En lang række processer inden for bl.a. produktion kan med fordel støttes med Augmented reality (AR). Hos et GTS-institut kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed og få rådgivning af specialister.

Af Alexander Tonnesen, GTS-foreningen

Augmented reality (AR) er en teknologi, der har været under kraftig udvikling, særligt de sidste 10 år. Teknologien har vist sig at åbne op for et hav af muligheder i mange forskellige sammenhænge.

Skræddersyede forløb

På Alexandra Instituttet har man altid haft et stærkt fokus på nye interaktionsteknologier, og derfor har instituttet naturligvis også beskæftiget sig med AR – og de mange muligheder som teknologien tilbyder.

Augmented reality er dog ikke et produkt, man som sådan bare lige kan købe. Teknologien skal udvikles og passes sammen med specifikke arbejdsprocesser, og det er her, at Alexandra Instituttets specialister spiller en afgørende rolle. De udvikler nemlig den skræddersyede løsning i tæt samarbejde med kunden.

AR fungerer således, at teknologien lægger et digitalt lag af information oven på produkter og produktionsanlæg samtidig med, at medarbejdere kan have hænderne fri til at arbejde med det fysiske materiale. AR viser dermed informationen gennem fx en brille eller smartphone.

Hjælper med at afprøve løsninger

Hos Alexandra Instituttet laves der forskellige test-, demonstrations- og udviklings-aktiviteter i forbindelse med brug af augmented reality teknologier. Formålet er både at hjælpe virksomheder, men samtidig også at forstærke kompetencer og udvikle nye komponenter, hvilket ultimativt kan være med til at accelerere udviklingen inden for feltet yderligere.

Når en virksomhed samarbejder med Alexandra Instituttet om en AR-løsning, er det som regel virksomheden, der kommer med en idé, et behov eller en udfordring. Her hjælper instituttets specialister med at afprøve og udvikle forskellige løsninger, der kan være med til at optimere arbejdsprocesser betydeligt.

Gjorde arbejdet nemmere

Et eksempel, hvor AR ledte til en voldsom forbedring, var i et samarbejde med Sund og Bælt.

Her drejede opgaven sig om et pumperum med nogle komponenter, der skulle motioneres en gang imellem. Sund og Bælt sendte en tekniker – ofte en tredjepartstekniker – ud for at gøre arbejdet. Det betød, at teknikeren hver gang skulle sættes ind i en masse ting, hvilket var uhensigtsmæssigt. Her var AR en stor hjælp, da det muliggjorde, at man kunne give instruktioner direkte på stedet – teknologien udpegede præcis, hvad der skulle gøres og læste samtidig dataene.

Det er særligt inden for opkvalificering, at AR kan være et meget brugbart værktøj. Alexandra Instituttet har også, i regi af MADE, udviklet forskellige værktøjer til den digitale arbejdsstation.

Gennem arbejdet med AR har Alexandra Instituttet udviklet en række unikke kompetencer og komponenter, som stilles til rådighed for de virksomheder, hvor teknologien kan være relevant.

Mange virksomheder har allerede haft glæde af faciliteten

AR er en teknologi, der har et meget bredt anvendelsesområde. Alexandra Instituttet har da også flere eksempler på virksomheder, som har haft glæde af et samarbejde med instituttets specialister.

Eksempelvis har virksomheden one2feed, der producerer foderrobotter til kostalde, fået hjælp til at udvikle en AR-løsning, der kan fungere som en opsætningsguide til produktet. Virksomheden eksporterer robotter direkte til landmænd, og med den nye AR-teknologi er det derfor ikke længere nødvendigt, at en specialist skal fysisk med ud og sætte robotten op.

Et andet eksempel er med PASCHAL A/S, som bl.a. udvikler materiel til stilladser. PASCHAL A/S har i samarbejde med Alexandra Instituttet udnyttet mulighederne i AR til at udvikle en app, der med hjælp fra et plugin gør det muligt at eksportere en 2D tegning til 3D. Dermed kan PASCHAL A/S forud for et forestående stilladsarbejde vise kunden arbejdet på en mere levende og virkeligelighedstro måde end den traditionelle 2D tegning. Endnu en fordel med løsningen er, at den kan afsløre mangler eller andre eventuelle fejl før arbejdet går i gang. Pascal A/S har bl.a. brugt appen til at præsentere et stilladsarbejde, som den opsatte i pandahuset i KBH Zoo.

Læs mere om samarbejdet med PASCHAL A/S her

Du kan læse meget mere om faciliteten på www.teknologiskinfrastruktur.dk

Du kan også få et overblik over andre GTS-faciliteter til arbejdet med digitale teknologier her

Foto: Alexandra Instituttet