Danmark er lykkedes! Vi er lykkedes med at skabe en stærk iværksætterkultur igennem målrettede initiativer fra idéskabelse til kapitalrejsning. Men det er ikke nok at være gode til at så frø. Vi er nødt til at blive langt bedre til at pleje væksten nænsomt, dosere vanding og sollys. Ellers får vi ikke de mange frø til at vokse.

Af Hanne Christensen, CEO og Jesper Haugaard, bestyrelsesformand – GTS-instituttet FORCE Technology

Vi står overfor et skaleringsproblem. Et problem med at skabe flere store selskaber, der også bliver i Danmark. Regeringen foreslår en sammenlægning af Vækstfonden, Danmarks Grøne Investeringsfond og Danmarks Eksportkredit. Det kan for så vidt vise sig formålstjenligt at samle kapitalkræfterne, som man har gjort det på forsknings- og innovationssiden.

Men intet gror alene på kapital. Viden er det grundliggende næringsstof, der sikrer, at frøene spirer i Danmark og ikke flyttes til udlandet. Videnmiljøer, der sikrer nye idéer, nye talenter, kompetencer, faciliteter, infrastruktur, partnerskaber og ikke mindst en god base med internationalt udsyn og afsæt, er afgørende. Derfor skal vi også huske at investere i faserne efter den gode idé og den første sum penge, for ellers fejler vi med skaleringen.

De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter hjælper årligt mere end 19.000 danske virksomheder med innovation – herunder især at bringe nye idéer sikkert i markedet. Skal vi lykkes med at få flere frø til at overleve og slå rødder i Danmark, skal hele væksthusmiljøet omkring virksomhederne medvirke. FORCE Technology sikrer sammen med GTS-kollegaerne, at danske virksomheder udvikler og dokumenterer deres teknologier og nye produkter for at kunne få markedsadgang internationalt.

I Danmark er vi for dårlige til at investere i de faciliteter, demonstrationsanlæg og kompetencer, der er med til at opretholde vores unikke miljø til at skabe og fastholde videnvirksomheder. Især nu inden for grøn omstilling. Kapital er vigtig – men adgang til viden er vigtigst, når vi skal skalere de mange såede frø til succesfulde, danske selskaber.

Dette debatindlæg har været bragt i Børsen, mandag d. 25. oktober

Foto: Hanne Christensen, CEO i FORCE Technology