Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

NIS2: Bliv klædt på til at håndtere de nye krav til cybersikkerhed

NIS2-direktivet kræver, at virksomheder ikke kun sikrer deres egen cybersikkerhed, men også nøje vurderer sikkerheden hos deres leverandører og serviceudbydere. DBI’s sikkerhedsrådgiver Andreas P. Norstedt gør os klogere på, hvordan man…

Folkemødedebat: Skal danske sprogmodeller gøre os uafhængige af tech-giganter?

Som et lille sprogområde står Danmark over for udfordringer med sprogmodeller. Uden danske modeller bliver vi afhængige af store internationale tech-giganter.

Nyt værktøj skal fjerne brandbarrierer for grønnere skibsfart

Den grønne omstilling af den maritime sektor kræver klare standarder og retningslinjer for brandsikkerhed. Særligt når nye skibstyper skal kunne sejle på grønne brændstoffer som metanol, ammoniak eller brint.

Kom og vær med i GTS-debatter på folkemødet

Er du på Folkemødet på Bornholm, så grib muligheden for at være med i tre spændende GTS-debatter, hvor vi spørger: Er der brug for danske sprogmodeller? Skal flere virksomheder i gang med innovation? Og er der en modsætning i ønsket om…

Brandtests baner vejen for mere biobaseret byggeri

Forskningsprojektet Wood:UpHigh, ledet af DBI, har udviklet et vigtigt videnskatalog om biobaseret byggeri. Projektet har genereret 10 testrapporter, der nu er frit tilgængelige for byggebranchen, og som tilbyder afgørende data om…

Rekordstore havvindmøller testes

Vindindustrien vokser, og det samme gør selve vindmøllerne. En ny klasse af rekordstore havvindmøller er under udvikling, og i den forbindelse har FORCE Technology bidraget med udførelsen af de komplicerede tests.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk