Innovationsløft

Løft af danske virksomheders innovationsevne

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Innovationsløft

Corona-situationen har været hård for mange SMV’er, og samtidig stilles der nye krav til virksomheder i form af grøn omstilling og digitalisering. Der er med andre ord brug for at arbejde målrettet for, at endnu flere SMV’er får glæde af de tilbud, der findes i innovationssystemet.

GTS-systemets raison d’être er at accelerere erhvervslivets anvendelse af ny viden og teknologi i bredden af dansk erhvervsliv. Allerede i dag har GTS-institutterne årligt mere end 18.000 danske kunder. Men der findes innovationsparate virksomheder, som vi endnu ikke har samarbejdet med.

Derfor vil der i de kommende år været et styrket fokus på at øge GTS-bidraget til danske virksomheders innovations-indsats, så Danmark forbliver et konkurrencedygtigt land.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at sikre, at både bredden og toppen af dansk erhvervsliv har fået en mere effektiv adgang til “state-of-the-art” videnspartnere hos GTS-institutterne.
  • bedre dokumentation af GTS-indsatsers effekt.
  • bedre vilkår for at indgå i danske FoU-programmer.
  • dybere og længere innovationssamarbejder med SMV’ere samt en fordobling af innovationssamarbejder med danske SMV’er set ift. 2021.
  • et styrket samarbejde med Innovationsfonden og erhvervshuse.

Det skal ske ved at:

  • prioritere GTS-deltagelse i relevante SMV-programmer og indsatser – herunder sætte nye indsatser i gang målrettet de særlige behov, der er opstået ifm. coronakrisen.
  • kommunikere viden om GTS-tilbud til virksomheder i hele Danmark.
  • indgå i relevante politiske arbejdsgrupper som fx SMV:digital.
  • indgå et samarbejde med Innovationsfonden om ansættelse af Regionale Innovation Officers tilknyttet Erhvervshusene.
  • etablere erfaringsudveksling for ”best practice” i metoder og indsatser for innovationssamarbejder med SMV’er samt arbejde målrettet for at komme med i flere Innobooster samt andre projekter under Innovationsfonden. Desuden skal GTS spille en central rolle i klyngerne.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til et løft af Danmarks innovationsevne.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til innovationsløft

Du kan stadig nå at give dit input på bedreinnovation.dk

Der er nu mere end 1200 kommentarer til GTS-institutternes forslag til indsatsområder på bedreinnovation.dk. Det er glædeligt, at så mange deltager i dialogen om fremtidens GTS-indsats, men vi håber på endnu flere input frem mod d. 30.…

Hvad er robotters rolle i fremtidens landbrug?

De globale klimaforandringer stiller store krav til fremtidens landbrug. Derfor er der behov for innovative løsninger, der både tager højde for klima, miljø og biodiversitet, og på samme tid gør det muligt for det enkelte landbrug at…

Nyt konsortium skal understøtte udviklingen af danske sprogmodeller

Alexandra Instituttet, IBM Danmark og Dansk Erhverv står i spidsen for nyt konsortium, der skal bidrage til udviklingen af danske sprogmodeller, der bygger på ufravigelige principper om ansvarlig AI.

Kunstig intelligens skal bidrage til udviklingen af grønne brændstoffer

I projektet MissionGreenFuels, der har til formål at accelerere implementeringen af grønne brændstoffer, skal Alexandra Instituttet træne en ligning, der kan genkende uregelmæssigheder i et Power-to-X-system.

Nyt laboratorium for robotteknologi til rummet

Når der d. 30. maj afholdes Robotbrag i Odense indvies også det nye "Space Robotics Lab". Det er Teknologisk Institut, der står bag robotlaboratoriet, som skal imødekomme den stigende efterspørgsel for robotteknologi til rummet.

Fremtidens fodertilskud skal mindske metanudledningen fra køer

I et nyt forskningsprojekt, MethaCow, forsøger man at udvikle et fodertilskud til køer, som ikke blot reducerer udledningen af metan, men også forbedrer mælkeproduktionen gennem et højere proteinindhold.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk