GenstartNu projekt baner vejen for automatisering

Når man står overfor et automatiseringsprojekt, kan det for mange virksomheder være uoverskueligt. Sådan havde Kongskilde Industries det også. Men i regi af GenstartNU fik virksomheden hjælp til at komme i gang med deres automatiseringseventyr. Read more


Startup udvikler automatisk pode-robot

Verdens første automatiske pode-robot er udviklet af danske Lifeline Robotics. Vejen til at få godkendt sundhedsløsningen er lang, men i et MADE demonstrationsprojekt har FORCE Technology lagt grundstenene. Read more


Måling af emissioner i den grønne omstilling

I projektet ”Emissioner i den grønne omstilling”, der er støttet af resultatkontraktmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, arbejder FORCE Technology med at udvikle metoder til at måle emissioner i den grønne omstilling, bl.a. via Carbon Capture teknologi.Read more


ATV: Danmark står på en brændende platform

ATV har udgivet en rapport, der er et wake-up call til de danske politikere om at sætte Science & Engineering højere på den politiske dagsorden. Rapporten indeholder 30 forslag til, hvordan vi styrker Danmark i fremtiden. Der peges bl.a. på en yderligere investering i faciliteter til test og demonstration. Read more


Innovation og klynger

I 2022 begynder en ny strukturfondsperiode, der åbner for nye muligheder. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udmønte EU’s nye regionalfondsprogram i Danmark, som øremærker over 0,5 mia. kr. til innovation i SMV’er. Du inviteres til at give Erhvervsfremmebestyrelsen input til, hvordan indsatserne skal prioriteres. Read more


Der mangler testfaciliteter til den grønne omstilling

Nyt notat fra DFiR peger på, at der mangler forskningsinfrastruktur og faciliteter til at teste, udvikle og i sidste ende implementere grøn viden og teknologi. GTS glæder sig over, at DFiR tager diskussionen op. Read more


Virksomheder får opskriften på at tackle den næste krise

Industriens Fond står bag et nyt projekt ”Modstandsdygtig.DK”, der skal give SMV’er en konkurrencefordel i krisetider ved at træne deres evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på, der gør dem langt mere robuste, når den næste krise rammer. Fire GTS-institutter er med i projektet og skal stå for vejledning af virksomheder. Read more


Pulje til eksportfremmende digitale løsninger

Vil du gerne opstarte eller styrke din virksomheds eksport? Så er det nu muligt at søge om tilskud til privat rådgivning på 50.000-100.000 kr. til e-eksport og eksportfremmende digitale løsninger via SMV:Digital. Puljen åbner for ansøgninger fredag den 5. november kl. 9 og vil komme mellem 200 og 400 SMV'er til gode. Read more


Imprægnering skal brandsikre stråtækte facader

Stråtækte facader anses for at være gode for klimaet, men knapt så gode i tilfælde af brand. I samarbejde med flere eksterne partnere undersøger DBI derfor, om man kan bruge ler, kalk eller andre mineralske naturmaterialer til at imprægnere og brandsikre de bæredygtige facader. Read more


Forskningsaftale på plads

Alle partier står bag den nye aftale om fordeling af forskningsreserven, der især har fokus på grøn omstilling, digitalisering, sundhed og teknologi. GTS glæder sig over, at det i udviklings- og demonstrationsprogrammerne er muligt at få støtte til etablering af faciliteter til test og demonstration. Read more


SMV’er har effekt af et GTS-samarbejde

Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet har gennemgået 69 danske og udenlandske undersøgelser af virksomheders samarbejde med GTS-lignende organisationer. Studiet viser positive effekter for virksomheder, der samarbejder med GTS-institutter. Read more


Viden er det basale næringstof

Danmark er lykkedes! Vi er lykkedes med at skabe en stærk iværksætterkultur igennem målrettede initiativer fra idéskabelse til kapitalrejsning. Men det er ikke nok at være gode til at så frø. Vi er nødt til at blive langt bedre til at pleje væksten nænsomt, dosere vanding og sollys. Ellers får vi ikke de mange frø til at vokse. Read more