Testland

Danmark som førende land for test, demonstration og udvikling

Teknologisk innovation bliver stadig mere kompleks. Det betyder, at virksomheder ikke på egen hånd kan huse alle nødvendige faciliteter og kompetencer. Derfor er adgang til eksterne test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU-faciliteter) helt afgørende for at omsætte ny viden og teknologi til nye produkter og processer.

TDU-faciliteter har altid været en hjørnesten i GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv. Det skal det fortsat være. Derfor er TDU-faciliteter og udvikling af Danmark til et attraktivt testland for både danske og internationale virksomheder en del af GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • en ”roadmap proces” for udbygning af Danmark som testland, der kan skabe overblik over, hvilke TDU-faciliteter, der mangler i Danmark.
  • udvikling af effektive indgange til samlede og koordinerede innovationsplatforme af faciliteter og specialistkompetencer (i og på tværs af institutter og andre udbydere).
  • at skabe bedre mulighed for etablering af TDU-faciliter med ekstern/statslig medfinansiering.

Det vil vi bl.a. gøre ved at:

  • udvikle og forny GTS-faciliteter med udgangspunkt i erhvervslivet behov. Her vil der være et særligt fokus på udvikling af digitale, virtuelle og hybride test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter.
  • arbejde for tværgående partnerskaber om TDU-faciliteter.
  • fastholde og udbygge GTS-infrastrukturdatabasen teknologiskinfrastruktur.dk
  • være en del af kortlægningen over alle danske testfaciliteter, der er samlet på virksomhedsguiden
  • udbygge internationalt samarbejde for at sikre danske virksomheders adgang til faciliteter, som ikke findes i Danmark.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til udvikling af Danmark som testland.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til testland

Nyt testanlæg til fangst af CO2 gør det muligt at teste teknologien i praksis

Teknologisk Institut har netop indviet det første fleksible testanlæg til fangst af CO2, Carbon Capture Lab. Med anlægget bidrager GTS-instituttet til den teknologiske udvikling indenfor fangst, lagring og anvendelse af CO2, og gør det nu…

GTS-institut deltager i projekt, der skal teste fremtidens flydende vindmøller

I et nyt projekt etableres et testlab for flydende vindmøller hos DHI i Hørsholm. Laboratoriet rummer vind, bølger og en modelvindmølle. Samtidig kobles målingerne direkte til beregningsmodeller i en ’Digital Twin’-løsning.…

DBI vejleder om brandtest af trælameller

Ved brandtest af vægge med trælameller, har teststandarden i mange år været mangelfuld, og det har gjort lamellerne umulige at klassificere. Nu har et årelangt arbejde fra DBI gjort teststandarden mere retvisende og klassifikation……

Database viser Danmark som testland

Hvordan skal ”Danske testfaciliteter” udvikles, så det bliver nemt for virksomheder at finde frem til den viden og de faciliter til test og udvikling, de har brug for i deres arbejde med innovation? Det kom der gode bud på, da 60 deltagere…

Nyt testcenter til industrien

Omkring 100 kunder og samarbejdspartnere tog onsdag den 28. juni turen forbi Teknologisk Institut i Aarhus til indvielsen af et nyt testcenter til industrielle køle- og varmepumpeanlæg, højtemperaturvarmepumper og komponenter. Solen stod…

GTS-institut investerer stort i ny stamcelleforskning

Bioneer A/S investerer 100 mio. kroner i det nye forskningssamarbejde DigitSTEM. Københavns Universitet og DTU er samarbejdspartnere i projektet, der i sidste ende skal bidrage til udvikling af nye lægemidler til behandling af sygdomme…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk