I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen. Derfor er det afgørende, at vi straks begynder at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteterne i de danske virksomheder. Det er budskabet fra CO-industri og DI, der står bag 12 forslag til, hvordan det kan ske.

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Flere af forslagene har direkte fokus på at få mere teknologi i anvendelse. Det gælder bl.a. et forslag om en midlertidig særbevilling til Innovationsfonden, der skal understøtte udviklings- og innovationsaktiviteter i virksomheder i risiko for at lukke aktiviteterne ned pga. krisen. Eller en corona-omstillingsvoucher, der giver mulighed for et teknologiomstillingsforløb.

GTS er også påtænkt en rolle i udspillet. Konkret peger CO-industri og DI på, at der ekstraordinært bliver afsat 100 mio. kr. i 2021 og 2022 til GTS-institutterne. Det skal gøre det muligt at hjælpe endnu flere virksomheder med en teknologisk omstilling af forretningen. Formålet er især at understøtte små og mellemstore virksomheder.

Der er ikke tvivl om, at Corona-krisen fører til, at mange virksomheder ikke længere kan fortsætte ”business-as-usual”. Der bliver brug for større modstandskraft mod svigt i globale værdikæder og uforudsete hændelser. Det vil være nødvendigt at skabe produktionssystemer med større kontrol og mere fleksibilitet. Det kan ske ved at anvende ny teknologi som fx 3D print, robotter, avancerede materialer og nye digitale løsninger.

Et springbræt for udvikling

Disse ændringer kan med fordel ske i tæt parløb med den grønne omstilling, som før corona-krisen var helt øverst på den politiske dagsorden. Regeringens mål om en reduktion i CO2-udledningen på 70 pct. inden 2030 og klimaneutralitet inden 2050 består stadig. Spiller vi vores kort rigtigt, kan corona-krisen blive et springbræt for udvikling af fremtidens grønne løsninger og produkter.

I omstillingen af dansk erhvervsliv er det oplagt at inddrage den innovationskapacitet, der allerede er opbygget på GTS-institutterne. Formålet med vores test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter er netop at gøre det nemt og hurtigt for især de små og mellemstore virksomheder at afprøve nye teknologier. Det speeder innovationsprocessen op.

Når politikerne i disse dage tilrettelægger den næste runde tiltag til genstart af økonomien – samtidig med, at den skal fremtidssikres – er det helt afgørende at indtænke, hvordan forskning og innovation danner grundlag for ny grøn vækst. Her ser vi udspillet fra CO-industri og DI som det helt rigtige sted at starte processen.

Denne kommentar blev bragt i Science Report d. 27. maj 2020