Teknologisk Institut har på vegne af GTS-foreningen gennemført en undersøgelse blandt 150 frontløbervirksomheder om behovet for test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. De deltagende virksomheder kommer enten fra landbrugs-, byggeri- eller landbrugssektoren. Undersøgelsen består af tre delrapporter samt en tværgående rapport.

Undersøgelsen viser et stort behov for at kunne tilgå ekstern kapacitet i arbejdet med grøn innovation. Det hænger sammen med, at teknologisk innovation bliver stadig mere kompleks. Derfor kan hverken små eller store virksomheder på egen hånd opbygge alle nødvendige faciliteter og specialistkompetencer.

På tværs af de tre sektorer er der tre gennemgående tendenser.

  • Adgang til test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter er afgørende for grøn omstilling. Mere end halvdelen af de 150 adspurgte virksomheder svarer, at adgang til eksterne testfaciliteter er helt afgørende for deres evne til at komme i mål med nye grønne produkter og processer.
  • Fra test af enkeltkomponenter til test i systemer, fuldskala og naturlige miljøer. Mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har et stigende behov for at kunne teste i stor skala og i naturlige miljøer, hvor komponenter kan testes i systemer i samspil med andre produkter
  • Behov for mange-til-mange platforme. 2 ud af 3 svarer, at deres udviklingsprojekter i stigende grad kræver adgang til en bred palet af både faciliteter, specialistkompetencer og samarbejdspartnere.

Tre delrapporter og en tværgående rapport

Undersøgelsen består af tre delrapporter og en tværgående rapport. Delrapporterne fokuserer på henholdsvis landbrugs, – byggeri og energisektoren, mens den tværgående rapport giver en opsummering og kigger på tværs af delrapporterne.

Du kan hente rapporterne her:

Delrapport om landbrug og fødevarer

Delrapport om byggerisektoren

Delrapport om energisektoren

Den tværgående rapport

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 150 avancerede, teknologibaserede virksomheder inden for landbrugs-, byggeri-, eller energisektoren. Alle virksomheder arbejder med udvikling af nye produkter, services eller produktionsprocesser, som led i den grønne omstilling.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Teknologisk Institut i foråret 2020.