Partnerskab

GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Partnerskab

For at overkomme de komplekse samfundsudfordringer, vi står overfor i dag, kræver det større partnerskaber, hvor alle trækker i samme retning og byder ind på tværs af brancher og sektorer.

Den viden, der hentes fra GTS-institutternes unikke position i innovationssystemet (mellem forskning og marked med mere end 17.000 årlige kunder) samt fra de indsatsområder, der arbejdes med i de fire-årige resultatkontrakter, kan sættes mere i spil i udviklingen af fremtidens innovationssystem.

Derfor er partnerskaber et indsatsområde i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at udbygge vores rolle som en anerkendt strategisk partner i udviklingen af det danske innovationssystem i et tæt samarbejde med vores vigtigste interessenter: UFM, EM, fonde og store erhvervsorganisationer samt universiteter.
  • at GTS-institutterne opnår en position som ”Teknologiens og innovationens stemme”.

Det skal ske ved at:

  • levere et øget impact med afsæt i de nye resultatkontrakter til gavn for dansk innovation på både virksomheds- og sektorniveau.
  • udbygge vores tilbud på politisk prioriterede områder som fx digitalisering og den grønne omstilling af danske virksomheder.
  • gennemføre analyser og foresights, der afdækker teknologibehov herunder anvende viden fra de 17.000 årlige kunder som et pejlemærke for behov i dansk erhvervsliv.
  • styrke formidlingen af GTS-tilbud på diverse platforme.
  • Indgå i tværgående sammenhænge, hvor GTS gør en forskel fx i klynger og i “Partnerskab for Viden og Vækst”.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til ”Partnerskab – GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem”.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til partnerskab

Dansk droneteknologi skal bekæmpe Europas voksende skovbrande

I takt med klimaforandringerne, bliver naturbrande i Europa mere hyppige. Tre virksomheder – heriblandt to danske – er gået sammen om at udvikle en droneløsning med kunstig intelligens, der skal give brandmænd bedre odds til at vinde…

Brugt elektronik og elektronikaffald skal i højere grad genbruges

I et nyt projektpartnerskab, CirkEL, vil aktører fra elektronikindustrien øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter, for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri.

Fossilfri gødning og skibsbrændstof skal produceres med grøn energi

Et nyt internationalt projekt. DARE2X, arbejder for at gøre det muligt at producere fossilfri ammoniak til gødning og brændstof, ved hjælp af Power-to-X. Projektet er finansieret af Horizon Europe.

GTS-konference om fremtidens grønne brændsler samler branchen

Danmark har et stort potentiale for at blive leverandør af løsninger til Power-to-X. Det var der bred enighed om, da fire GTS-institutter afholdt konference om skalering af fremtidens grønne brændsler. 150 deltagere fra hele værdikæden…

Samarbejde styrker broen mellem videninstitutioner og forsvaret

I et samarbejde mellem Danmarks universiteter og fem GTS-institutter vil man oprette et Nationalt Forsvars-Teknologisk Center, der skal øge samarbejdet med industrien og forsvaret. Centeret skal bl.a. være med til at sikre Danmarks…

GTS-institut med i ny rammeaftale om digital grøn omstilling

For at kunne lykkes med den grønne omstilling er der behov for at kunne forudse energibehov. I en ny rammeaftale med Energinet trækkes der derfor på danske IT-kompetencer inden for bl.a. kunstig intelligens, for at sikre en succesfuld…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk