Debatindlæg: Flere gode ideer skal finde vej til markedet

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Danmark og resten af verden står i en økonomisk krise med stigende priser og inflation. For at komme godt ud af krisen, er det vigtigt, at den kommende regering sikrer, at vi kan fastholde danske jobs og skabe en grøn og bæredygtig vækst. Det kalder på et innovations- og erhvervsfremmesystem i topform.

At meget faktisk virker, er Nordicco A/S fra Fredericia et godt eksempel på. Under corona-krisen opstod en god idé om en viradræbende ventilator. Med økonomisk støtte fra Innovationsfonden og i et tæt samarbejde med et GTS-institut blev ideen omsat til et konkret produkt – en energivenlig ventilator, der eliminerer luftbåren smitte fra bakterier og vira – herunder coronavirus.

Undervejs i udviklingen af produktet har virksomheden samarbejdet med Teknologisk Institut. Det var bl.a. test her, der beviste, at teknologien virker, som den skal. Denne dokumentation har åbnet markedet for den nye løsning. Ikke bare i Danmark, men også i USA.

For Dennis Thomsen, stifter og CEO i virksomheden, er det afgørende at kunne tilgå tilskudsmidler fra Innovationsfonden og GTS-kompetencer. Det hænger sammen med, at det som en mindre virksomhed er umuligt at have alle kompetencer på egen hånd.

De syv GTS-institutter (Teknologisk Institut, FORCE Technology, DBI m.fl.) har netop fokus på at rette op på de markedsfejl, der opstår, når virksomheder ikke selv kan tage den risiko, der er forbundet med at opbygge den nødvendige kapacitet til innovation. På den måde fungerer GTS som en ekstern forsknings- og udviklingsafdeling for danske SMV’er.

Men det er dyrt at opbygge og drive testfaciliteter. Og med de politiske ambitioner inden for grøn omstilling, opstår flere krav til faciliteter, der kan bringe nye grønne teknologier hele vejen igennem værdikæden. Vi kommer altså ikke uden om at investere yderligere i testfaciliteter, hvis Danmark skal forblive i den innovative superliga.

Derfor anbefaler vi, at en ny regering støtter op om en national strategi for ”Danmark som testland”, som foreslået af forskningsalliancen (DI, IDA, ATV og Dansk Metal). Der er brug for at afdække, hvor vi i dag står stærkt, og hvor der er brug for at udbygge Danmark som testland.  Uden de nødvendige faciliteter til test og den tilhørende viden risikerer vi at spænde ben for fremtidens gode ideer.

Artiklen har været bragt af Dagbladet Fredericia

Foto: GTS-foreningen


Nu får SMVerne råd til kunstig kundeintelligens

SMV’en Raptor Services har i samarbejde med et GTS-institut licenseret sin AI-platform, så små og mellemstore virksomheder også får adgang til teknologien. Dette skaber nye muligheder for mindre virksomheders brug af data.Read more


Ammoniak i stedet for olie: SMV får viden til grøn omstilling

Efter et MADE Demonstrationsprojekt, kan SMV’en Betech nu dokumentere, at flere af virksomhedens pakninger kan modstå flydende ammoniak, som er et fossilfrit alternativ til olie i skibsmotorer.Read more


Fra gamle vindmøllevinger til nye produkter

Vindmøllevinger der er udtjente, udgør et affaldsproblem. Det vil SMV’en Clenflex løse ved at adskille og genanvende glasfiber og bindemiddel til nye produkter. Et MADE Materiale Demonstrationsprojekt har bidraget med vigtig viden.Read more


Remanufacturing: I fremtiden bliver dine gamle sko genoplivet af robotter

Brugen af gamle dele i fremstillingen af nye produkter, kan være en af nøglerne til grøn omstillingssucces i produktionsvirksomheder. I denne artikel får du et overblik over begrebet remanufacturing.Read more


Hvordan kan du omgå komponentmangel?

Mangel på komponenter er en udfordring for udviklere og producenter af elektronikprodukter. Denne artikel ser nærmere på, hvordan du kan omgå komponentmanglen på kort og lang sigt.Read more


Nye muligheder for kvalitetskontrol af 3D-printet metal ved hjælp af 3D-røntgen CT

Ved hjælp af nyudviklet teknologi, er det nu muligt at kontrollere store metalemner med en indtil nu uset høj kvalitet, ved hjælp af 3D-røntgen CT. Hermed er det nu muligt at undersøge emner for fejl, ved brug af ikke-destruktive metoder.Read more


Informationsmøde: MADE Produktionsnetværk: IoT og industrielle sensorer

Kom med til informationsmøde om MADE’s produktionsnetværk om ’IoT og industrielle sensorer’, og bliv inspireret af, hvordan andre virksomheder bruger integrerede IoT-løsninger og sensorsystemer.Read more


Overvågning af tekniske installationer skåner miljøet

ReMoni er en dansk opstartsvirksomhed fra 2014, der har udviklet en sensor og en kunstig intelligens, som gør det hurtigt og let at overvåge tekniske installationer. Med overvågningen er det muligt at fjerne eller reducere spild af energi og vand i bygninger og i produktionen. Løsningen er implementeret på det danske marked.Read more


Elektrificering af energitung industri er på vej

Med en ny generation af højtemperaturvarmepumper, der kan yde op til 160 °C, er det muligt at hjælpe energitunge virksomheder med at blive fossilfri og samtidig sænke deres energiforbrug.Read more


Miljøstyrelsen og DHI vinder Juryprisen hos Geoforum

DHI A/S og Miljøstyrelsen vandt Juryprisen til Geoforums Kortdage 2022 for løsningen klimalavbund.dk. Hjemmesiden giver bl.a. adgang til indgående data om kulstofrige lavbundsjorder.Read more


Erhvervsfremstød skal hjælpe danske virksomheder ind på det vietnamesiske vindmøllemarked

Sammen med mere end 35 førende danske virksomheder deltog GTS-institut i denne uge i et dansk erhvervsfremstød i Vietnam, hvor også Kronprinseparret deltog.Read more