Cases

Hvordan arbejder GTS-institutterne for at skabe dansk innovation? Det kan du læse mere om i de cases, du kan dykke ned i her. I ”Virksomhedscases” er der konkrete eksempler på GTS-samarbejde med virksomheder. ”FoU-cases” giver eksempler på forsknings-og udviklingsprojekter i regi af danske og internationale puljer og fonde. ”Infrastruktur-cases” handler om test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteternes betydning. Der er i flere tilfælde overlap mellem de tre kategorier.

Omstilling til nye energikilder stiller krav til nye overflader

Virksomheders stigende anvendelse af nye energikilder, som fx brint og metanol, stiller nye krav til motorernes overflader. Nye belægninger kan være med til at løse udfordringerne.

Ny rapport konkluderer: Muligt at sikre færger mod elbilbrande

El- og hybridbiler opfører sig mere problematisk ved brand end konventionelle biler. Med det rette udstyr, den rette træning af besætningen og et effektivt samarbejde med landberedskaberne er det dog muligt at håndtere brændende el- og…

Fossilfri gødning og skibsbrændstof skal produceres med grøn energi

Et nyt internationalt projekt. DARE2X, arbejder for at gøre det muligt at producere fossilfri ammoniak til gødning og brændstof, ved hjælp af Power-to-X. Projektet er finansieret af Horizon Europe.

Ny velfærdsteknologi skal undersøge arbejdsmiljøet

Der findes ikke nok viden om, hvordan ny velfærdsteknologi påvirker arbejdsmiljøet for de ansatte på danske plejecentre. Det skal et GTS-institut nu finde ud af i ny undersøgelse.

Det skal være lettere og billigere at bygge brandsikkert med træ

Den grønne omstilling står højt på den samfundsmæssige agenda. Derfor har et af landets GTS-institutter de seneste år arbejdet målrettet for at finde måder at hjælpe byggebranchen med at bygge både brandsikkert, bæredygtigt og inden for de…

Skader på altaner er ikke altid synlige

Ny undersøgelse viser, at en visuel inspektion ikke kan garantere sikkerheden på gamle betonaltaner med udliggerjern. Derfor anbefales en revideret undersøgelsesmetode for gamle altaner.

Ny løsning til inspektion af betonkonstruktioner bidrager til grøn omstilling

Sund & Bælt og Alexandra Instituttet lancerer nu gennem et partnerskab en innovativ løsning, der sikrer billigere inspektion og vedligeholdelse af betonkonstruktioner og forlænger levetiden af anlæg.

Nordjysk virksomhed slukker elbiler i brand

Den nordjyske virksomhed Jøni har udviklet en række innovative løsninger, der skal imødekomme de udfordringer, som overgangen fra benzin- og dieseldrevne biler til elbiler medfører. Løsningerne er allerede taget i brug af beredskaber og…

Affald skal omdannes til nye byggematerialer

I samarbejde med producenterne Troldtekt og Komproment samt affaldsaftageren RGS Nordic skal et GTS-institut i de kommende 3 år udvikle pilotanlæg, der skal anvende byggeaffald til at producere geopolymer-bindemiddel. Det kan erstatte…

Ammoniak i stedet for olie: SMV får viden til grøn omstilling

Efter et MADE Demonstrationsprojekt, kan SMV’en Betech nu dokumentere, at flere af virksomhedens pakninger kan modstå flydende ammoniak, som er et fossilfrit alternativ til olie i skibsmotorer.

Fra gamle vindmøllevinger til nye produkter

Vindmøllevinger der er udtjente, udgør et affaldsproblem. Det vil SMV’en Clenflex løse ved at adskille og genanvende glasfiber og bindemiddel til nye produkter. Et MADE Materiale Demonstrationsprojekt har bidraget med vigtig viden.

Overvågning af tekniske installationer skåner miljøet

ReMoni er en dansk opstartsvirksomhed fra 2014, der har udviklet en sensor og en kunstig intelligens, som gør det hurtigt og let at overvåge tekniske installationer. Med overvågningen er det muligt at fjerne eller reducere spild af energi…

Drikkevand skal renses med naturlige mikroorganismer

Driftssikker og effektiv produktion af drikkevand afhænger af de helt rette fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold under sandfiltrering. Her kan et GTS-institut bidrage med ekspertviden og rådgivning.

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af digitale løsninger til gavn for både grøn omstilling og vækst. Fokus er på intelligente energiløsninger, der kan optimere samspillet mellem forskellige…

DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre

DBI har udviklet en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Det gør det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime…

Nye og spændende materialer til 3D-print – hvad er på vej og hvad rykker?

Materialeudviklingen inden for 3D-print er et område, der tiltrækker sig stor interesse. Et godt 3D-print afhænger nemlig ikke kun af den maskine, man printer på – det afhænger i høj grad også af de materialer, man bruger.

Er 3D-print en grøn teknologi – og hvornår?

3D-print rummer et stort potentiale for at hjælpe den grønne omstilling på vej, men det er vigtigt at skelne fakta fra fiktion og fokusere på, hvor den virkelige værdi ligger. Det stiller denne artikel skarpt på herunder.

Nye brandtestmuligheder hos DBI

Brandspjæld og brandbeskyttede bjælker og søjler er nogle af de nye elementer, som DBI nu kan teste. Som noget nyt tilbydes også streaming af brandtests.

Omstilling til nye energikilder stiller krav til nye overflader

Virksomheders stigende anvendelse af nye energikilder, som fx brint og metanol, stiller nye krav til motorernes overflader. Nye belægninger kan være med til at løse udfordringerne.

Ny rapport konkluderer: Muligt at sikre færger mod elbilbrande

El- og hybridbiler opfører sig mere problematisk ved brand end konventionelle biler. Med det rette udstyr, den rette træning af besætningen og et effektivt samarbejde med landberedskaberne er det dog muligt at håndtere brændende el- og…

Fossilfri gødning og skibsbrændstof skal produceres med grøn energi

Et nyt internationalt projekt. DARE2X, arbejder for at gøre det muligt at producere fossilfri ammoniak til gødning og brændstof, ved hjælp af Power-to-X. Projektet er finansieret af Horizon Europe.

Ny velfærdsteknologi skal undersøge arbejdsmiljøet

Der findes ikke nok viden om, hvordan ny velfærdsteknologi påvirker arbejdsmiljøet for de ansatte på danske plejecentre. Det skal et GTS-institut nu finde ud af i ny undersøgelse.

Det skal være lettere og billigere at bygge brandsikkert med træ

Den grønne omstilling står højt på den samfundsmæssige agenda. Derfor har et af landets GTS-institutter de seneste år arbejdet målrettet for at finde måder at hjælpe byggebranchen med at bygge både brandsikkert, bæredygtigt og inden for de…

Skader på altaner er ikke altid synlige

Ny undersøgelse viser, at en visuel inspektion ikke kan garantere sikkerheden på gamle betonaltaner med udliggerjern. Derfor anbefales en revideret undersøgelsesmetode for gamle altaner.

Ny løsning til inspektion af betonkonstruktioner bidrager til grøn omstilling

Sund & Bælt og Alexandra Instituttet lancerer nu gennem et partnerskab en innovativ løsning, der sikrer billigere inspektion og vedligeholdelse af betonkonstruktioner og forlænger levetiden af anlæg.

Nordjysk virksomhed slukker elbiler i brand

Den nordjyske virksomhed Jøni har udviklet en række innovative løsninger, der skal imødekomme de udfordringer, som overgangen fra benzin- og dieseldrevne biler til elbiler medfører. Løsningerne er allerede taget i brug af beredskaber og…

Affald skal omdannes til nye byggematerialer

I samarbejde med producenterne Troldtekt og Komproment samt affaldsaftageren RGS Nordic skal et GTS-institut i de kommende 3 år udvikle pilotanlæg, der skal anvende byggeaffald til at producere geopolymer-bindemiddel. Det kan erstatte…

Ammoniak i stedet for olie: SMV får viden til grøn omstilling

Efter et MADE Demonstrationsprojekt, kan SMV’en Betech nu dokumentere, at flere af virksomhedens pakninger kan modstå flydende ammoniak, som er et fossilfrit alternativ til olie i skibsmotorer.

Fra gamle vindmøllevinger til nye produkter

Vindmøllevinger der er udtjente, udgør et affaldsproblem. Det vil SMV’en Clenflex løse ved at adskille og genanvende glasfiber og bindemiddel til nye produkter. Et MADE Materiale Demonstrationsprojekt har bidraget med vigtig viden.

Overvågning af tekniske installationer skåner miljøet

ReMoni er en dansk opstartsvirksomhed fra 2014, der har udviklet en sensor og en kunstig intelligens, som gør det hurtigt og let at overvåge tekniske installationer. Med overvågningen er det muligt at fjerne eller reducere spild af energi…

Drikkevand skal renses med naturlige mikroorganismer

Driftssikker og effektiv produktion af drikkevand afhænger af de helt rette fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold under sandfiltrering. Her kan et GTS-institut bidrage med ekspertviden og rådgivning.

EnergyFlexLab – Intelligente løsninger understøtter grøn omstilling og vækst

EnergyFlexLab beskæftiger sig med aktiviteter, der understøtter udvikling af digitale løsninger til gavn for både grøn omstilling og vækst. Fokus er på intelligente energiløsninger, der kan optimere samspillet mellem forskellige…

DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre

DBI har udviklet en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Det gør det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime…

Nye og spændende materialer til 3D-print – hvad er på vej og hvad rykker?

Materialeudviklingen inden for 3D-print er et område, der tiltrækker sig stor interesse. Et godt 3D-print afhænger nemlig ikke kun af den maskine, man printer på – det afhænger i høj grad også af de materialer, man bruger.

Er 3D-print en grøn teknologi – og hvornår?

3D-print rummer et stort potentiale for at hjælpe den grønne omstilling på vej, men det er vigtigt at skelne fakta fra fiktion og fokusere på, hvor den virkelige værdi ligger. Det stiller denne artikel skarpt på herunder.

Nye brandtestmuligheder hos DBI

Brandspjæld og brandbeskyttede bjælker og søjler er nogle af de nye elementer, som DBI nu kan teste. Som noget nyt tilbydes også streaming af brandtests.