Partnerskab

GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Partnerskab

For at overkomme de komplekse samfundsudfordringer, vi står overfor i dag, kræver det større partnerskaber, hvor alle trækker i samme retning og byder ind på tværs af brancher og sektorer.

Den viden, der hentes fra GTS-institutternes unikke position i innovationssystemet (mellem forskning og marked med mere end 17.000 årlige kunder) samt fra de indsatsområder, der arbejdes med i de fire-årige resultatkontrakter, kan sættes mere i spil i udviklingen af fremtidens innovationssystem.

Derfor er partnerskaber et indsatsområde i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at udbygge vores rolle som en anerkendt strategisk partner i udviklingen af det danske innovationssystem i et tæt samarbejde med vores vigtigste interessenter: UFM, EM, fonde og store erhvervsorganisationer samt universiteter.
  • at GTS-institutterne opnår en position som ”Teknologiens og innovationens stemme”.

Det skal ske ved at:

  • levere et øget impact med afsæt i de nye resultatkontrakter til gavn for dansk innovation på både virksomheds- og sektorniveau.
  • udbygge vores tilbud på politisk prioriterede områder som fx digitalisering og den grønne omstilling af danske virksomheder.
  • gennemføre analyser og foresights, der afdækker teknologibehov herunder anvende viden fra de 17.000 årlige kunder som et pejlemærke for behov i dansk erhvervsliv.
  • styrke formidlingen af GTS-tilbud på diverse platforme.
  • Indgå i tværgående sammenhænge, hvor GTS gør en forskel fx i klynger og i “Partnerskab for Viden og Vækst”.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til ”Partnerskab – GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem”.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til partnerskab

Cirkulær løsning: Genanvendelse af vindmøllevinger

Unikt vindmølleprojekt mellem forskning, industri og Teknologisk Institut har ført til udviklingen af banebrydende teknologi, der gør det muligt at genanvende epoxybaserede vindmøllevinger.

Særlige SMV-tilbud

Hvilke muligheder har SMV´er for at indgå i innovationstilbud med GTS-institutterne med (delvis) ekstern finansiering? Det kan du nu få et overblik over på GTS-hjemmesiden.

Stamceller udnyttes til udvikling af nye lægemidler

Bioneer er en del af et nyt forskningscenter, som skal udnytte mini-organer genereret fra stamceller til at udvikle fremtidens lægemidler. Innovationsfonden har investeret 24,5 mio. kr. i centret.

Storstilet nyt forskningsprojekt vil på samme tid sikre grøn og sikker digital fremtid

Nyt dansk forskningssamarbejde vil skabe en avanceret innovationsplatform, der sikrer langt mere intelligent og sikker digitalisering i alle hjørner af samfundet samt en væsentligt grønnere og mere energieffektiv brug af digitale…

Nye regionale FoU-partnerskaber skal gøre virksomheder mere digitale

GTS-institutter er med i nye partnerskaber i Danmark finansieret delvist af EU-Kommissionen og delvist af Danmark. Partnerskaberne skal hjælpe primært små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at blive mere digitale.

Fra enkelt test til dedikeret partnerskab med WS Audiology

WS Audiology har fået hjælp til at sikre, at deres produkter lever op til relevante standarder og understøttes af korrekt dokumentation og processer for at fastholde eksisterende markeder og komme ind på nye.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk