DHI vil med radarer, kameraer, akustiske sensorer og kunstig intelligens demonstrere, at grøn energi kan sameksistere med biodiversitet. I Ecowendes nye havvindmøllepark, Hollandse Kust West, vil DHI varetage automatiseret overvågning af fugle og flagermus og dermed sætte nye standarder for dyrelivsbeskyttelse.

Ecowende, et samarbejde mellem energivirksomhederne Shell, Chubu Electric Power og Eneco, har forpligtet sig til at definere nye standarder for opførelse og drift af havvindmølleparker, som påvirker dyrelivet minimalt både over og under havets overflade. Efter at have udmærket sig i hård international konkurrence, sikrede Ecowende sig licensen til at udvikle havvindmølleparken, delvist på grund af teknologien fra DHI.

DHI skal stå for at indføre og bedømme innovative metoder og strategier for beskyttelse af fugle og flagermus i området. Specialister fra DHI vil undersøge data indsamlet via forskellige redskaber til at mindske kollisionsrisikoen, såsom lyd, farver og sensorer. Formålet er at opnå dybere indsigt og erfaring i de mest effektive beskyttelsesforanstaltninger for dyrelivet nær havvindmølleparker. I takt med Europas målsætninger om energisikkerhed og klimaneutralitet vokser behovet for bæredygtige energiløsninger, der ikke har negativ indvirkning på biodiversiteten.

Nye teknologier en del af løsningen

DHI’s monitorerings- og mitigeringsteknologier, kunstig intelligens og 3D-analyser skal sikre truede fugle og flagermus mod kollision med havmøllevingerne i den kommende havvindmøllepark. DHI’s algoritmer er baseret på kunstig intelligens og sikrer automatisk sporing og identifikation af arterne i området. Systemet sørger for automatisk sænkning af rotationshastigheden på individuelle havvindmøller, så man sikrer optimal oppetid for den samlede havvindmøllepark.

”Ecowende bliver et fyrtårn for omkostningseffektiv havvindenergi på naturens præmisser. I DHI er vi klar til at bidrage med vores mangeårige erfaring og banebrydende teknologier, så vi kan få integreret reel bæredygtighed i design og drift af havvindmølleparker. Vores løsning MUSE giver myndigheder og entreprenører mulighed for at beskytte fugle og flagermus mod kollision og samtidig opnå maksimal energiproduktion i en vindmøllepark,” forklarer Mikael Kamp Sørensen, direktør for DHI’s forretningsenhed Energy & Ports.

MUSE er DHI’s løsning til automatisk monitorering og identificering af fugle- og flagermusarter, som vil blive implementeret i samarbejde med selskaberne Robin Radar og MIDO, der leverer henholdsvis radarsystemer og flydende energiplatforme til Ecowende.

Læs mere om DHI og samarbejdet her