El- og hybridbiler opfører sig mere problematisk ved brand end konventionelle biler. Med det rette udstyr, den rette træning af besætningen og et effektivt samarbejde med landberedskaberne er det dog muligt at håndtere brændende el- og hybridbiler på færger. Det er konklusionen på projektet ELBAS, som et GTS-institut har stået i spidsen for.

Der er ikke grund til at gå i panik, hvis man befinder sig på en færge, hvor der udbryder brand i en elbil. I hvert fald ikke, hvis rederiet har forholdt sig til den nye virkelighed, hvor el- og hybridbiler med store batterier er at finde på bildækket. Det er den helt korte konklusion på DBI-projektet ELBAS, der netop er blevet afsluttet.

Formålet med projektet var at undersøge, hvad der sker, hvis en el- eller hybridbil bryder i brand ombord på en færge til havs. For med de store batterier opfører de nye biler sig ikke som konventionelle biler ved brand, men kan være sværere at slukke, ligesom de også kan blusse op igen og udlede mange giftstoffer ved brand. Desuden så projektet nærmere på, hvilke slukningsmetoder og -anlæg der egner sig bedst til sådan et scenarie, og hvilken træning af besætningen der evt. er nødvendig for at håndtere risikoen.

”Vi så på den menneskelige faktor, hvilken træning og procedurer der findes i dag, og hvilket kendskab besætningen har til risici og farer ved brande i elbiler. Herudover undersøgte vi, hvilke løsninger der findes og er på vej til hurtig detektering og bekæmpelse af batteribrande i elbiler, som samtidig kan anvendes som supplement til de eksisterende anlæg på færgerne”, siger Alexander B. Kleiman, der er Project Manager hos DBI og stod i spidsen for ELBAS.

Giver konkrete anbefalinger

DBI foretog ligeledes en række tests på et simuleret bildæk. Dels for at indsamle data til simuleringer af elbil-batteribrande under de omstændigheder, dels for at teste de forskellige slukningsløsninger i praksis og dels for at undersøge behovet og fordelene ved træning af besætningen.

Den brede tilgang blev valgt specifikt for at give et samlet billede af, hvordan man som rederi håndterer brandsikkerheden for biler med store batterier. I takt med at der er kommet flere af den type biler på veje og færger, er det nemlig viden, som de danske færgerederier efterspørger. Konklusionerne fra både det menneskelige og tekniske område er således blevet til en række konkrete anbefalinger til de danske færgerederier.

”Projektets anbefaling til rederierne er ganske enkelt at foretage en risikovurdering, fordi det er en ny type køretøjer på bildækket. Derudover anbefaler vi vandtåge- eller sprinkleranlæg kombineret med brandtæppe eller lokal brandslukning af besætningen, samtidig med at man søger til den nærmeste, egnede havn, hvor det professionelle beredskab kan overtage. Selvom bilerne opfører sig anderledes, er det håndtérbart at tilpasse beredskabet ombord til at klare situationen og øge sikkerheden”, siger Alexander B. Kleiman.

Læs hele artiklen på DBI’s hjemmeside, og se ELBAS-projektrapporten

Foto: DBI