Hjem / Institutter / Godkendelsen som GTS-institut

Godkendelsen som GTS-institut

De syv GTS-institutter er kommercielle virksomheder med et almennyttigt formål godkendt af uddannelses- og forskningsministeren til - på samfundets vegne – at udvikle og udbrede teknologisk viden til virksomheder i hele Danmark.

GTS-institutterne er en del af den danske innovationsindsats og hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er uddannelses- og forskningsministeren, der forud for en ny resultatkontraktperiode giver godkendelsen som GTS-institut.

Der er pt. syv GTS-institutter.

Godkendelsen giver adgang til en “GTS-pulje” på finansloven, der kun kan søges af GTS-institutterne i konkurrence.

Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår via Uddannelses- og forskningsstyrelsen resultatkontrakter med GTS-institutterne.

Du kan læse om resultatkontrakter her. 

GTS-systemet udspringer af Loven om Teknologi og Innovation fra 2002.

Der er også udarbejdet et princippapir med en beskrivelse af de ledelsesmæssige principper, som GTS-institutterne arbejder ud fra. Heri kan du bl.a. læse om rationalet for GTS-systemet, om almennytte, videnspredning og om GTS som kommerciel aktør.

Læs også mere om GTS-institutterne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. 

Ønsker du mere information, kontakt

Ragnar Heldt Nielsen
Direktør i GTS-foreningen

Tlf: 45 16 26 26
Mail: rhn@gts-net.dk

Læs mere
Uddannelses- og forskningsministeriet