Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

Whitepaper: Standardisering af lyd, lydopfattelse og akustik

I et nyt omfattende whitepaper om standardisering inden for lydopfattelse, elektroakustik, bygningsakustik og akustisk støj, gør FORCE Technology os klogere på de nyeste standarder inden for måling og test af lyd.

Ny rapport viser muligheder og udfordringer for fremtidens spildevandsbehandling

En netop udgivet rapport fra Teknologisk Institut viser, at de danske rensningsanlæg ikke har taget stilling til, hvordan miljøfarlige stoffer skal renses ud af spildevandet. Uklarhed om lovgivningen og manglede viden om tekniske løsninger…

Seminar: Hvilke faktorer påvirker støjen?

Når et nyt anlæg som fx en motorvej eller vindmøllepark planlægges, sker det aldrig uden en forudgående visuel illustration. Men sjældent undersøges det, hvordan anlægget kommer til at lyde, og hvor meget støj det vil påføre naboer til…

Undgå skimmelsvamp efter stormflod

Teknologisk Institut gør opmærksomme på risikoen for udviklingen af skimmelsvamp i bygninger efter den seneste stormflod. Her giver GTS-instituttet bl.a. gode råd til, hvad du bør være opmærksom på.

Vil samle branchen om højere brandsikkerhed til søs

I de seneste 10 år, er antallet af skibsbrande steget. Med dette er der kommet et skærpet fokus på udfordringen ved f.eks. batteribrande, men ingen interessenter kan løse problemet alene. DBI arbejder for at samle branchen og hæve…

Verdens første energi-ø testes hos DHI

Fredag den 13. oktober fik DHI besøg i Danmark af den belgiske energiminister, Tinne Van der Straeten, der kom for at se den store model af verdens første energi-ø, Princess Elisabeth Island, som DHI har bygget i virksomhedens…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk