En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man ikke kendte til – bl.a. ved hjælp af gode testfaciliteter.

Da en boligforening i Humlebæk i Nordsjælland sidste forår fik foretaget et brandtjek af DBI, fik foreningen sig en ubehagelig overraskelse. I de brandmæssige adskillelser mellem lejlighederne og mellem etagerne var kabler og rørgennemføringer nemlig ikke lukket af. Dermed var der risiko for, at en potentiel brand ville sprede sig i bygningen til andre lejligheder eller flugtveje.

”Byggeriet er ikke nyt, men når der over tid bliver renoveret, udskiftet rør eller f.eks. lagt internetkabler ind, ser vi desværre ofte, at de gennemføringer ikke bliver lukket. Mange steder lever de ikke op til kravet om, at en gennemføring ikke må nedsætte konstruktionens brandtekniske modstandsevne”, siger Brian Mailund, der er funktionsleder i Brandteknisk Driftsrådgivning i DBI.

Efter brandtjekket fik de i alt 200 boliger besøg af håndværkere, der lukkede de mange gennemføringer. Og for at sikre, at problemet nu var løst, bad boligforeningen igen DBI komme på besøg.

Om igen eller test

Men det blev til endnu en ubehagelig overraskelse for boligforeningen. For materialet, der var anvendt til at lukke gennemføringerne, var ikke klassificeret til den anvendelse. Dermed stod boligforeningen i den situation, at arbejdet faktisk skulle gøres om, hvis man ville leve op til de præaccepterede løsninger.

Da DBI imidlertid også har fokus på, hvordan man producerer brandteknisk dokumentation med reglerne i BR18, var der måske en nemmere løsning for boligforeningen. En af mulighederne er at foretage en brandtest for at se, om man lever op til funktionskravet, selvom man ikke lever op til de præaccepterede løsninger. Derfor blev både DBI’s brandrådgivere og ingeniører fra brandtestafdelingen involveret i sagen.

Hurtigere og billigere

”Allerede 3 uger senere testede vi skummen efter EN 1366-3 i 60 minutter i 150 mm beton. Resultatet var positivt, og under de givne forudsætninger levede produktet op til 60 minutters beskyttelse”, fortæller Christian Bjerglund Andersen, der er funktionsleder i DBI Brandtest.

Dermed var der fremskaffet tilfredsstillende dokumentation – og sågar langt hurtigere, end hvis skummen var blevet fjernet og erstattet i de 200 lejligheder.

”DBI’s tværfaglighed og bredde reddede dagen for kunden. Vi har mange kompetencer på tværs af afdelingerne, så vi kunne hurtigt tilbyde en løsning og endte med at komme i mål”, siger Christian Bjerglund Andersen.

Læs hele artiklen hos DBI her

Foto: DBI