GTS-instituttet

DHI A/S

DHI er en fondsejet, international rådgivnings- og forskningsorganisation. Vores mål er at fremme viden, teknologisk udvikling og kompetenceopbygning inden for vand, miljø og sundhed over hele verden. Det gør vi via en bred vifte af konsulentydelser og førende teknologier og software.

DHI’s viden om vand er unik og repræsenterer mere end 55 års dedikeret forskning og erfaring fra over 140 lande. Vi bestræber os på at gøre denne viden tilgængelig for kunder og partnere gennem vores løsninger og software. Specialistydelser omfatter fysiske og numeriske modelleringer, og DHI’s modelleringssoftware, MIKE Powered by DHI, er anerkendt verden over.

DHI har godt 1000 ansatte, hvoraf ca. 80 % har kandidat- og ph.d. -grader, primært inden for hydrodynamik, kysthydraulik, hydrologi, kemi og biologi samt datalogi.

KERNEKOMPETENCER


Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning og teknologiske løsninger inden for fire globale fokusområder: Marin infrastruktur og kystudvikling, Energi og havne, Vandressourcer og minedrift og Vand i byer.

Modelleringssoftware

Vandmodelleringssoftwaren MIKE Powered by DHI indeholder en bred vifte af løsninger inden for vandressourcer samt marine og urbane applikationer.

Test- og fysiske model faciliteter

Vores test og fysiske modelfaciliteter omfatter dybvands- og lavvandsbassiner samt et af verdens førende anlæg til rensning af ballastvand.

Kurser og uddannelse

Mere end 18.000 personer deltager årligt i webinars, undervisningsforløb og selvstudier, som udbydes inden for vores softwareportefølje og rådgivningsydelser.

Opbygning af ny viden

DHI deltager i adskillige forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark og udlandet. Den viden og teknologiske service, vi udvikler gennem disse aktiviteter, stilles til rådighed til gavn for danske virksomheder og dansk erhverv.

I den kommende resultatkontraktperiode for 2021-2024 med Uddannelses- og Forskningsministeriet modtager DHI 36,2 mio. kr. om året til udvikling af ny teknologisk service.

Læs mere om resultatkontrakterne her

 

Test, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

DHI tilbyder test- og modelleringsfaciliteter til fysiske test i dybvands- og lavvandsbassiner, bl.a. til design og installation af havvindmøller. Vi har en af verdens førende testfaciliteter for test af anlæg til rensning af ballastvand, og i DHI’s laboratorium udfører vi test af miljøfremmede stoffer.

Læs mere om DHI’s test og modelleringsfaciliteter

Samlet omsætning,
mio. kr.

845

FoU-indsats,
mio. kr.

88

Resultatkontrakter,
mio. kr.

36,2

Antal
medarbejdere

1007

Ejerskab, ledelse og bestyrelse


Ejerskab
  • DHI A/S er en 100 % fondsejet virksomhed
Ledelse
  • CEO Mette Vestergaard
Bestyrelsesformand
  • Bestyrelsesformand Jakob Thomasen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Executive Vice President, Merete Søby, KMD Denmark
  • Professor, Birgitte Nauntofte, University of Copenhagen
  • Professor, Helle Rootzén, DTU Compute
  • CFO, Michael Rosenvold, SimCorp
Medarbejderrepræsentanter
  • Chief Hydraulic Expert Bo Brahtz Christensen
  • Head of Department Anders Chr. Erichsen
  • Deputy Head of MIKE Development Gunvor Tychsen Philip

DHI A/S

Agern Allé 5
DK-2970 Hørsholm

Tlf: (+45) 45 16 92 00
Mail:
dhi@dhigroup.com
Web: dhigroup.com/da

Nyheder og cases fra DHI

Hvordan bygger vi med naturen ved kysterne?

Hvordan sikrer vi, at naturen bedst muligt kan beskyttes når der bygges ved og nær…

Dansk selskab vil gøre den globale spildevandssektor klimaneutral

GTS-instituttet DHI og Aarhus Vand A/S står bag initiativet Utilizero, der hjælper…

Effektiv beskyttelse af biodiversitet kræver kvantificering

Beskyttelse af biodiversiteten er noget der i stigende grad får opmærksomhed. Den…

LA-politiker besøger GTS i Hørsholm

De politiske beslutninger bør altid være baseret på et oplyst grundlag. Det mener…

Spildevandsanlæg optimerer energiforbrug med ny digital tvilling

De danske spildevandsanlæg kæmper dagligt med høje energipriser, CO2-udledninger og…

Miljøstyrelsen og DHI vinder Juryprisen hos Geoforum

DHI A/S og Miljøstyrelsen vandt Juryprisen til Geoforums Kortdage 2022 for…