Innovationsløft

Løft af danske virksomheders innovationsevne

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Innovationsløft

Corona-situationen har været hård for mange SMV’er, og samtidig stilles der nye krav til virksomheder i form af grøn omstilling og digitalisering. Der er med andre ord brug for at arbejde målrettet for, at endnu flere SMV’er får glæde af de tilbud, der findes i innovationssystemet.

GTS-systemets raison d’être er at accelerere erhvervslivets anvendelse af ny viden og teknologi i bredden af dansk erhvervsliv. Allerede i dag har GTS-institutterne årligt mere end 18.000 danske kunder. Men der findes innovationsparate virksomheder, som vi endnu ikke har samarbejdet med.

Derfor vil der i de kommende år været et styrket fokus på at øge GTS-bidraget til danske virksomheders innovations-indsats, så Danmark forbliver et konkurrencedygtigt land.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at sikre, at både bredden og toppen af dansk erhvervsliv har fået en mere effektiv adgang til “state-of-the-art” videnspartnere hos GTS-institutterne.
  • bedre dokumentation af GTS-indsatsers effekt.
  • bedre vilkår for at indgå i danske FoU-programmer.
  • dybere og længere innovationssamarbejder med SMV’ere samt en fordobling af innovationssamarbejder med danske SMV’er set ift. 2021.
  • et styrket samarbejde med Innovationsfonden og erhvervshuse.

Det skal ske ved at:

  • prioritere GTS-deltagelse i relevante SMV-programmer og indsatser – herunder sætte nye indsatser i gang målrettet de særlige behov, der er opstået ifm. coronakrisen.
  • kommunikere viden om GTS-tilbud til virksomheder i hele Danmark.
  • indgå i relevante politiske arbejdsgrupper som fx SMV:digital.
  • indgå et samarbejde med Innovationsfonden om ansættelse af Regionale Innovation Officers tilknyttet Erhvervshusene.
  • etablere erfaringsudveksling for ”best practice” i metoder og indsatser for innovationssamarbejder med SMV’er samt arbejde målrettet for at komme med i flere Innobooster samt andre projekter under Innovationsfonden. Desuden skal GTS spille en central rolle i klyngerne.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til et løft af Danmarks innovationsevne.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til innovationsløft

Nye podcasts om aktuelle trends og tendenser inden for Servitization

Servitization.DK har produceret en podcast serie med 9 afsnit, der sætter fokus på aktuelle emner inden for servitization. Afsnittene henvender sig primært til ledere i SMV’er, der gerne vil vide mere om, hvordan man booster sin…

Storskalakarakterisering – viden om dine produkter og processer

Storskalakarakterisering er avancerede røntgen- og neutronmålinger, der giver information om materialer og processer på nanometerskala. Denne viden kan virksomheder bruge til at forstå og udvikle deres produkt.

Lasersvejsning er nu en del af processen i Peak Biotechs produktudvikling

En virksomhed havde et ønske om at videreudvikle deres udstyr til kemiske processer til pharma- og medicinalindustrien. Gennem et MADE Materiale Demonstrationsprojekt viste lasersvejsning sig at være vejen frem.

Avanceret software skal give feedback på bogmanuskripter

Er det muligt at udvikle en digital redaktør, der kan hjælpe forfattere i skriveprocessen, så det bliver muligt at udgive en bog, der rammer plet? Ja, mener Eva Götzsche. Men først skal den digitale redaktør udvikles, og det sker med…

Danske virksomheder skal rustes med nye robot-kompetencer

Mange danske virksomheder mangler stadig viden og kompetencer til at udnytte potentialet ved at indføre cobots i egen produktion. Nyt projekt skal hjælpe virksomhederne på vej.

Fremtidens hybride arbejdsplads skal understøttes af digitale værktøjer

I DIREC-projektet 'REWORK' skal lektor Eve Hoggan lede arbejdet, som skal nytænke og udvikle fremtidens hybride arbejdsformer. Projektet vil samle forskere og industrielle samarbejdspartnere.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk