Erhvervsstyrelsen har netop udsendt de nye regler for administration og støtte under de europæiske regional- og socialfonde. I GTS glæder vi os over, at der lægges op til at anvende reglerne fra Innovationsfonden i programmerne.

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Den politiske ambition om at sikre sammenhæng i erhvervs- og innovationsfremme systemet har taget et vigtigt skridt fremad i den nye programperiode. Med de nye regler skaber Erhvervsstyrelsen rammer for at få løst udfordringen med, at vidensinstitutioner ikke i tilstrækkelig grad har været involveret i projekterne. Det blev blandt andet påpeget i evalueringen af den foregående programperiode. Flere analyser har nemlig vist, at virksomheder har en stor effekt af at samarbejde med vidensinstitutioner. Konkret oplever virksomheder en højere værditilvækst end tilsvarende virksomheder, der ikke samarbejder.

Behovet for at få løst denne udfordring blev påpeget af GTS og flere af de store erhvervsorganisationer i den høring om de nye regler for administration og støtte under de europæiske regional- og socialfonde, der blev gennemført i foråret.

Erhvervsstyrelsen har nu behandlet høringssvarene, og vi ser en klar ændring i rammerne for deltagelse i programmerne. Bl.a. lægges der op til at anvende reglerne fra Innovationsfondens Grand Solutions i programmerne. Det er en god løsning, som vil gøre det muligt for vidensinstitutioner at indgå i projekter under regional- og socialfonde.

Vi sætter stor pris på, at Erhvervsstyrelsen har lyttet til de svar, de har fået. Dog er det hele stadig under forudsætning af EU-kommissionens godkendelse af ændringen. Men det skal ikke afholde os fra at sige en stor tak til Erhvervsstyrelsen for den store lydhørhed og for det benhårde arbejde, der ligger bag de nye regler.

Nu krydser vi fingre for, at det hele går op, så vi får et mere sammenhængende erhvervsfremmesystem. Vi har brug for et system, der understøtter, at mere specialiseret viden kommer i anvendelse i de danske SMV’er. Det er til gavn for virksomhederne – og det skaber job, vækst og velfærd.

Link til tidligere GTS-indlæg om emnet

Erhvervsstyrelsen risikerer at svække SMV’ernes innovationskraft

Nye støtteberretigelsesregler modarbejder en sammenhængende erhvervsfremmeindsats