GTS-institutternes performanceregnskab 2021

I denne publikation kan du læse om GTS med fokus på aktiviteter i 2020. Få en introduktion til GTS-institutterne og et indblik i udvalgte nøgletal og aktiviteter. Du kan også læse fire virksomhedscases.

Tal om GTS 2021

I denne publikation får du et samlet overblik over diverse data og tal fra det samlede GTS-net i 2020.

Virksomhedernes efterspørgsel efter test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

I foråret 2020 gennemførte Teknologisk Institut på vegne af GTS-foreningen en undersøgelse blandt 150 frontløbervirksomheder om behovet for test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. De deltagende virksomheder kommer enten fra landbrugs-, byggeri- eller landbrugssektoren. Undersøgelsen består af tre delrapporter samt en tværgående rapport.

GTS i den grønne omstilling

I dette notat får du et indblik i GTS-institutternes nuværende aktiviteter inden for den grønne omstilling.

GTS: Årets tal 2020

I denne publikation får du de samlede nøgletal for GTS-institutterne i perioden 2015- 2019.

GTS-institutternes performanceregnskab 2020

Performanceregnskabet ”Banebrydende teknologi til dansk erhvervsliv” handler om GTS-institutternes aktiviteter i 2019. Årets tema er den grønne omstilling.

InnovationsAccelererende Platforme

I dette papir kommer GTS med et forslag til et nyt program, der vil sætte fart på dansk innovation. Vi kalder det: InnovationsAccelererende Platforme. 

Performanceregnskab for GTS-net 2019

Performanceregnskabet giver en status på centrale nøgletal for GTS-institutterne. Desuden er der en gennemgang af centrale aktiviteter krydret med en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med dansk erhvervsliv.

Principper for GTS-institutternes virke – mellem almennytte og marked, 2018

I forbindelse med, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har opdateret retningslinjerne for Godkendt Teknologisk Service (GTS-institutterne) i oktober 2018, er ”Principper for GTS-institutternes virke – mellem almennytte og marked" ajourført.

Performance statement by the Danish GTS institutes

I denne engelske publikation er der en status på udviklingen i GTS-nettet og en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med dansk erhvervsliv.