Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Metal Binder Jetting – gevinst for virksomheder med højvolumenproduktioner

En af de nyere teknologier inden for 3D-print er Metal Binder Jetting, der med sin skalérbarhed kan blive en rentabel og effektiv løsning for virksomheder med højvolumenproduktioner.

Drikkevand skal renses med naturlige mikroorganismer

Driftssikker og effektiv produktion af drikkevand afhænger af de helt rette fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold under sandfiltrering. Her kan et GTS-institut bidrage med ekspertviden og rådgivning.

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af digitale løsninger til gavn for både grøn omstilling og vækst. Fokus er på intelligente energiløsninger, der kan optimere samspillet mellem forskellige…

DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre

DBI har udviklet en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Det gør det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime…

Nye og spændende materialer til 3D-print – hvad er på vej og hvad rykker?

Materialeudviklingen inden for 3D-print er et område, der tiltrækker sig stor interesse. Et godt 3D-print afhænger nemlig ikke kun af den maskine, man printer på – det afhænger i høj grad også af de materialer, man bruger.

Electrochaea.dk designede og opførte et Power-to-Gas-anlæg med hjælp fra FORCE Technology

Hvordan vælger man de mest optimale materialer til et metan-pilotanlæg, og hvorfor virker nogle komponenter ikke som tiltænkt? Med svarene kan Electrochaea.dk fx stille krav til deres leverandører.

Udviklingsforløb hjalp CeramicSpeed med at sætte retningen for deres IoT-sikkerhed

CeramicSpeed har specialiseret sig i at producere kuglelejer til industrien og cykelsporten. De har samtidig udvidet forretningen med digitalt spor ved at lancere en app til cykelsporten og en kommende sensor til industrien. Derfor har de…

Teknologisk Institut bidrager til udviklingen af fossilfri ostevoks

Gennem to udviklingsprojekter har Teknologisk Institut hjulpet den danske virksomhed Procudan med at udvikle en ny ostevoks fremstillet af naturlige ingredienser, som potentielt halverer klimaaftrykket fra emballagen - den nye ostevoks…

Tre produktionsvirksomheder laver roadmap til bæredygtighed

LEGO Group, Kamstrup og Enemærke & Petersen har med hjælp fra FORCE Technology udviklet roadmaps til en grønnere produktion i et MADE Samarbejdsprojekt. Udfordringerne har været slående ens.

Er fremtidens læder baseret på æblerester?

Virksomheden Beyond Leather producerer LEAP, som er et meget alsidigt tekstilmateriale lavet af biprodukter fra bl.a. æbleproduktionen. Med et ønske om at skabe en bæredygtig fremtidig produktion af læder, har virksomheden samarbejdet med…

GTS-institut bidrager med viden om kunstig intelligens, der giver fynsk virksomhed helt nye forretningsmuligheder

Virksomheden MRN har i et MADE Demonstrationsprojekt sammen med Teknologisk Institut undersøgt muligheden for at automatisere kvalitetstjek med kameraer og kunstig intelligens. Detektering af labels på net med løg fik virksomheden til at…

GTS-Institut indgår i EU-samarbejde om germansk sprogmodel

I et EU-forskningsprojekt skal Alexandra Instituttet udvikle en germansk sprogmodel, der skal mindske afhængigheden af engelsksprogede sprogmodeller som ChatGPT, da disse i høj grad er drevet af kommercielle interesser i USA, og dermed…

GTS-institut projektleder i nyt partnerskab om genanvendelse af plastaffald

Over halvdelen af alt plastaffald ender i dag i forbrændingsanlæg, fordi det ikke egner sig til genanvendelse. Nu skal et nyt projekt, ledet af Teknologisk Institut, sørge for, at beskidt og sammensat plastaffald kan genanvendes.

Erhvervs-ph.d. hos GTS-institut: Udfordrer beregningsmetoder af miljøpåvirkninger indenfor cirkulær økonomi i byggebranchen

Hvordan skal vi vurdere de miljømæssige konsekvenser af cirkularitet i byggebranchen? Hvilke faldgruber er der? Og hvordan er det egentlig at lave et erhvervsforskerprojekt med et GTS-institut? Det er nogle af de ting, som erhvervsforsker,…

Genanvendelse af byggeaffald i betonproduktionen

I et nyt projekt er Teknologisk Institut gået sammen med Saint-Gobain Weber og RGS Nordic A/S om at udvikle en metode, som kan genbruge knust betonaffald. Genanvendelsen kan være et centralt led i at understøtte byggeriets grønne…

GTS-institut gør os klogere på risikovurderinger i brugen af grønne brændstoffer

I en ny video præsenterer FORCE Technology de væsentlige processer i risikovurderingen ved brug af grønne brændstoffer. Videoen tager afsæt i et igangværende projekt, hvor formålet er at vurdere og reducere risici ved anvendelsen af grønne…

Nyt projekt skal skabe fundamentet for bæredygtige byggefacader gennem brandtest

Den første fuldskala-facadetest i projektet BioFacades:UpHigh er netop blevet udført hos DBI. Efter 11 ½ minut nåede ilden op over anden flammeafbøjer, og konstruktionen dumpede dermed. Yderligere 9 tests vil følge i projektet, som skal…

Augmented reality er et værdifuldt værktøj

En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Metal Binder Jetting – gevinst for virksomheder med højvolumenproduktioner

En af de nyere teknologier inden for 3D-print er Metal Binder Jetting, der med sin skalérbarhed kan blive en rentabel og effektiv løsning for virksomheder med højvolumenproduktioner.

Drikkevand skal renses med naturlige mikroorganismer

Driftssikker og effektiv produktion af drikkevand afhænger af de helt rette fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold under sandfiltrering. Her kan et GTS-institut bidrage med ekspertviden og rådgivning.

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af digitale løsninger til gavn for både grøn omstilling og vækst. Fokus er på intelligente energiløsninger, der kan optimere samspillet mellem forskellige…

DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre

DBI har udviklet en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Det gør det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime…

Nye og spændende materialer til 3D-print – hvad er på vej og hvad rykker?

Materialeudviklingen inden for 3D-print er et område, der tiltrækker sig stor interesse. Et godt 3D-print afhænger nemlig ikke kun af den maskine, man printer på – det afhænger i høj grad også af de materialer, man bruger.

Electrochaea.dk designede og opførte et Power-to-Gas-anlæg med hjælp fra FORCE Technology

Hvordan vælger man de mest optimale materialer til et metan-pilotanlæg, og hvorfor virker nogle komponenter ikke som tiltænkt? Med svarene kan Electrochaea.dk fx stille krav til deres leverandører.

Udviklingsforløb hjalp CeramicSpeed med at sætte retningen for deres IoT-sikkerhed

CeramicSpeed har specialiseret sig i at producere kuglelejer til industrien og cykelsporten. De har samtidig udvidet forretningen med digitalt spor ved at lancere en app til cykelsporten og en kommende sensor til industrien. Derfor har de…

Teknologisk Institut bidrager til udviklingen af fossilfri ostevoks

Gennem to udviklingsprojekter har Teknologisk Institut hjulpet den danske virksomhed Procudan med at udvikle en ny ostevoks fremstillet af naturlige ingredienser, som potentielt halverer klimaaftrykket fra emballagen - den nye ostevoks…

Tre produktionsvirksomheder laver roadmap til bæredygtighed

LEGO Group, Kamstrup og Enemærke & Petersen har med hjælp fra FORCE Technology udviklet roadmaps til en grønnere produktion i et MADE Samarbejdsprojekt. Udfordringerne har været slående ens.

Er fremtidens læder baseret på æblerester?

Virksomheden Beyond Leather producerer LEAP, som er et meget alsidigt tekstilmateriale lavet af biprodukter fra bl.a. æbleproduktionen. Med et ønske om at skabe en bæredygtig fremtidig produktion af læder, har virksomheden samarbejdet med…

GTS-institut bidrager med viden om kunstig intelligens, der giver fynsk virksomhed helt nye forretningsmuligheder

Virksomheden MRN har i et MADE Demonstrationsprojekt sammen med Teknologisk Institut undersøgt muligheden for at automatisere kvalitetstjek med kameraer og kunstig intelligens. Detektering af labels på net med løg fik virksomheden til at…

GTS-Institut indgår i EU-samarbejde om germansk sprogmodel

I et EU-forskningsprojekt skal Alexandra Instituttet udvikle en germansk sprogmodel, der skal mindske afhængigheden af engelsksprogede sprogmodeller som ChatGPT, da disse i høj grad er drevet af kommercielle interesser i USA, og dermed…

GTS-institut projektleder i nyt partnerskab om genanvendelse af plastaffald

Over halvdelen af alt plastaffald ender i dag i forbrændingsanlæg, fordi det ikke egner sig til genanvendelse. Nu skal et nyt projekt, ledet af Teknologisk Institut, sørge for, at beskidt og sammensat plastaffald kan genanvendes.

Erhvervs-ph.d. hos GTS-institut: Udfordrer beregningsmetoder af miljøpåvirkninger indenfor cirkulær økonomi i byggebranchen

Hvordan skal vi vurdere de miljømæssige konsekvenser af cirkularitet i byggebranchen? Hvilke faldgruber er der? Og hvordan er det egentlig at lave et erhvervsforskerprojekt med et GTS-institut? Det er nogle af de ting, som erhvervsforsker,…

Genanvendelse af byggeaffald i betonproduktionen

I et nyt projekt er Teknologisk Institut gået sammen med Saint-Gobain Weber og RGS Nordic A/S om at udvikle en metode, som kan genbruge knust betonaffald. Genanvendelsen kan være et centralt led i at understøtte byggeriets grønne…

GTS-institut gør os klogere på risikovurderinger i brugen af grønne brændstoffer

I en ny video præsenterer FORCE Technology de væsentlige processer i risikovurderingen ved brug af grønne brændstoffer. Videoen tager afsæt i et igangværende projekt, hvor formålet er at vurdere og reducere risici ved anvendelsen af grønne…

Nyt projekt skal skabe fundamentet for bæredygtige byggefacader gennem brandtest

Den første fuldskala-facadetest i projektet BioFacades:UpHigh er netop blevet udført hos DBI. Efter 11 ½ minut nåede ilden op over anden flammeafbøjer, og konstruktionen dumpede dermed. Yderligere 9 tests vil følge i projektet, som skal…