idegenerering og implementeringen af serviceinnovation i en bæredygtig sammenhæng.

 • Aktivitet: 1:1 forløb med rådgivning om at kombinere bæredygtighed, digitalisering og servitization i værdikæden
 • Målgruppe: Tilbud til SMV’er, 20-500 ansatte
 • Tilskudsmuligheder: Rådgivning fordelt over 4 faser, workshoparbejde, sparring
 • Deltagende GTS-institutter: Alexandra Instituttet, FORCE Technology, Teknologisk Institut
 • Tema: Serviceinnovation, produktoptimering, rådgivning, bæredygtighed i økosystemer, cirkulær økonomi, digitalisering
 • Link: https://servitize.dk/da/
 • Kontaktperson: Emilia Herrik, emhe@teknologisk.dk, Tlf.: +45 72 20 15 81
 • Periode: 2023 – 2025
 • Finansieret af: Industriens Fond

Wastelife

Deltagende virksomheder modtager teknisk ekspertise til at kortlægge potentialer og barrierer for anvendelse af reststrømme eller fornybare ressourcer.

 • Aktivitet: 1:1 forløb, rådgivning, adgang til kompetencer
 • Målgruppe (krav): Primært til SMV’er inden for fremstillingsindustrien
 • Tilskudsmuligheder: Forløb med rådgivning af tekniske specialister samt forretningsudviklere
 • Deltagende GTS-institutter: Teknologisk Institut
 • Tema: Bæredygtig forretningsudvikling, cirkulær økonomi, innovation, ressourceudnyttelse.
 • Link: https://industriensfond.dk/projekt/wastelife/
 • Kontaktperson: Peter Rosborg, pros@teknologisk.dk
 • Periode: 2022 – 2023
 • Finansieret af: Industriens Fond

Ønsker du mere information, kontakt

Ragnar Heldt Nielsen
Direktør i GTS-foreningen

Tlf: 45 16 26 26
Mail: rhn@gts-net.dk

Læs mere på
bedreinnovation.dk