Boligforeninger kan selv gøre en indsats for at øge brandsikkerheden i deres ejendomme. Derfor lancerer Social- og Boligstyrelsen nu en kampagne, der giver tips til, hvad man skal være opmærksom på i tagrummet i etagebyggeri. Et af landets GTS-institutter har i den forbindelse bidraget med en vejledning om brandsikre tage.

Social- og Boligstyrelsens kampagne ’Brug øverste etage’ retter sig mod bygningsejere og bestyrelser i boligforeninger, som med nogle enkle gode råd selv kan foretage tjek af tagetagen og dermed øge brandsikkerheden i deres ejendom.

Kampagnen byder bl.a. på DBI’s vejledning om de hyppigst forekommende fejl i udførelsen af tagrenoveringer og instrukser i, hvordan man gennemgår tagrum og tagkonstruktioner for at sikre mod brandspredning. Herudover anbefales, at tagrummet indgår i ejendommens drifts- og vedligeholdelsesplan, så man sikrer systematisk tjek af brandsikkerheden.

Kampagne udløst af storbrand

Baggrunden for brandsikringskampagnen er den famøse tagbrand i en etageboligejendom i Vanløse i marts 2022. For branden, der brød ud på loftet, spredte sig med lynets hast hen over taget og flere etager ned i byggeriet. Resultatet blev 130 beskadigede lejligheder fordelt på 16 opgange, en totalskadet bygning og 90 hjemløse familier.

DBI undersøgte brandforløbet for Bolig- og Planstyrelsen, og her blev det klart, at branden formentlig kunne have været begrænset til få opgange, hvis blot bygningen havde været opført og vedligeholdt som angivet i byggetilladelsen fra 1937, og der havde været udført brandmæssige adskillelser i spidsloftet og over lejlighedsskel mod tagdækningen.

Fejl i brandsikringen i hver tredje bygning

Siden branden har både brandeksperter og beboere i etageejendomme spekuleret på, hvordan det står til med brandsikkerheden i lignende ejendomme, og hvor stor risikoen mon er for en gentagelse af storbranden.

”De mange brandtjek i etagebyggeri, som DBI har udført siden branden, viser dog, at ca. hver tredje bygning har fejl i brandsikringen. Med kampagnen har boligforeninger nu et værktøj til at vurdere brandsikkerheden i deres ejendomme. Men er man det mindste i tvivl, bør man kontakte en brandrådgiver, der kan gennemgå brandsikkerheden i bygningen”, siger Ib Bertelsen, direktør i DBI.

Læs mere hos DBI her

Illustration: Social- og Boligstyrelsen