I denne publikation giver GTS-nettet fire anbefalinger til fremtidens teknologiske videnbro. Du kan også læse en analyse af de udfordringer, Danmark og dansk erhvervsliv står overfor samt en række cases, der beskriver vidensamarbejdet mellem GTS-institutter og dansk erhvervsliv. 

I publikationen giver GTS-nettet fire anbefalinger til, hvordan vi kan styrke fremtidens teknologiske videnbro.

Vi peger på fire indsatser:

• For det første bør der ske en markant udbygning af test- og demonstrationsfaciliteter. I Danmark er der brug for at opbygge attraktive innovationsmiljøer inden for danske spidskompetencer samt inden for domæneoverskridende områder som fx nye materialer og digitalisering. Herudover bør danske virksomheder sikres en nem adgang til internationale kompetencer på de områder, hvor de ikke findes i Danmark.

• For det andet er der brug for en stærk dansk deltagelse i Innovation Hubs. Vi anbefaler, at kommende Innovation Hubs – som bl.a. den Digitale Innovation Hub, som det Digitale Vækstråd har peget på – bliver etableret i tæt samspil mellem førende forskningsmiljøer og GTS-institutter. Det er her vigtigt at sikre synergi til allerede eksisterende initiativer.

• For det tredje skal vi styrke samspillet mellem Startup og GTS-institutter. Tech-startups skal i højere grad have mulighed for at benytte test- og udviklingsfaciliteter og specialistkompetencer hos GTS-institutterne, og det skal ske med en passende funding mekanisme.

• For det fjerde skal virksomheder have lettere adgang til demonstrations- og testfaciliteter. Det kan blandt ske ved, at InnovationsAgenterne – som en del af deres opgave – skal stå for matchmaking mellem tilgængelig infrastruktur og virksomheder.

Hent publikationen her: Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden

Foto: FORCE Technology