I dette notat får du et indblik i GTS-institutternes nuværende aktiviteter inden for den grønne omstilling.

GTS-institutterne har opbygget forskningsbaseret viden og state-of-the-art faciliteter, som danske virksomheder benytter til at udvikle nye grønne produkter og processer. Desuden er den grønne omstilling prioriteret i de kommende resultatkontrakter mellem Uddannelses- og forskningsministeriet og GTS-institutterne (2021-2024).

I denne publikation kan du læse om GTS-institutternes nuværende indsats i den grønne omstilling.

Grøn omstilling omfatter i denne sammenhæng de aktiviteter, der handler om at reducere CO2-udslip, fremme et bæredygtigt materiale- og ressourceforbrug samt tilpasning til klimaforandringer.

GTS-indsatsen er beskrevet med udgangspunkt i tre typer af aktiviteter:

  • De nuværende resultatkontraktaktiviteter
  • GTS-deltagelse i andre grønne forsknings- og udviklingsaktiviteter
  • GTS-institutternes teknologiske infrastruktur

Desuden er der sidst i notatet fem cases om GTS-infrastruktur i den grønne omstilling.

Du kan læse notatet her