Hos Teknologisk Institut i Taastrup kan virksomheder nu få glæde af en af de mest avancerede indeklimalaboratorie-faciliteter i verden, der bl.a. tilbyder fleksible og økonomisk fordelagtige tests.

Af Alexander Tonnesen, GTS-foreningen

I Maj 2022 åbnede Teknologisk Institut dørene til det nye HVAC-indeklimalaboratorium, som er et af de mest avancerede af sin slags i verden.

Laboratoriet består af et stort rum på 72 m2, der kan inddeles i to identiske rum, der hver måler 36 m2. I laboratoriet er det muligt at rykke rundt på vægge, gulve og lofter og simulere forskellige belastninger, som kulde, solvarme og luftkvalitetsmæssige forhold.

Fleksibilitet er den helt store kvalitet

Laboratoriet er opbygget således, at det fungerer som et slags rum-i rummet, der kan styres fra alle sider. Her er der mulighed for at indbygge forskellige typer testemner, der så kan udsættes for de belastninger man ønsker at teste for.

Overfladerne i laboratorierummet er dækket af over 800 isolerende plader, som er dækket af en aluminiumsoverflade. En række af disse plader kan indstilles til forskellige temperaturer uafhængigt af hinanden, hvilket giver en enorm fleksibilitet når man skal udføre tests.

Hvis man for eksempel vil simulere et rum hvor solen står ind gennem vinduet, er det muligt at indstille plader på væggen til en køligere temperatur, for at simulere glasoverfladen. Her kan man så indstille plader på gulvet til en varmere temperatur, for at simulere den del af gulvet som solen står direkte ind på. Laboratoriet giver altså mulighed for at simulere meget specifikke situationer under realistiske forhold.

Samtidig understøttes faciliteten af et omfattende dataopsamlingssystem, da alle elementer kan udstyres med sensorer, som kan levere data. Derved kan dataene undersøges på systemniveau.

Laboratorierummet forsynes desuden af to store ventilationsanlæg, der enten kan køle eller opvarme rummet.

Bruges både af virksomheder og til undervisning

Indeklimalaboratoriet henvender sig til en bred vifte af både danske og internationale virksomheder, med et fokus på at udvikle bæredygtige og energieffektive indeklimaløsninger, der samtidig også er komfortable.

Faciliteten bruges fx til rådgivning af driftsansvarlige i bygninger, der i laboratoriet har mulighed for at simulere forholdene hjemme hos ’dem selv’. Her kan de få forsøget udført i samarbejde med Teknologisk Instituts specialister. Virksomheder har desuden også mulighed for at få efterprøvet egne tests, hvis de gerne vil have bekræftet at dataene er korrekte.

Kombinationen af et omfattende dataopsamlingssystem og et laboratorie der kan indstilles med stor fleksibilitet, giver kunder mulighed for at teste på en mere effektiv og økonomisk fordelagtig måde. Fx vil man i de to rum kunne teste det samme produkt i to forskellige scenarier på samme tid, hvilket sparer kunden for både tid og penge.

”Ventilationskomponenter kan, på grund af laboratoriets store fleksibilitet, testes op mod mange forskellige driftsforhold, varmebelastninger og rumstørrelser. Derved opnås, at man får et præcist billede af komponenternes samlede ydeevne, sammenholdt med indeklimaforholdene”, lyder det fra Ole Ravn, centerchef hos Teknologisk Institut.

Baner vejen for fremtidens indeklima-løsninger

Den store fleksibilitet som laboratoriet tilbyder, er med til at bane vejen for hvordan fremtidens indeklimaløsninger kan udvikles.

Brugen af sensorer og styringssystemer bliver i stigende grad afgørende for at sikre et godt indeklima, og facilitetens omfattende dataopsamlingssystem muliggør, at man allerede fra udviklingsfasen kan danne sig et overblik over de mange faktorer der kan påvirke indeklimaet.

På denne måde kan udviklere fx undgå at overdimensionere indeklimaløsninger, hvilket både sikrer en mere optimal udnyttelse af energi og en besparelse af materialer.

Med de mange nye muligheder som det fleksible design i laboratoriet fører med sig, har producenter og udviklere nu fået endnu et værktøj, til arbejdet for at udvikle fremtidens intelligente og bæredygtige indeklimaløsninger.

Du kan læse meget mere om faciliteten hos Teknologisk Institut her