GTS-instituttet

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DBI er en højteknologisk forskningsvirksomhed, der er specialiseret i brand og sikring.

Vi tilbyder en bred vifte af akkrediterede ydelser inden for brandforebyggelse, brandteknik og sikring og arbejder målrettet for at sikre liv og værdier.

Med mere end 100 års praktisk erfaring og den nyeste teoretiske viden udvikler DBI sikkerhedsløsninger, som hjælper virksomheder, institutioner og myndigheder med at opnå et tilfredsstillende sikkerhedsniveau og opfylde gældende krav på området. Vi arbejder inden for byggeindustrien og den maritime sektor og har både danske og internationale kunder.

DBI deltager i dansk og internationalt norm- og standardiseringsarbejde inden for virksomhedens kerneområder, udgiver en række publikationer og har desuden en omfattende kursusvirksomhed, som udbyder kurser og uddannelser inden for brand og sikring.

DBI er samtidig ejer af DBI Certification A/S, som er et internationalt certificeringsorgan inden for bl.a. byggeindustrien og den martime sektor. Under DBI Certification hører også datterselskabet DBI Certification-UK Ltd. i England.

DBI beskæftiger ca. 300 højt kvalificerede medarbejdere og har hovedkontor i Hvidovre samt kontorer i Aarhus, Fredericia, Frederikshavn, Oslo og Gloucestershire (England).

KERNEKOMPETENCER


Rådgivning om brandsikkerhed

Vi rådgiver om brandsikring af bygninger og sikrer, at byggeriet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og lever op til Bygningsreglementet.

Brandtest

Vi brandtester byggevareprodukter og elementer til den maritime sektor for at sikre, at de er brandsikre og lever op til klassifikationskravene.

Certificering

DBI's datterselskab DBI Certification certificerer personer, herunder brandrådgivere, samt produkter til byggeindustrien og den maritime sektor.

Inspektion af brandtekniske installationer

Vi foretager akkrediterede inspektioner af brandtekniske installationer hos virksomheder og offentlige institutioner for at sikre funktionsdygtigheden af anlæggene.

Forskning & Udvikling

Vi udvikler konstant ny teknologisk viden og deltager i projekter med både danske og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner.

Brandundersøgelser

Vi udfører brandundersøgelser af bygninger, køretøjer, elektriske installationer og apparater.

Rådgivning om sikring og sikkerhed

Vi rådgiver private og offentlige virksomheder om sikring og sikkerhed, herunder terrorsikring, cybersikkerhed, krisehåndtering, beredskab m.m.

Kurser, uddannelse og publikationer

Vi udbyder en lang række kurser og uddannelsesforløb inden for brand og sikring ligesom vi også udgiver en række retningslinjer, vejledninger og håndbøger inden for brandsikkerhed.

Opbygning af ny viden

Som GTS-institut følger DBI den teknologiske udvikling i ind- og udland og udvikler konstant ny teknologisk viden i samarbejde med danske og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner. Målet er at gøre forskningsbaseret viden og teknologi anvendelig for en bred gruppe af danske virksomheder. Desuden har DBI fokus på udvikling af metoder og viden, der hjælper den grønne omstilling på vej i dansk erhvervsliv. I den nuværende resultatkontraktperiode (2021-2024) med Uddannelses- og Forskningsministeriet modtager DBI i alt 70,8 mio. kr. til udvikling af nye teknologiske services.

Læs mere om resultatkontrakterne her

Test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

Hos DBI har danske virksomheder adgang til moderne brandtestfaciliteter, som kan anvendes til både udviklingstests og klassifikationstests af materialer, komponenter og konstruktioner til byggeindustrien og den maritime sektor. På den måde hjælper DBI producenter med at udvikle innovative og grønne løsninger.

Her kan du få et overblik over nogle af de faciliteter, der er opbygget hos DBI 

Samlet omsætning,mio. kr.

275,4

FoU-indsats,mio. kr.

56,6

Resultatkontrakter,mio. kr.

18

Antalmedarbejdere

280

Ejerskab, ledelse og bestyrelse


Ejerskab
  • DBI er en selvejende virksomhed med et almennyttigt formål
Ledelse
  • Adm. direktør Jesper Ditlev
Bestyrelsesformand
  • Adm. direktør Johan Prior Knock
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Adm. direktør Peer Leth
  • Direktør Bo Boje Larsen
  • Institutleder, Natalie Mossin
  • Adm. direktør Torben Christensen
  • Direktør Brian Wahl Olsen
Medarbejderrepræsentanter
  • Akademiingeniør Ken T. Olesen
  • Sekretær – Inspektion Liselotte Jensen

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12
DK-2650 Hvidovre

Tlf: (+45) 36 34 90 00
Mail:
dbi@brandogsikring.dk
Web: brandogsikring.dk

Nyheder og cases fra DBI

BioFacades:UpHigh: Succesfuld biofacadetest i fuld skala

GTS-instituttet DBI har i projektet BioFacades:UpHigh været med til at teste…

Vil samle branchen om højere brandsikkerhed til søs

I de seneste 10 år, er antallet af skibsbrande steget. Med dette er der kommet et…

DBI vejleder om brandtest af trælameller

Ved brandtest af vægge med trælameller, har teststandarden i mange år været…

Nyt projekt skal skabe fundamentet for bæredygtige byggefacader gennem brandtest

Den første fuldskala-facadetest i projektet BioFacades:UpHigh er netop blevet…

Forskningsprojekt skal forebygge lokal modstand mod Power-to-X anlæg

Hvordan inddrager virksomheder og myndigheder bedst borgere og lokalsamfund inden…

Nyt EU-direktiv kan have stor påvirkning på mange SMV´er

Et nyt CER-direktiv skal sikre modstandsdygtighed ved bl.a. naturkatastrofer og…