Partnerskab

GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Partnerskab

For at overkomme de komplekse samfundsudfordringer, vi står overfor i dag, kræver det større partnerskaber, hvor alle trækker i samme retning og byder ind på tværs af brancher og sektorer.

Den viden, der hentes fra GTS-institutternes unikke position i innovationssystemet (mellem forskning og marked med mere end 17.000 årlige kunder) samt fra de indsatsområder, der arbejdes med i de fire-årige resultatkontrakter, kan sættes mere i spil i udviklingen af fremtidens innovationssystem.

Derfor er partnerskaber et indsatsområde i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at udbygge vores rolle som en anerkendt strategisk partner i udviklingen af det danske innovationssystem i et tæt samarbejde med vores vigtigste interessenter: UFM, EM, fonde og store erhvervsorganisationer samt universiteter.
  • at GTS-institutterne opnår en position som ”Teknologiens og innovationens stemme”.

Det skal ske ved at:

  • levere et øget impact med afsæt i de nye resultatkontrakter til gavn for dansk innovation på både virksomheds- og sektorniveau.
  • udbygge vores tilbud på politisk prioriterede områder som fx digitalisering og den grønne omstilling af danske virksomheder.
  • gennemføre analyser og foresights, der afdækker teknologibehov herunder anvende viden fra de 17.000 årlige kunder som et pejlemærke for behov i dansk erhvervsliv.
  • styrke formidlingen af GTS-tilbud på diverse platforme.
  • Indgå i tværgående sammenhænge, hvor GTS gør en forskel fx i klynger og i “Partnerskab for Viden og Vækst”.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til ”Partnerskab – GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem”.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til partnerskab

Nyt robotkoncept gør det både nemmere og mere effektivt at programmere robotter

Teknologisk Institut har været en del af et fireårigt forskningsprojekt, som satte sig for at forenkle robotprogrammering. Nu er projektet nået i mål, og resultatet kan blive et yderst værdifuldt værktøj i fremtidens programmering af…

Stort partnerskab skal gøre SMV´erne mere cirkulære

Projektet ”Closing The Loop” skal sikre at, SMV’er bruger færre ressourcer og skaber mindre affald. Målet er at reducere affaldsmængden med 3,3 mio. tons på tre år og CO2 ækvivalenter med 90.000 tons om året ved at skabe…

GTS-Institut indgår i EU-samarbejde om germansk sprogmodel

I et EU-forskningsprojekt skal Alexandra Instituttet udvikle en germansk sprogmodel, der skal mindske afhængigheden af engelsksprogede sprogmodeller som ChatGPT, da disse i høj grad er drevet af kommercielle interesser i USA, og dermed…

GTS-institut deltager i projekt, der skal teste fremtidens flydende vindmøller

I et nyt projekt etableres et testlab for flydende vindmøller hos DHI i Hørsholm. Laboratoriet rummer vind, bølger og en modelvindmølle. Samtidig kobles målingerne direkte til beregningsmodeller i en ’Digital Twin’-løsning.…

GTS-institut projektleder i nyt partnerskab om genanvendelse af plastaffald

Over halvdelen af alt plastaffald ender i dag i forbrændingsanlæg, fordi det ikke egner sig til genanvendelse. Nu skal et nyt projekt, ledet af Teknologisk Institut, sørge for, at beskidt og sammensat plastaffald kan genanvendes.

Vil samle branchen om højere brandsikkerhed til søs

I de seneste 10 år, er antallet af skibsbrande steget. Med dette er der kommet et skærpet fokus på udfordringen ved f.eks. batteribrande, men ingen interessenter kan løse problemet alene. DBI arbejder for at samle branchen og hæve…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk