I denne rapport, der bl.a. er udarbejdet af Teknologisk Institut, kigges der nærmere på hvordan man kan opbygge et nordisk innovations-økosystem, med fokus på teknologisk infrastruktur og testbeds.

De nordiske forsknings- og teknologiorganisationer (RTO’er) der er repræsenteret af GTS, Danmark, VTT, Finland, SINTEF, Norge og RISE Sverige, har lanceret et fælles initiativ med et langsigtet mål om at tilbyde nordiske virksomheder adgang til en portefølje af avancerede testfaciliteter (testbeds) og ekspertviden på tværs af de nordiske lande.

Nordiske forsknings- og teknologiorganisationer (RTO’er) spiller en vigtig rolle, når det kommer til at overføre ny forskning og teknologi til brug i industri og samfund. Ved at bygge bro mellem grundforskning og praktisk brug af teknologi, giver RTO’er adgang til testbeds og teknologisk viden, som er afgørende for udrulning af teknologier.

Teknologien bliver dog mere kompleks, og i takt med at viden bliver global, skal RTO’er kunne tilbyde mere specialiserede tekniske faciliteter og samtidig erkende, at de kommercielle markeder i de nordiske lande højst sandsynligt er ved at blive for små.

Denne rapport dykker ned i ovenstående problemstilling, og ser nærmere på hvordan man kan skabe de bedst mulige forudsætninger for, at et nordisk innovationssamarbejde kan fungere.

Rapporten er udført af Teknologisk Institut, i samarbejde med VTT, Finland, SINTEF, Norge og RISE, Sverige.

Du kan hente rapporten og læse meget mere her