Der investeres i disse år massivt i udvikling af kvanteteknologi, og det forventes, at kvanteteknologien over de kommende år vil revolutionere vores samfund. I nyt center for kvanteteknologi skal DFM bidrage til udvikling af målemetoder.

Det ultimative mål med det nye center for kvanteteknologi er fremstilling af en kraftfuld kvantecomputer, der kan spille en afgørende rolle inden for bl.a. udvikling af ny medicin, løsning af komplekse optimeringsproblemer samt cypersikkerhed.

Kvantecomputeren kan gøre nuværende krypteringsteknologier usikre, men kvantefysikken kan også udnyttes til at etablere nye og mere sikre kommunikationslinjer.

Dansk bidrag til NATO

Nye kvanteteknologier vil ikke kun få en stor indflydelse på vores hverdag, de vil også få afgørende betydning for den geopolitiske udvikling. Udviklingen af kvanteteknologi er derfor et af de højest prioriterede områder for NATO-alliancen.

Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet har sammen med Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og GTS-instituttet DFM tilbudt NATO at bidrage med et kvanteteknologisk testcenter og acceleratorsite. Dette danske bidrag er nu blevet udvalgt af NATO til implementering.

DFM vil bidrage til det kvanteteknologiske testcenter med udvikling af nye målemetoder inden for bl.a. karakterisering af kvantematerialer på nanoskala samt test af komponenter og systemer til kvantekryptering og kvantesensing.

Læs artiklen hos DFM her

Foto: DFM