GTS-instituttet

DFM

DFM er Danmarks Nationale Metrologiinstitut og yder en lang række services til private og offentlige virksomheder, samt myndigheder inden for områder, som har behov for metrologi og akkreditering.

Hvert år udvikler DFM nye og forbedrede services, med udgangspunkt i DFM’s forskning inden for de områder af den fundamentale metrologi, som har særlig betydning for virksomhederne. Endvidere sikres danske virksomheder adgang til sporbare målinger og referencematerialer gennem etablering og opretholdelse af nationale primær- og referencenormaler. DFM har i det daglige fokus på samarbejde med laboratorier, industri og myndigheder og bidrager til at sikre kvaliteten og den gensidige anerkendelse af målinger med Danmarks internationale handelspartnere.

Som Nationalt Metrologiinstitut består vores primære aktiviteter af:

 • Opbygning og vedligehold af den danske, metrologisk infrastruktur ved realisering og udbredelse af sporbarhed på højeste niveau.
 • Deltagelse i det globale metrologisamarbejde, fx ved udvikling og nyttiggørelse af det globale SI enhedssystem gennem forskningssamarbejde og vidensudveksling.
 • Udvikling af målekompetencer af særlig betydning for danske virksomheder og danske myndigheder.
 • Deltagelse i forskningsprojekter i tæt samarbejde med danske universiteter og dansk industri.

KERNEKOMPETENCER


Kalibrering og prøvning

Vi tilbyder vi en lang række akkrediterede målinger og kalibreringsydelser, og vi leverer sporbarhed på højeste niveau.

Forskning og udvikling

Vi udvikler hvert år nye ydelser, som er efterspurgt af danske virksomheder og som styrker deres konkurrenceevne på det internationale marked. Vores årlige deltagelse i over 20 nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter sikrer hjemtagelse af den nyeste viden til danske virksomheder.

Rådgivning

DFM råder over højt specialiserede eksperter, som besidder kompetencer inden for en række områder. Disse kompetencer kommer hvert år mange virksomheder til gode. Vores mange års erfaring gør os i stand til at levere resultater af høj kvalitet.

Kurser og arrangementer

Den viden, vi hjemtager, deler vi hvert år med virksomheder gennem forskellige webinarer, kurser og arrangementer. Dertil komme en række publikationer og artikler om den nyeste forskning og udvikling.

Opbygning af ny viden

Metrologi og metrologisk kompetence er en central del af den grundlæggende teknologiske infrastruktur i et vidensbaseret samfund. Sammen med industrien og universiteterne udvikler DFM løbende ny viden gennem forsknings- og udviklingsprojekter.

Ved hjemtagelse og formidling af ny viden og teknologi sikrer vi, at danske virksomheder er på forkant med de krav markedet stiller og styrker deres konkurrenceevne.

Vores FoU-aktiviteter består bl.a. af resultatkontrakter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, EU-projekter, innovationsfondsprojekter og andre internationale FoU-projekter.

 

Test, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

DFM råder over en række state-of-the-art faciliteter, hvor det er muligt at få foretaget forskellige kalibreringer og prøvninger af emner og udstyr.

Få et overblik over vores teknologiske infrastruktur til test, demonstration og udvikling her

Samlet omsætning,
mio. kr.

45

FoU-indsats,
mio. kr.

35,6

Resultatkontrakter,
mio. kr.

40,4

Antal
medarbejdere

37

Ejerskab, ledelse og bestyrelse


Ejerskab
 • DFM er ejet af DTU med et almennyttigt formål
Ledelse
 • Adm. direktør Michael Kjær
Bestyrelsesformand
 • Direktør, MHI Vestas Offshore Wind – Bjarne Fjeldsted
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Marianne Thellersen – Koncerndirektør, DTU
 • Marlene Haugaard – Senior Vice President, NCC AB
 • Torben Jakobsen – CEO, NESBI ApS
Medarbejderrepræsentanter
 • Jan Hald – Teamleder
 • Mikael Østergaard Lassen - Senior Forsker

DFM, Danmarks Nationale Metrologiinstitut

Kogle Allé 5
DK-2970 Hørsholm

Tlf: (+45) 77 30 58 00
Mail: dfm@dfm.dk
Web: dfm.dk

Nyheder og cases fra DFM

Nyt kvantehus på vej!

Danmarks nye kvantehus med dertilhørende kvantetestcenter åbner snart. Det er…

Metrologidagen 2024

Kom med til Metrologidagen 2024 hos Teknologisk Institut i Aarhus, og bliv klogere…

DFM bidrager til den globale tid

Imponerende resultat for det danske tidsmetrologi-team på Danmarks Nationale…

Metrologidag med fokus på energi

Tre GTS-institutter inviterer til Metrologidagen 2023, der i år sætter fokus på…

Samarbejde styrker broen mellem videninstitutioner og forsvaret

I et samarbejde mellem Danmarks universiteter og fem GTS-institutter vil man…

Ny lov bringer dansk normaltid frem til nutiden

I denne uge fremsætter regeringen et lovforslag, der fastsætter dansk normaltid til…