I rapporten “Økonomiske effekter af GTS-nettet” har Incentive set på effekter af virksomheders samarbejde med GTS-institutter. Rapporten viser gode effekter ift. produktivitet og vækst. Den peger også på, at der har været en udvikling hen imod mere tætte og omfattende samarbejder.

Rapporten tager udgangspunkt i eksisterende danske og internationale studier af GTS-effekten. De internationale studier er brugt, da der findes GTS-lignende institutter i andre lande (RTO).

I rapporten er der fokus på tre ting: 1) økonomiske effekter, 2) innovation og 3) netværkseffekter.

De gennemgåede studier viser bl.a., at et samarbejde med GTS-institutter:
– Fører til økonomiske gevinster for virksomheder i form af øget produktivitet, vækst og omsætning.
– Giver innovationsgevinster for virksomheder, idet disse virksomheder har flere og mere omfattende innovationsprojekter. Hastigheden og kvalitet af de produkter og løsninger, de udvikler, bliver også øget.
– Har positive netværkseffekter for virksomheder. Et GTS-samarbejde resulterer i flere nye samarbejder med vidensinstitutioner (universiteter, andre GTS-institutter m.fl.).

Hent hele rapporten her