Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

Digitalisering af serviceydelser skal gøre SMV’er mere bæredygtige

Et nyt projekt, finansieret af Industriens Fond, skal hjælpe virksomheder med at skifte fokus og arbejde mere med servitization og innovative servicekoncepter. I projektet indgår flere GTS-institutter.

Dansk droneteknologi skal bekæmpe Europas voksende skovbrande

I takt med klimaforandringerne, bliver naturbrande i Europa mere hyppige. Tre virksomheder – heriblandt to danske – er gået sammen om at udvikle en droneløsning med kunstig intelligens, der skal give brandmænd bedre odds til at vinde…

MADE Årsdag: Vejen til fremtidens produktion

Onsdag d. 17. maj afholdes MADE Årsdag 2023, hvor du vil kunne opleve state-of-the-art viden, der styrker og fremtidssikrer både store og små virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed.

GTS-institutter skal hjælpe industrien med at indføre kunstig intelligens

Teknologisk Institut skal være den danske EU-spydspids til at levere test- og forsøgsfaciliteter til robot- og teknologivirksomheder, som skal indføre kunstig intelligens i produktionen. Målet er at gøre Danmark og resten af det europæiske…

MADE Innovationskonference: Forsyningskæder, der kan modstå uforudsete hændelser

Tirsdag d. 7. marts kan du deltage i en MADE innovationskonference, der sætter fokus på, hvordan den nyeste forskning kan hjælpe produktionsvirksomheder med at få robuste forsyningskæder.

Ny rapport konkluderer: Muligt at sikre færger mod elbilbrande

El- og hybridbiler opfører sig mere problematisk ved brand end konventionelle biler. Med det rette udstyr, den rette træning af besætningen og et effektivt samarbejde med landberedskaberne er det dog muligt at håndtere brændende el- og…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk