Innovationsløft

Løft af danske virksomheders innovationsevne

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Innovationsløft

Corona-situationen har været hård for mange SMV’er, og samtidig stilles der nye krav til virksomheder i form af grøn omstilling og digitalisering. Der er med andre ord brug for at arbejde målrettet for, at endnu flere SMV’er får glæde af de tilbud, der findes i innovationssystemet.

GTS-systemets raison d’être er at accelerere erhvervslivets anvendelse af ny viden og teknologi i bredden af dansk erhvervsliv. Allerede i dag har GTS-institutterne årligt mere end 18.000 danske kunder. Men der findes innovationsparate virksomheder, som vi endnu ikke har samarbejdet med.

Derfor vil der i de kommende år været et styrket fokus på at øge GTS-bidraget til danske virksomheders innovations-indsats, så Danmark forbliver et konkurrencedygtigt land.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at sikre, at både bredden og toppen af dansk erhvervsliv har fået en mere effektiv adgang til “state-of-the-art” videnspartnere hos GTS-institutterne.
  • bedre dokumentation af GTS-indsatsers effekt.
  • bedre vilkår for at indgå i danske FoU-programmer.
  • dybere og længere innovationssamarbejder med SMV’ere samt en fordobling af innovationssamarbejder med danske SMV’er set ift. 2021.
  • et styrket samarbejde med Innovationsfonden og erhvervshuse.

Det skal ske ved at:

  • prioritere GTS-deltagelse i relevante SMV-programmer og indsatser – herunder sætte nye indsatser i gang målrettet de særlige behov, der er opstået ifm. coronakrisen.
  • kommunikere viden om GTS-tilbud til virksomheder i hele Danmark.
  • indgå i relevante politiske arbejdsgrupper som fx SMV:digital.
  • indgå et samarbejde med Innovationsfonden om ansættelse af Regionale Innovation Officers tilknyttet Erhvervshusene.
  • etablere erfaringsudveksling for ”best practice” i metoder og indsatser for innovationssamarbejder med SMV’er samt arbejde målrettet for at komme med i flere Innobooster samt andre projekter under Innovationsfonden. Desuden skal GTS spille en central rolle i klyngerne.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til et løft af Danmarks innovationsevne.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til innovationsløft

Nyt program skal hjælpe mere end 4.000 produktionsvirksomheder i gang med bæredygtig omstilling

I et nyt langsigtet program, finansieret af Industriens Fond, får produktionsvirksomheder hjælp til at udvikle bæredygtige og cirkulære produkter og værdikædesamarbejder. Tre GTS-institutter deltager i programmet, der skal reducere…

Nyt projekt skal bringe dansk taleteknologi i front

Teknologi, der kan forstå og gengive talt sprog, er i voldsom vækst, men det danske sprog er for småt et marked til, at private virksomheder alene kan drive udvikling af teknologien. Innovationsfonden har bevilliget 14 mio. kroner til et…

Fremtidens printede elektronik trykkes på cirkulær folie og med biobaseret lim og blæk

Projektet BIOMAC skal give virksomheder adgang til ekspertise og pilotfaciliteter på tværs af Europa, som kan revolutionere den cirkulære økonomi i fremstillingsindustrien. GTS-institut skal bidrage ved at hjælpe virksomheder med at…

Digitalisering af serviceydelser skal gøre SMV’er mere bæredygtige

Et nyt projekt, finansieret af Industriens Fond, skal hjælpe virksomheder med at skifte fokus og arbejde mere med servitization og innovative servicekoncepter. I projektet indgår flere GTS-institutter.

Brugt elektronik og elektronikaffald skal i højere grad genbruges

I et nyt projektpartnerskab, CirkEL, vil aktører fra elektronikindustrien øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter, for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri.

Matematiske beregninger skal effektivisere maskiner til isproduktion

Easy-E projektet, der er støttet af Energistyrelsens EUDP-program, undersøger det store potentiale som computersimuleringer har, når det kommer til at energi-effektivisere processer i den danske industri.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk