”GTS i tal” samler en række nøgletal for de syv GTS-institutter. Tallene viser en positiv udvikling i de danske aktiviteter i 2022. Her har institutterne bl.a. klaret sig godt i konkurrencen om forskningsmidler fra puljer og fonde med en stigning ift. året før på 5 pct.

I 2022 havde GTS-institutterne en samlet omsætning på 3.6 mia. kr. – og flere end 30.000 kunder købte ydelser hos mindst et af de syv GTS-institutter.

Størstedelen af de knap 24.000 danske kunder er fra den private sektor. Her var der i 2022 en stigning i den danske kommercielle omsætning på 2 pct., der med 1.2 mia. kr. var på det højeste niveau i fem år. Samtidig var der et fald i antallet af de private virksomhedskunder på 4. pct.

Centrale tal fra året:

  • Den samlede omsætning var på 3.6 mia. kr.
  • Der var et fald i den udenlandske kommercielle omsætning på 4. pct., der hænger sammen med, at årene med corona gav en særlig efterspørgsel efter ydelser, der ikke længere efterspørges på samme niveau.
  • Den samlede danske, kommercielle omsætning var på 1.4 mia. kr.
  • Det samlede antal danske kunder var på 23.747 – heraf var de 19.470 private, virksomhedskunder.
  • Ud af de private, virksomhedskunder er 86 pct. SMV-kunder.
  • GTS-institutterne indgik i 719 FoU-projekter.
  • Der var 1.676 FoU-samarbejder med private virksomheder og 1.247 samarbejder med forskningsinstitutioner.
  • GTS-institutterne havde mere end 54.000 kursister og 7.100 kursuskunder.
  • I 2022 investerede GTS-institutterne også 144 mio. kr. i udvikling af den teknologiske infrastruktur til glæde for dansk erhvervsliv.

Hent publikationen GTS i tal 2023