Danmark er blevet udvalgt af NATO til at opstille et acceleratorsite og testcenter, der skal arbejde med udvikling af kvanteteknologier. Centeret forankres på Niels Bohr Instituttet, med bidrag fra bl.a. DTU, AU og et GTS-institut.

Evnen til og muligheden for at udvikle nye teknologier er afgørende i den globale konkurrence mellem stormagter og kan påvirke den geopolitiske udvikling og globale magtbalance. Kvanteteknologi, kunstig intelligens og andre nye og disruptive teknologier vil ændre måden, vi lever på.

NATO’s stats- og regeringschefer har derfor på topmødet i 2021 gjort teknologiudvikling til et af de højest prioriterede områder for Alliancen, bl.a. med initiativet NATO’s Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). DIANA skal bidrage til at bevare NATO’s teknologiske forkant ved at fremme udviklingen af nye og disruptive teknologier i Alliancen.

Danmark har en international anerkendt styrkeposition på kvanteområdet og har derfor tilbudt at bidrage med et kvanteteknologisk testcenter og acceleratorsite. Det danske bidrag er nu udvalgt af NATO. Centeret forankres på Niels Bohr Instituttet med bidrag fra DTU, AU og GTS-instituttet DFM – Danmarks Nationale metrologiinstitut.

Dansk bidrag vil bestå af to elementer:

1. En accelerator (inkubator), der er et uddannelses- og mentorforløb typisk over 12-18 mdr. Forløbet skal gøre virksomhedernes nye teknologiske løsninger modne til det kommercielle marked. Der kan bl.a. blive afholdt workshops om forretningsudvikling og rådgivet om patentforhold, markedsudvikling osv.

2. Et testcenter og fabrikationsenhed, der består af fysiske laboratorier og testfaciliteter, hvor nye innovative idéer kan udvikles og testes. Det kan eksempelvis være udvikling og test af fysiske komponenter til kvantesensorer, kvantekrypteringsenheder eller kvantecomputere.

Om DIANA-initiativet – Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)

Som en del af NATO-2030 dagsordenen skal DIANA-initiativet bidrage til at bevare NATO’s teknologiske forkant ved at fremme udviklingen og optaget af nye og disruptive teknologier i Alliancen.

DIANA udgør ét af to konkrete teknologifokuserede initiativer i NATO-2030. De fysiske komponenter i DIANA udgøres af testcentre og acceleratorer for startupvirksomheder, der udvikler teknologier, som kan bidrage til Forsvarets og alliancens videns-, kompetence- og kapacitetsopbygning.

DIANA realiseres ved at der etableres testcentre og acceleratorsites i en række udvalgte medlemslande.

Danmark bidrager til DIANA med et acceleratorsite og testcenter. Det forankres ved Niels Bohr Instituttet, støttet af andre danske universiteter (DTU og AU), GTS-instituttet DFM (Danmarks Nationale metrologiinstitut) og erhvervslivet, herunder med rådgivning og sparring fra Novo Nordisk Fonden og BioInnovation Institute.

Du kan læse mere i den fulde artikel her

Du kan læse mere om DFM her

Foto: Jumpstory