En af de store udfordringer i udviklingen af havvindindustrien er den tid, det tager at få etableret flere nye havvindmølleparker. Men med et nyt automatiseret modelleringsværktøj fra DHI A/S kan den tidlige del af processen gennemføres mærkbart hurtigere.

Myndigheder og havvindparkudviklere bruger normalt mange ressourcer i form af både tid og penge på at identificere egnede lokationer til udvikling af nye havvindmølleparker. Der skal indsamles enorme mængder data om havbundsforhold, strømforhold, shippingruter, truede dyrearter for blot at nævne nogle få af faktorerne, der skal tages højde for i både feasibility-studiet og miljøgodkendelsesprocessen. Et udviklingsprojekt kan tage mange år, men flere i industrien påpeger, at det er nødvendigt at effektivisere processen, hvis de danske klimamål skal nås.

Bølgeforholdsanalyser er vigtige, men tidskrævende

Analyser af bølgeforhold er et vigtigt element i feasibility-studier og i selve designprocessen af havvindmølleparken. Det er bl.a. afgørende for entreprenøren at vide, hvor ofte der kan forventes for høje bølger, og normalt tager disse beregninger og kalibreringer af data om bølgeforhold flere uger.
Entreprenøren kan alternativt vælge at bruge eksisterende datakilder, som ofte er af varierende kvalitet, eller selv at indsamle fysiske data, hvilket er både dyrt og tidskrævende.
Med input fra danske og internationale entreprenører, rådgivere og udviklere har DHI nu med støtte fra GTS-midler udviklet prototypen for en tredje metode. En metode, som er både hurtig og tilpas nøjagtig.

Automatiseret modellering forkorter beregningstid markant

Ved at automatisere beregningerne ved hjælp af machine learning får entreprenøren ikke alene nøjagtigheden fra modelleringsværktøjet, der bygger på fysiske modeller og dermed tilnærmer sig nøjagtigheden af fysiske data. De får også langt hurtigere de nødvendige data, der skal indgå i vurderingen af, hvorvidt en lokation er egnet til oprettelsen af en ny havvindmøllepark eller ej, samt om en entreprenørs løsning og brug af skibe og udstyr er optimalt.

Eksperterne bag projektet glæder sig over at kunne bidrage til en så vigtig samfundsudfordring: ”I takt med at havvind vokser som industri, bliver det stadigt mere krævende at finde de rette lokationer at bygge nye havvindmølleparker og optimere installationen. Og det kræver rigtigt mange ressourcer at sikre, at lokationer og designs er egnede. Med vores automated metocean modelling kan vi bidrage til, at den grønne omstilling til bæredygtig energi ikke forsinkes af tilvejebringelsen af gode metocean-data,” forklarer Jacob Berg Jørgensen, Head of Metocean i DHI’s afdeling for Offshore Wind.

Lanceringen af den endelige løsning finder sted i første halvår af 2023.

Læs mere om dhi

Kontaktperson: Jacob Tornfeldt Sørensen, Product Portfolio Manager, Energy and Ports