I publikationen “Årets tal 2022” får du et samlet overblik over diverse data og tal fra det samlede GTS-net i 2021.

I publikationen har vi samlet en række nøgletal for GTS-institutterne med fokus på det samlede GTS. Det betyder, at vi ikke dykker ned i udviklingen på det enkelte institut. Under hver figur eller tabel er der en mindre figurtekst, der kommenterer på udviklingen.

Vi har i år valgt at omlægge GTS-performanceregnskabet til et mere kortfattet format alene med fokus på årets tal. Gode virksomhedscases, nyt om udviklingsprojekter og faciliteter samt uddybning af den fælles GTS-strategi kan du stadig finde på www.gts-net.dk, hvor de løbende vil blive publiceret.

Du kan hente publikationen her