Hjem / Foreningen / Publikationer

Publikationer

I GTS-foreningen udgiver vi en række publikationer, som du finder i oversigten herunder. Det gælder bl.a. et årligt performanceregnskab med en beskrivelse af udviklingen i GTS-institutterne. Desuden har vi efter behov nogle temaudgivelser, der sætter fokus på et centralt GTS-emne. I listen finder du desuden enkelte eksterne publikationer, som vedrører GTS.

GTS i tal 2023

”GTS i tal” samler en række nøgletal for de syv GTS-institutter. Tallene viser en positiv udvikling i de danske aktiviteter i 2022. Her har institutterne bl.a. klaret sig godt i konkurrencen om forskningsmidler fra puljer og…

Infofolder om GTS

Hvem er GTS-institutterne? Og hvordan er GTS-institutterne til glæde og gavn for erhvervsliv og samfund? Det kan du blive klogere på i denne infofolder: Vi løfter dansk innovation til nye højder.

Rapport ser på effekter af GTS-samarbejde

I rapporten "Økonomiske effekter af GTS-nettet" har Incentive set på effekter af virksomheders samarbejde med GTS-institutter. Rapporten viser gode effekter ift. produktivitet og vækst. Den peger også på, at der har været en…

GTS: Årets tal 2022

I publikationen “Årets tal 2022” får du et samlet overblik over diverse data og tal fra det samlede GTS-net i 2021.

GTS-institutternes performanceregnskab 2021

I denne publikation kan du læse om GTS med fokus på aktiviteter i 2020. Få en introduktion til GTS-institutterne og et indblik i udvalgte nøgletal og aktiviteter. Du kan også læse fire virksomhedscases.

Tal om GTS 2021

I denne publikation får du et samlet overblik over diverse data og tal fra det samlede GTS-net i 2020.

Virksomhedernes efterspørgsel efter test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

I foråret 2020 gennemførte Teknologisk Institut på vegne af GTS-foreningen en undersøgelse blandt 150 frontløbervirksomheder om behovet for test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. De deltagende virksomheder kommer enten…

GTS i den grønne omstilling

I dette notat får du et indblik i GTS-institutternes nuværende aktiviteter inden for den grønne omstilling.

GTS: Årets tal 2020

I denne publikation får du de samlede nøgletal for GTS-institutterne i perioden 2015- 2019.

GTS-institutternes performanceregnskab 2020

Performanceregnskabet ”Banebrydende teknologi til dansk erhvervsliv” handler om GTS-institutternes aktiviteter i 2019. Årets tema er den grønne omstilling.

Rapport: Nordisk innovationsøkosystem omkring teknologiske infrastrukturer og testbeds

I denne rapport, der bl.a. er udarbejdet af Teknologisk Institut, kigges der nærmere på hvordan man kan opbygge et nordisk innovations-økosystem, med fokus på teknologisk infrastruktur og testbeds.

InnovationsAccelererende Platforme

I dette papir kommer GTS med et forslag til et nyt program, der vil sætte fart på dansk innovation. Vi kalder det: InnovationsAccelererende Platforme. 

Performanceregnskab for GTS-net 2019

Performanceregnskabet giver en status på centrale nøgletal for GTS-institutterne. Desuden er der en gennemgang af centrale aktiviteter krydret med en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med dansk…

Performance statement by the Danish GTS institutes

I denne engelske publikation er der en status på udviklingen i GTS-nettet og en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med dansk erhvervsliv. 

Ny publikation: FN’s verdensmål – fra ambition til marked

Publikationen ”FN’s verdensmål – fra ambition til marked” indeholder en række virksomhedscases. Casene viser, hvordan danske virksomheder udvikler produkter, der understøtter opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig…

Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden

I denne publikation giver GTS-nettet fire anbefalinger til fremtidens teknologiske videnbro. Du kan også læse en analyse af de udfordringer, Danmark og dansk erhvervsliv står overfor samt en række cases, der beskriver…

Performanceregnskab for GTS-net 2017

I publikationen får du en status på udviklingen i centrale nøgletal og aktiviteter i GTS-nettet krydret med en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med virksomheder om innovation. 

internet-og-things

Smarte produkter, smart produktion og IoT

Internet-of-Things (IoT) vil fremover have afgørende indflydelse på virksomheders konkurrencesituation. Der er derfor brug for indsatser, der baner vejen for danske virksomheders brug af IoT. Læs mere om det i denne……