Hjem / Institutter / Teknologisk infrastruktur

Teknologisk infrastruktur

Som en del af GTS-rollen opbygger GTS-institutterne på egen hånd test, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU-faciliteter), som fungerer som en slags teknologisk deleordning for dansk erhvervsliv. Disse faciliteter indgår ofte i institutternes virksomhedssamarbejde.

For mange – især små og mellemstore virksomheder – er det alt for kostbart at investere i TDU-faciliteter. Derfor giver det god mening at GTS-institutterne opbygger faciliteter til glæde for mange virksomheder. Det gør det muligt for langt flere virksomheder at arbejde med innovation.

Det har altid været en nøgleopgave at opbygge og vedligeholde TDU-faciliteter, hvor erhvervslivets nye ideer og processer kan testes på alle leder og kanter, inden de er markedsklare. Desuden gennemfører GTS-institutterne en række test med henblik på dokumentation og certificeringer. Denne uvildige dokumentation er afgørende for, at virksomhederne kan sælge deres produkter globalt.

TDU-faciliteterne er til rådighed for alle virksomheder på kommercielle vilkår. Desuden kan de indgå som et led i et forsknings- og udviklingsprojekt.

Finansieret af egen lomme

Det er GTS-institutterne selv, der finansierer etablering og drift af faciliteterne, men det er muligt at bruge resultatkontraktmidler til opbygning af de specialkompetencer, det kræver at bruge dem.

Et forsigtigt skøn er, at virksomheder har adgang til TDU-faciliteter for mere end 2. mia. kr. hos GTS-institutterne. Alene i 2020 investerede GTS-institutterne for 150 mio. kr. i nye faciliteter.

Overblik over GTS-faciliteter

For at skabe et overblik over GTS-institutternes TDU-faciliteter – og gøre det nemmere at finde frem til relevante faciliteter – er der oprettet en hjemmeside med en beskrivelse af omkring 140 af de TDU-faciliteter, som virksomheder kan bruge i deres arbejde med innovation. Hjemmesiden bliver hele tiden suppleret med nye beskrivelser.

En række af faciliteterne kan bruges af virksomheder i den grønne omstilling, som er et særligt indsatsområde for GTS-institutterne.

Tjek hjemmesiden ud her

Ønsker du mere information, kontakt

Ragnar Heldt Nielsen
Direktør i GTS-foreningen

Tlf: 45 16 26 26
Mail: rhn@gts-net.dk