Nu skal GTS-institutterne forme fremtidens teknologi til din virksomhed

I år kan GTS-institutterne søge om midler fra en pulje udbudt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for perioden 2025-2028, der går til at udvikle ny teknologi til gavn for danske virksomheder. Før de endelige ansøgninger gøres klar, fremlægger institutterne forslag til de områder, de gerne vil arbejde med. Read more


Lærerigt studiejob for en god sag!

Har du lyst til at være ansvarlig for at opdatere en digital platform over danske testfaciliteter, som Dansk Industri, Dansk Metal, Ingeniørforeningen, ATV og GTS-foreningen står bag? Og at bidrage til diverse kommunikationsopgaver? Read more


Ny drejebog for sikker Power-to-X er på vej

En ny, omfattende guideline om sikkerhed ved etablering af Power-to-X-anlæg skal afhjælpe hindringer for den spirende branche. Drejebogen udkommer til juni. Read more


Ny stor bevilling baner vejen for brug af kunstig intelligens i flere virksomheder

AI Denmark får tilført yderligere 40 mio. kr. fra Industriens fond – bevillingen kommer oveni en tidligere bevilling på 35 mio. kr., og er dermed en af Fondens største. Formålet er at få flere danske SMV’er til at anvende kunstig intelligens og dermed styrke konkurrenceevnen. Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut er med i projektet. Read more


Analyse af levetiden for solcelleincertere

Kan man sige noget om forventet levetid ved at lave et par dages praktiske undersøgelser af elektroniske produkter? Det kan man faktisk, men det er med forbehold og væsentlige nuancer er budskabet fra FORCE Technology i denne artikel.Read more


Nyt projekt vil skabe cirkulær løsning for udbredt plasttype

Ambitionen med det nye projekt er at øge genanvendelse af plast fra køleskabe, madrasser, sko og vindmøllevinger. Det skal ske med udgangspunkt i en tidligere udviklet teknologi. I projektet indgår en række store virksomheder og videnspartnere, og Innovationsfonden investerer 12 mio, kr. i projektet.Read more


Fra Windows 98 og fastfrysning til 3D-visualisering

Clip-Lok SimPak har fået en prototype til ny software-løsning, som kan mindske fejl og effektivisere produktionen af deres retur- og transportkasser. Alexandra Instituttet har bidraget i udviklingsarbejdet.Read more


GTS-evaluering – nye muligheder!

I dette notat samler GTS-foreningen de vigtigste pointer og anbefalinger fra GTS-evalueringen suppleret med de behov og potentialer, som vi i GTS ser, kan styrke fremtidens GTS-indsats. Read more


Ny klynge i klassen

Det danske virksomhedsnetværk, BigScience.dk, er netop blevet udnævnt til ”bronzeklynge” af EU. BigScience.dk er et netværk med 350 medlemmer, der arbejder med at hjælpe danske virksomheder til kontrakter på de store forskningsfaciliteter som fx ESS, the European Spallation Source i Sverige. Read more


Ny analyse giver en status for Power-to-X i Danmark

I analysen er der bl.a. fokus på nogle af de barrierer, der kan gøre det svært at nå i mål med Power-to-X. 8 ud af 10 peger på, at test og demonstration i stor skala er af vital betydning for at blive markedsklar. Read more


Nyt EU-projekt samler aktører inden for AI

Stort EU-projekt samler førende aktører inden for AI. De skal sammen udvikle fremtidens tillidsvækkende og CO2-reducerede kunstige intelligens – og føre AI ind i en grønnere og mere pålidelig retning. Teknologisk Institut repræsenterer Danmark i projektet. Read more


Løsning, som GTS-institut har bidraget til, er kommet på COP28's grønne klimadatabase

Droner og maskinlæring spiller en afgørende rolle for at kunne forlænge levetiden af Storebæltsbroen. Sund & Bælts anvendelse af de teknologier har nu ført til, at FN’s World Intellectual Property Organization (WIPO) fremhæver den som klimateknologi i deres flagskib-database “Green Technology Book". Alexandra Instituttet har bidraget i udviklingen af løsningen.Read more