Hjem / Institutter / Resultatkontrakter

Resultatkontrakter

Med godkendelsen som GTS-institut følger muligheden for at søge ekstern finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter på forkant af teknologiudviklingen. Der er afsat en ”GTS-pulje” på finansloven, der kun kan søges af GTS-institutterne i konkurrence. Investeringen gør det muligt at udvikle nye teknologiske serviceydelser til glæde for dansk erhvervsliv.

Statens investering i GTS foregår ved, at Uddannelses- og Forskningsministeriet via Uddannelses- og forskningsstyrelsen indgår resultatkontrakter med GTS-institutterne. Resultatkontrakterne medfinansierer specifikke forsknings- og udviklingsaktiviteter på GTS-institutterne, der skal føre til teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske virksomheder.

Den nuværende resultatkontrakt løber i perioden 2020-2024. Investeringen udgør cirka 300 mio. kr. om året, hvilket svarer til cirka 10 pct. af GTS-institutternes omsætning.

Transparant system

Forud for indgåelse af resultatkontrakter bliver GTS-institutternes forslag til aktiviteter lagt åbent frem til diskussion på bedreinnovation.dk. Det gør det muligt for virksomheder, brancheforeninger og andre med interesse for GTS at kommentere på forslagene. Det er med til at sikre, at GTS-institutterne arbejder med relevante teknologiområder, der er efterspurgte af dansk erhvervsliv.

Op til indgåelsen af de nuværende kontrakter var der mere end 3000 kommentarer til de 49 forslag til indsatsområder.

Det er muligt at se, de godkendte aktiviteter, som GTS-institutterne arbejder med i den indeværende periode på bedreinnovation.dk Desuden er der et arkiv, hvor det er muligt at dykke ned i tidligere aktiviteter.

Hvad kommer der ud af statens finansiering?

Investeringen i GTS-aktiviteter betyder, at GTS-institutterne kan udvikle ny teknologisk viden på områder af stor betydning for dansk erhvervsliv – og på områder, hvor ingen andre forventes at tage investeringen på markedsvilkår.

I sidste ende betyder investeringen, at GTS-institutterne kan udbyde teknologiske serviceydelser som fx:

  • Teknologisk rådgivning og anden konsulentbistand
  • Kommercielle FoU-opgaver, kontraktforskning
  • Test og prøvning
  • Certificering
  • Kurser
  • Standardiseringsaktiviteter

Du kan læse mere om teknologiske serviceydelser her: Teknologiske serviceydelser

 

 

 

 

Ønsker du mere information, kontakt

Ragnar Heldt Nielsen
Direktør i GTS-foreningen

Tlf: 45 16 26 26
Mail: rhn@gts-net.dk

Læs mere på
bedreinnovation.dk